Presentació


Benvinguts i benvingudes al bloc del seminari d'Educació Visual i Plàstica de l'Escola Industrial de Sabadell.

Durant el curs 2017-2018 el professorat del departament està format per: 

IMG_20140629_220726.jpg                                               
Josep Maria Lopez Castillo                                                      Fabio Martinez 

El seminari de Dibuix de l'Escola Industrial  imparteix les matèria de l'ambit artístic i que són responsabilitat del seminari en els nivells i grups següents:

1r d'ESO: Educació visual i plàstica (matèria obligatòria de 2 hores setmanals) a tots els grups.
2n d'ESO: En la nova planificació del centre, en aplicació de la normativa del Departament d'Ensenyament, a 2n d'ESO no hi ha la matèria de Visual i Plàstica.
3r d'ESO: Educació visual i plàstica (matèria obligatòria de 2 hores Setmanals) a tots els grups.
4t d'ESO: Educació visual i plàstica (matèria optativa en itineraris de modalitat, de 3 hores setmanals), a l'alumnat que ha triat l'intinerari ViP i Llati, o ha triat la matèria en la 3a franja d'optativitat que ofereix el centre.
1r de Batxillerat: Dibuix tècnic (matèria de modalitat del batxillerat tecnològic i/o científic de 4 hores setmanals), a l'alumnat que ha triat aquesta matèria en la modalitat batxillerat tecnològic.
2n de Batxillerat: Aquest curs no hi ha alumnat suficient per fer aquesta matèria. Si es vol fer aquesta matèria per continuitat o per canvi de modalitat o matèria de modalitat cal realitzar-la a través del IOC (Institut Obert de Catalunya).

Amés d'aquestes matèries el seminari també imparteix d'altres que són transversals, i que li han estat assignades pel centre, com informàtica o emprenedoria, i colabora en la de tecnología.


Comments