Informació de quotes reduïdes

ATENCIÓ A PARTIR DEL GENER DE 2018 NO HI HAURÀ QUOTA REDUÏDA
La reducció de quotes només és possible si el curs està subvencionat per l'administració