Cursos on-line d'educació en el lleure

Curs de vetllador/a escolar

https://sites.google.com/a/escolaemporda.cat/cursos-on-line-informacio-general-i-matriculacions/cursos-d-especialitzacio/curs-de-vetllador-a-escolar

NOU CURS

Aquest curs capacita als alumnes a les competències i funcions de Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (Vetllador/a escolar) . 
Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor.

Curs de monitor i monitora de menjadors escolars

https://sites.google.com/a/escolaemporda.cat/cursos-on-line-informacio-general-i-matriculacions/cursos-d-especialitzacio/curs-de-monitor-i-monitora-de-menjadors-escolars

CURS ESTRELLA

Aquest curs capacita als alumnes a les competències i funcions previstes per la llei (Decret 160/1996, de 14 de maig, que regula el servei escolar de menjador): Que és un menjador escolar, quina és la seva funció dins de l’educació i quins són els recursos més utilitzats en aquest àmbit. 
Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor.


Curs de Monitor/a de transport escolar i de menors

https://sites.google.com/a/escolaemporda.cat/cursos-on-line-informacio-general-i-matriculacions/cursos-d-especialitzacio/curs-de-monitor-i-monitora-de-transport-escolar-i-de-menors

CURS FÀCIL DE TROBAR FEINA

El curs de monitor i monitora de transport escolar i de menors té com objectiu capacitar l’alumne per fer competentment la tasca d'acompanyant, tant des del punt de vista de l’exigència legal (REIAL DECRET 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolarcom des del punt de vista educatiu. 
Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millorCurs de monitor/a especialitzat en reforç escolar

https://sites.google.com/a/escolaemporda.cat/cursos-on-line-informacio-general-i-matriculacions/cursos-d-especialitzacio/reforc-escpolar
Aquest curs va adreçat als monitors i monitores de lleure edu­ca­tiu i altres com ara els monitors i monitores de biblioteques escolars, que es vulguin especialitzar en el Reforç Escolar i a totes aquelles per­sones que vulguin des d’a­quest àmbit ajudar als infants en el seu crei­xement. 
 Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor


Curs de manipulador i manipuladora d'aliments per a personal d'atenció al públic en menjadors col·lectius (menjadors escolars i casals d’estiu)

https://sites.google.com/a/escolaemporda.cat/cursos-on-line-informacio-general-i-matriculacions/cursos-d-especialitzacio/curs-de-manipulacio-d-aliments

CURS NECESSARI

La llei ens obliga quan treballem en un menjador escolar o altre menjador col·lectiu ha disposar de la formació en manipulació d'aliments i poder-ho acreditar mitjançant una certificació o un carnet. És una obligació legal que tot el personal que manipula aliments disposi d'una formació adequada en higiene i seguretat alimentària, d'acord amb la seva activitat laboral. Amb aquest curs s'obté aquesta acreditació
Opinions d'alumnes que han fet un d'aquests cursos on-line


Curs de primers auxilis en activitats d'educació en el lleure

https://sites.google.com/a/escolaemporda.cat/cursos-on-line-informacio-general-i-matriculacions/cursos-d-especialitzacio/monitor-a-de-reforc-escolar
CURS NECESSARI

Amb aquest curs el títol que s'obté s'equipara a la obligació legal que tots els monitors d'activitats de lleure han de tenir el Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata" (Decret 225/1996, de 12 de junyFinalitzat el curs els alumnes obtindran un carnet i diploma de l'Escola l'Empordà corresponent a 32 hores de formació, que acredita haver adquirit competències bàsiques equiparables al 1r nivell d’atenció sanitària immediataCurs de Gestió d'entitats: Gestió, organització i fiscalitat de les associacions

PROPERAMENT
Al servei d'una formació excel·lent

Aquests cursos utilitzen una plataforma molt fàcil i molt intuïtiva pensada per a tot tipus d'alumnat, des dels que teniu un nivell molt elemental en informàtica i no heu fet mai un curs on-line fins als que esteu més avesats en el món de la informàtica.

Aquesta plataforma és com el Moodle?

És molt més fàcil i molt més intuïtiva pensada com hem dit, fins hi tot per a alumnes novells en el món de la informàtica

Ara ja pots aprendre al teu ritme des de casa

Els cursos On-line de l'Escola d'Educadors i Educadores l'Empordà tenen com a finalitat oferir un ampli ventall de possibilitats formatives a través d'Internet; i, d'aquesta manera, arribar a diferents punts geogràfics i que un nombre significatiu de persones es pugui formar i millorar les seves expectatives professionals. Aquests cursos estaran operatius des del febrer de 2014. 

MOLT IMPORTANT: Tots els cursos convocats es portaran a terme i no es suspendran mai per falta d'alumnes, ja que amb un sol alumne/a es pot fer el curs.

Amb un model de formació molt innovador

L'Escola l'Empordà amb els nous cursos On-line ha desenvolupat un model de formació innovador que té com a característica principal utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació(TIC) per desenvolupar una proposta educativa basada en un model d’ensenyament-aprenentatge no presencial. Aquest sistema es basa un model d'avaluació continuada que permet conèixer l'evolució de l'alumne durant el curs.

Amb un enfocament pedagògic pròpi

Els programes formatius proposats han estat planificats i dissenyats sota uns criteris de qualitat. Els continguts dels cursos són avalats pel nostre equip de professorat que amb la seva trajectòria professional i acadèmica estan al servei d'una formació excel·lent, amb un enfocament pedagògic propi.

Amb facilitat i comoditat

Els cursos estaran estructurats en mòduls formatius. Pots anar fent el curs al teu aire i sense presses, Amb la durada prevista del curs hi ha temps de sobres per anar estudiant els mòduls formatius. Cada alumne es marca el seu propi ritme de treball de forma que cada participant dins dels límits d’inici i finalització del curs pot realitzar el curs en el dia i moment que més li convingui. Aquests cursos On-line estan disenyats preveient una càrrega de treball per l’alumne de només 4 hores setmanals (prorrogable individualment en cas de demanda). 

Amb atenció personal

Des del primer moment et serà assignat un tutor que et resoldrà dubtes i t'ajudarà en la comprensió dels continguts. A més d'atendre les teves consultes, també t'acompanyarà a no perdre el ritme del curs. Els tutors/es són experts, tant en la matèria impartida, com en l’ús de les noves tecnologies on-line. La comunicació amb el tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma ON-line en la que es realitza el curs o a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Amb seguretat

Aquests cursos utilitzen la plataforma Google Apps for Educators de Tecnologia de Llocs web de Google i la única condició és que els alumnes tinguin un compte de Google.


Comparteix a Facebook i Twiter