Curs de monitor/a d'estudi assistit i reforç escolar

Data d'inici: 2 de juny 2020
 • MATRÍCULA TANCADA

Data d'inici: 8 de setembre 2020
 • MATRÍCULA OBERTA (la matrícula es tanca 5 dies abans de l'inici de curs)

Data d'inici: 8 de desembre 2020
 • MATRÍCULA OBERTA A PARTIR DEL 15 DE SETEMBRE 2020 (la matrícula es tanca 5 dies abans de l'inici de curs)

Informació general del curs

Durada: 4 setmanes

Preu:
 
 160,00 €

Primer pagament: 25,00 € (En fer la inscripció)
Segon pagament: 135,00 € (El primer dia de curs)

Curs de:
 
32 hores.

Dedicació setmanal:
 
de 4 a 6 hores (aprox) 

Condicions d'accés: 
Tenir 18 complerts el primer dia de curs

Matrícula on-line només en 2 passos:
 Matrícula on-line

Opinions d'alumnes que han fet un d'aquests cursos on-line: Opinions

Quin títol obtindré:
 
El diploma i el carnet de monitor/a especialitzat. Aquest és un títol propi que emet una escola oficial d'educadors en el lleure.

Plataforma on-line: Aquests cursos utilitzen una plataforma molt fàcil i molt intuïtiva pensada per a tot tipus d'alumnat, des dels que teniu un nivell molt elemental en informàtica i no heu fet mai un curs on-line fins als que esteu més avesats en el món dels ordinadors.

Idioma vehicular del curs:
Català (Es poden fer els exercicis i comentaris en castellà)

https://sites.google.com/a/escolaemporda.cat/cursos-on-line-informacio-general-i-matriculacions/formulari-d-inscripcions-als-micro-cursets

Presentació

Aquest curs va adreçat als monitors i monitores de lleure edu­ca­tiu i altres com ara els d'estudi assistit des de tots els àmbits, que es vulguin especialitzar en el Reforç Escolar i també a totes aquelles per­sones que vulguin des d’a­quest àmbit ajudar als infants en el seu crei­xement, ens especial el col·lectiu de pares i mares que volen atendre de prop el seus fills en els seus estudis.

Es tracta d'un curs per assentar les bases del que anomenem reforç escolar sense cap altra pretensió, ja que tracta molts aspectes que per aprofundir-se requereixen estudis especialitzats.

L'ESTUDI ASSISTIT UNA NOVA SORTIDA LABORAL: cada cop s'imposa més el model d'estudi assistit com a servei de suport a la tasca escolar, centrat en l'aprenentatge i el reforç de les competències bàsiques en biblioteques públiques i de centres escolars. Només heu de posar "estudi assistit" a Google ho veureu. 

Sortides professionals

Les sortides professionals i de voluntariat a què dóna accés són principalment en el reforç escolar i l'estudi assistit:

ESTUDI ASSISTIT:

-Educadors i educadores socials de CRAE i altres centres per tal d'assistir a l'estudi dels menors residents

-Monitor i monitora d'espai d'estudi d'activitats extraescolars a l'escola

-Monitor i monitora d'estudi assistit en biblioteques escolars

-Monitor i monitora d'estudi assistit en les biblioteques públiques i altres biblioteques

-Monitor i monitora d'estudi assistit per a nens i nenes amb pocs recursos i/o risc d'exclusíó social

REFORÇ ESCOLAR:

-Classes particulars de reforç escolar

-Classes de reforç escolar en una acadèmia privada

-Casals d'estiu que combinen el reforç escolar amb les activitats de lleure

-Monitor i monitora de suport escolar personalitzat

Objectius del curs

Aquest curs pretén donar als alumnes les bases del què entenem per Reforç Escolar o estudi assistit, quina és la funció del monitor i la monitora especialitzats en reforç escolar i quins són els principals recursos per portar a terme amb èxit aquesta tasca. Aquest curs es complementa amb el curs de monitor i monitora d’activitats de lleure educatiu infantils i juvenils.

Mòduls formatius

1) El monitor i la monitora especialitzats en reforç escolar 

2) L’acompanyament dels infants i els adolescents 

3) Trets de la personalitat, la individualitat 

4) Trets de la personalitat que podem treballar específicament 

5) Resolució de conflictes 

6) Motivació per al treball i l’estudi 

7) La cultura de l’esforç 

8) Dificultats i trastorns de l’aprenentatge

Competències que l’alumne hauria d'adquirir finalitzat el curs
 • Adquisició del coneixement de les funcions del monitor i la monitora especialitzats en reforç escolar i de les actituds que calen per dur-les a la pràctica.
 • Adquisició de coneixements, aptituds i actituds per fer el seguiment correcte dels alumnes, dissenyar el seu projecte personal i la seva avaluació.
 • Capacitat per treballar diversos aspectes de la personalitat dels alumnes que l’ajudin a ser-ne conscient de la mateixa i a millorar els dèficits i po­ten­ciar-ne les capacitats.
 • Capacitat per resoldre les situacions de conflicte que es puguin produir.
 • Adquisició de coneixements, aptituds i actituds per motivar i treballar amb infants i joves i comunicar-se amb els agents educatius que l’en­vol­ten.
 • Capacitat per treballar les competències que han de tenir els alumnes com estudiants.
 • Capacitat per emmarcar els alumnes en el nivell de competències bàsi­ques que haurien d’haver adquirit i treballar els possibles dèficits de les ma­teixes, i capacitat de sospita de possible trastorn de l’aprenentatge no diag­nosticat per tal de derivar als professionals adequats per a un bon diag­nòstic, i a la vegada adquisició dels coneixements bàsics per servir de suport per al tractament d’aquest possible trastorn.
 • Capacitat per cercar recursos educatius que l’ajudin a la seva tasca de mo­nitor i monitora de reforç escolar
Quin títol obtindré

El diploma i el carnet de monitor/a especialitzat en Reforç Escolar
Aquest és un títol propi que emet una escola oficial d'educadors en el lleure. Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor. (És el mateix títol que es dóna en els cursos presencials) 
Validesa Laboral i curricular a nivell estatal en empreses públiques i privades.

En l'actualitat no hi ha cap normativa que exigeixi una titulació concreta per fer activitats extraescolars a les escoles públiques o privades. Això vol dir que poden agafar qualsevol persona, però com a mínim poden demanar que s'acreditin uns coneixements. Això vol dir que amb aquesta titulació específica en reforç escolar i estudi assistit, podeu passar al davant d'altres persones que no la tinguin en un procés de selecció.

CARNET I DIPLOMA 
Idèntics i amb la mateixa validesa als que s'emeten als cursos presencials

Instruccions de funcionament

La plataforma del curs és molt senzilla i pràctica alhora:

1. Amb el nostre sistema de funcionament només has de tenir un compte Google. Com tenir un compte Google? 

2. Si ja tens un compte Google, fes la matrícula on-line: Matrícula on-line 

3. Un cop la teva matrícula sigui revisada i validada pels nostres serveis d'administració, rebràs via correu electrònic la confirmació de matricula amb les instruccions pers començar el curs. El dia abans de començar el curs tindràs accés a la plataforma d'aquest curs, mentrestant podràs accedir al CAMPUS VIRTUAL per anar coneixent el seu funcionament.

4. Des del primer dia de curs et serà assignat un tutor i t'informarem de com contactar amb ell. El teu tutor et resoldrà dubtes i t'ajudarà en la comprensió dels continguts. A més d'atendre les teves consultes, també t'acompanyarà a no perdre el ritme del curs.

5. Els curs està estructurat en mòduls formatius i després de cada un d'aquests mòduls formatius hi ha una avaluació a través d'uns exercicis, dinàmiques o d'un formulari.

6. Pots anar fent el curs al teu aire i sense presses, dins les dates d'inici i finalització del curs

7. Un cop superats totes les proves d'avaluació rebràs al teu domicili el diploma corresponent

Què opinen els alumnes que ja han fet aquest curs?


Què necessito?

El curs s'ha de seguir des d'un ordinador, aquesta plataforma no està pensada per cursar-lo des d'un mòbil o una tauleta, ja que principalment s'han de fer exercicis en documents apart i després penjar-los.

   

 

Aquests cursos utilitzen una plataforma molt fàcil i molt intuïtiva pensada per a tot tipus d'alumnat, des dels que teniu un nivell molt elemental en informàtica i no heu fet mai un curs on-line fins als que esteu més avesats en el món de la informàtica. Però per poder seguir el curs heu de tenir uns mínims coneixements d'informàtica:
 • Saber navegar per internet des d'un ordinador (no des d'un mòbil ni tampoc des d'una tauleta)
 • Saber utilitzar un processador de textos (Exemple: Word) i millor saber-los convertir en PDF
 • Saber penjar (pujar) els documents elaborats prèviament.