Curs de primers auxilis 
en activitats d'educació en el lleure 

Dates del curs:

Data d'inici: 1 de juny 2020 CURS ANUL·LAT 
La matrícula es tanca el 30 de maig a les 15h, places molt limitades

Data sessió presencial: 06 de juny de 2020
El curs consta de 24 hores lectives de formació on-line i 8 hores lectives de caràcter pràctic amb una sessió presencial

Informació general del curs

Lloc sessió presencial: CEESC-GIRONA C/ Ibèria 4 - Girona 
A un minut de la Renfe +info
Més informació de la sessió presencial

Preu: 190,00 €

Descompte: 20% de descompte a totes les persones col·legiades o amigues del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya - CEESC +info

Primer pagament: 25,00 € (En fer la inscripció)
Segon pagament: 165,00 € (El primer dia de curs)

Curs de: 32 hores. 

Dedicació setmanal: 6 hores

Data finalització del curs prorrogable individualment: 30 de juny 2020

Matrícula on-line només en 2 passos: Matrícula on-line

Aquests cursos utilitzen una plataforma molt fàcil i molt intuïtiva pensada per a tot tipus d'alumnat, des dels que teniu un nivell molt elemental en informàtica i no heu fet mai un curs on-line fins als que esteu més avesats en el món dels ordinadors.

https://sites.google.com/a/escolaemporda.cat/cursos-on-line-informacio-general-i-matriculacions/formulari-d-inscripcions-als-micro-cursets

ATENCIÓ: El mínim d'alumnes per portar a terme el curs és de 6. Degut a la sessió presencial aquest és l'únic curs on-line que s'estableix un mínim d'alumnes per portar-lo a terme. En cas de no portar-se a terme l'escola retornarà els diners pagats integres a l'alumne/a

Condicions d'accés:

Tenir 18 complerts el primer dia de curs

Sessió presencial:

El curs consta de 24 hores lectives de formació on-line i 8 hores lectives de caràcter pràctic presencials:

Horari: 10h a 14h i de 16h a 20h
Lloc: Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
CEESC-GIRONA C/ Ibèria 4 - Girona (Està situat a un 1 minut de la Renfe)

Presentació
Aquests cursos utilitzen una plataforma molt fàcil i molt intuïtiva pensada per a tot tipus d'alumnat, des dels que teniu un nivell molt elemental en informàtica i no heu fet mai un curs on-line fins als que esteu més avesats en el món dels ordinadors.

La figura del socorrista, en el món del lleure educatiu, en diem “responsable de salut”. Aquesta és una denominació que s’ajusta més a la realitat, ja que no és tracta d’una persona que només actua quan hi ha un accident, sinó que té també una acció preventiva i de control dels temes de salut en tots els àmbits, com ara portar el control de les fitxes de salut dels nens i nenes.

Per fer de monitor i monitora responsable de salut calen uns coneixements com­ple­men­taris que només l’experiència d’una escola d’educadors en el lleure ens pot pro­por­cionar, i per aquest motiu l’Escola l’Empordà ofereix a partir d’aquest curs, als nostres alumnes, el curs de monitor i monitora de salut. 

També heu de tenir clars els objectius del curs ja que es tracta d'un curs bàsic de primer nivell enfocat exclusivament a primers auxilis en activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

Objectius del curs
 1. Adquirir les competències bàsiques equiparables al 1r nivell d’atenció sanitària immediata davant de situacions que ens puguem trobar en activitats de lleure educatiu
 2. Saber identificar les situacions d’urgència a través dels signes i símptomes d’infants i joves en temps de lleure 
 3. Saber què s'ha de fer i què no s’ha de fer en les actuacions de primers auxilis
 4. Saber establir protocols d'actuació en casos de malaltia o accident en activitats de lleure

A qui va dirigit el curs

Curs dirigit especialment a educadors i educadores en el lleure que ja tinguin el títol oficial de monitor/a o el de director/a d'activitats de lleure o que tinguin intenció de cursar-lo posteriorment. Ja que aquests cursos d'especialització complementen la formació bàsica rebuda als cursos reglats de monitor/a o el de director/a d'activitats de lleure ja que es tracta d'un curs bàsic de primer nivell enfocat exclusivament a primers auxilis en activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. El curs de monitor/a d'activitats de lleure no inclou aquest primer nivell d'atenció sanitaria immediata.

Mòduls formatius

1- L’Atenció sanitària immediata en les activitats de lleure educatiu

2- Protocols d’actuació en cas de malaltia o accident en les activitats de lleure educatiu

3- Actuació derivades de la fitxa de salut

4- Comportament general en cas de primers auxilis en activitats de lleure educatiu

5- Actuació en situacions aparentment lleus

6- Actuació en situacions greus

7-Maniobres de suport vital bàsic 1 (Teòric)

8- Maniobres de suport vital bàsic 2 (Pràctic) (Sessió presencial a Girona i/o Barcelona)
 • Exploració primària a la pràctica
 • RCP
 • Posició lateral de seguretat
 • Maniobra de Heimlich
9- Mòdul de prevenció d’accidents en les activitats de lleure

Competències que l’alumne hauria d'adquirir finalitzat el curs

Amb aquest curs s'adquireixen les competències per exercir de Responsable de salut en les activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. La figura del socorrista, en el món del lleure educatiu, en diem “responsable de salut”. Aquesta és una denominació que s’ajusta més a la realitat, ja que no és tracta d’una persona que només actua quan hi ha un accident, sinó que té també fa una acció preventiva i de control dels temes de salut en tots els àmbits, com ara portar el control de les fitxes de salut dels nens i nenes. Les competències pràctiques s'han d'anar renovant cada 5 anys segons regula el Decret 225/96. (Aquest títol s'ha de renovar cada 5 anys. La renovació es farà només amb l'assistència a una de les sessions presencials de 8 hores (Amb un cost per als nostres alumnes molt reduït)

Quin títol obtindré?

 • Diploma de l'Escola l'Empordà d'Atenció Sanitària Immediata nivell I regulat segons decret 225/96.
 • Carnet de primers auxilis en activitats d'educació en el lleure de l'Escola l'Empordà
Validesa Laboral i curricular a nivell estatal en empreses públiques i privades

L'Administració de la Generalitat estableix, mitjançant el Decret 225/1996, de 12 de juny, les bases de la formació no reglada en matèria d'atenció sanitària immediata, fixant els objectius docents que han d'assolir els diferents nivells de formació i als tres grups que va destinada aquesta formació. 

Els educadors en el lleure s'inclouen en el segon grup: "Grup d'atenció sanitària immediata: persones que es trobaran en situacions de risc sanitari i altres que la seva tasca és l'ajut a la comunitat en situació de perill o accident". Incloent als monitors d'activitats de lleure en els Programes d'atenció sanitària immediata, per als professionals o personal voluntari que, per raó de les seves tasques i les seves responsabilitats sobre altres col·lectius, necessiten tenir coneixements en primeres cures sanitàries. 

Concretament aquesta normativa disposa l'obligatorietat que els monitors d'activitats de lleure han de tenir el Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata", adreçat a les persones que, pel fet de desenvolupar les seves activitats envers un col·lectiu determinat, poden trobar-se, eventualment, en situació d'haver de prestar una atenció sanitària immediata.
​ També la mateixa normativa disposa que aquesta formació la poden impartir les escoles oficials d'educadors en el lleure.​

Finalitzat el curs els alumnes obtindran un carnet i diploma de l'Escola l'Empordà corresponent a 32 hores de formació, que acredita haver adquirit competències bàsiques equiparables en formació al 1r nivell d’atenció sanitària immediata (
coneixements bàsic adreçats a les persones que, pel fet de desenvolupar les seves activitats envers un col·lectiu determinat, poden trobar-se, eventualment, en situació d'haver de prestar una atenció sanitària immediata).

Renovar cada 5 anys (Més info.)

Aquest títol s'ha de renovar cada 5 anys (Atenent al que 
regula el Decret 225/96)
 La renovació es farà només amb l'assistència a una de les sessions presencials de 8 hores (Amb un cost per als nostres alumnes molt reduït)

Aquest és un títol propi que emet una escola oficial d'educadors en el lleure. Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor.


Aquest curs de primer nivell d'atenció sanitària immediata no és suficient per fer de socorrista o vigilant de piscines (Llegiu aquest article)Instruccions de funcionament


La plataforma del curs és molt senzilla i pràctica alhora:

1. Amb el nostre sistema de funcionament només has de tenir un compte Google. Com tenir un compte Google? 

2. Si ja tens un compte Google, fes la matrícula on-line: Matrícula on-line 

3. Un cop la teva matrícula sigui revisada i validada pels nostres serveis d'administració, rebràs via correu electrònic la confirmació de matricula amb les instruccions pers començar el curs. El dia abans de començar el curs tindràs accés a la plataforma d'aquest curs, mentrestant podràs accedir al CAMPUS VIRTUAL per anar coneixent el seu funcionament.

4. Des del primer dia de curs et serà assignat un tutor i t'informarem de com contactar amb ell. El teu tutor et resoldrà dubtes i t'ajudarà en la comprensió dels continguts. A més d'atendre les teves consultes, també t'acompanyarà a no perdre el ritme del curs.

5. Els curs està estructurat en mòduls formatius i després de cada un d'aquests mòduls formatius hi ha una prova d'avaluació a través d'un formulari. Un cop superat un mòdul pots passar al següent i així successivament, no pots fer una prova d'avaluació si no has superat l’anterior.

6. Pots anar fent el curs al teu aire i sense presses, no hi ha un temps límit per anar superant els mòduls formatius. Cada alumne es marca el seu propi ritme de treball

7. Un cop superats totes les proves d'avaluació rebràs al teu domicili el diploma corresponent

Què opinen els alumnes que ja han fet aquest curs?


Títol oblogatòri

Amb aquest curs el títol que s'obté s'equipara a la obligació legal que tots els monitors d'activitats de lleure han de tenir el Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata" (Decret 225/1996, de 12 de juny

Finalitzat el curs els alumnes obtindran un carnet i diploma de l'Escola l'Empordà corresponent a 32 hores de formació, que acredita haver adquirit competències bàsiques equiparables al 1r nivell d’atenció sanitària immediata

Sessió presencial

El curs consta de 24 hores lectives de formació on-line i 8 hores lectives de caràcter pràctic amb sessió presencial:

Maniobres de suport vital bàsic (Pràctic) 
 • Exploració primària a la pràctica
 • RCP
 • Posició lateral de seguretat
 • Maniobra de Heimlich
Data de la  sessió presencial06 de juny de 2020
El curs consta de 24 hores lectives de formació on-line i 8 hores lectives de caràcter pràctic amb una sessió presencial
Horari: 10h a 14h i de 16h a 20h

Sessió presencial del primer curs de primers auxilis on-line amb una sessió presencial (Girona 20-06-2015)

Més informació de la sessió presencial: Sessió presencial del curs de primers auxilis

Què necessito?

El curs s'ha de seguir des d'un ordinador, aquesta plataforma no està pensada per cursar-lo des d'un mòbil o una tauleta, ja que principalment s'han de fer exercicis en documents apart i després penjar-los.

   

 

Aquests cursos utilitzen una plataforma molt fàcil i molt intuïtiva pensada per a tot tipus d'alumnat, des dels que teniu un nivell molt elemental en informàtica i no heu fet mai un curs on-line fins als que esteu més avesats en el món de la informàtica. Però per poder seguir el curs heu de tenir uns mínims coneixements d'informàtica:
 • Saber navegar per internet des d'un ordinador (no des d'un mòbil ni tampoc des d'una tauleta)
 • Saber utilitzar un processador de textos (Exemple: Word) i millor saber-los convertir en PDF
 • Saber penjar (pujar) els documents elaborats prèviament.