Curs de vetllador/a (on-line) 
Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials

Cursos convocats

Data d'inici: 7 de maig 2019 
 • MATRÍCULA TANCADA

Data d'inici: 13 d'agost 2019 
 • MATRÍCULA OBERTA (la matrícula es tanca 5 dies abans de l'inici de curs)

Data d'inici: 12 de novembre 2019 
 • MATRÍCULA OBERTA A PARTIR DEL 15 D'AGOST 2019 (la matrícula es tanca 5 dies abans de l'inici de curs)

Informació general del curs

Durada: 4 setmanes

Preu:
 
 185,00 €

Primer pagament: 25,00 € (En fer la inscripció)
Segon pagament: 160,00 € (El primer dia de curs)

Curs de:
 
32 hores.

Dedicació setmanal:
 
de 4 a 6 hores (aprox) 

Condicions d'accés: 
Tenir 18 complerts el primer dia de curs

Matrícula on-line només en 2 passos:
 Matrícula on-line

Opinions d'alumnes que han fet un d'aquests cursos on-line: Opinions

Quin títol obtindré:
 
El diploma i el carnet de monitor/a especialitzat. Aquest és un títol propi que emet una escola oficial d'educadors en el lleure.

Plataforma on-line: Aquests cursos utilitzen una plataforma molt fàcil i molt intuïtiva pensada per a tot tipus d'alumnat, des dels que teniu un nivell molt elemental en informàtica i no heu fet mai un curs on-line fins als que esteu més avesats en el món dels ordinadors.

Idioma vehicular del curs:
Català (Es poden fer els exercicis i comentaris en castellà)

https://sites.google.com/a/escolaemporda.cat/cursos-on-line-informacio-general-i-matriculacions/formulari-d-inscripcions-als-micro-cursets

Objectius del curs

Conèixer les tasques que desenvolupa un Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (vetllador/a) i quines són les funcions que desenvolupa en l’atenció i cura de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) escolaritzat en un centre educatiu ordinari: qüestions d’higiene personal, cura, mobilitat, etc. Reflexionar sobre el marc de col·laboració entre els diferents professionals que treballen en la cura i l’atenció de l’alumnat amb NEE en el marc d’una escola inclusiva. Més informació d'aquest curs

Descripció del curs


Es tracta d’una figura que en els darrers anys ha tingut i estar tenint una presència activa en els centres escolars, dins el que són els centres ordinaris, i en el marc d’una escola inclusiva. 

Els vetlladors/es - Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials, donen suport a l’autonomia dels infants i joves amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats acadèmiques. 

Mòduls formatius
 • MÒDUL FORMATIU 0: INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL
 • MÒDUL FORMATIU 1: L’EDUCACIÓ ESPECIAL A L’ESCOLA
 • MÒDUL FORMATIU 2: EL MONITOR I LA MONITORA D’INFANTS AMB NEE
 • MÒDUL FORMATIU 3: INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
 • MÒDUL FORMATIU 4: ELS INFANTS AMB NEE
 • MÒDUL FORMATIU 5: PROTOCOLS D’ACTUACIÓ AMB INFANTS AMB NEE
 • MÒDUL FORMATIU 6: RECURSOS PER A INFANTS AMB NEE
 • MÒDUL FORMATIU 7: PROTOCOLS D’ACTUACIÓ SANITÀRIA
 • MÒDUL FORMATIU 8: TREBALLAR L'AUTONOMIA DELS ALUMNES AMB NEE A L'ESCOLA

Competències que l’alumne hauria d'adquirir finalitzat el curs

 • Ajudar l’alumnat amb necessitats educatives especials en els seus desplaçaments dins i fora del centre, en el control i els canvis de postura necessaris per garantir la seva mobilitat i en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, alimentació, cures habituals, etc.) per garantir que pugui participar en totes les activitats i realitzar els seus tractaments específics en el centre educatiu.
 • Tenir cura i ajudar l’alumnat amb necessitats educatives especials a l’entrada i sortida del centre i durant el temps d’esbarjo i en el temps de menjador.
 • Aportar informació verbal i/o escrita al professorat sobre les activitats i actuacions de l’alumnat amb necessitats educatives especials. 
 • Dur a terme altres tasques, pròpies del grup professional, que li pugui encomanar el director o la directora o el professorat.  
 • Donar suport a l'equip de mestres a l'aula
 • Col·laborar en les tasques que determini la direcció del centre
 • Vetllar per a l'adquisició dels hàbits de la vida quotidiana a l'escola
 • Ajudar l'alumne en els seus desplaçaments a l'aula i pels espais del centre en general amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, etc.) per garantir la participació de l'alumne en totes les activitats
 • Donar suport a la higiene personal dels alumnes objecte de la seva atenció (canviar bolquers, dutxa, acompanyar WC...)
 • Tenir cura de les pròtesis que porta l'alumnat: vetllar pel seu bon ús i procurar que es mantinguin en bones condicions.
 • Donar suport en els desplaçaments a l'exterior, en les sortides escolars i les activitats complementàries del centre (piscina, colònies, teatre, sortides en general...)
 • Donar suport a l'alumne al pati durant les hores d'esbarjo
 • Aplicar programes de control d'esfínters per fer el seguiment del control d'aquest hàbit, si fos el cas
 • Potenciar la relació afectiva amb els seus companys, afavorint el seu àmbit relacional

Quin títol obtindré
Diploma i carnet de VETLLADOR/A, Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials és un títol propi emès per una escola oficial d’educadors i educadores d’activitats de lleure reconeguda per la Generalitat de Catalunya. (Títol propi de l’Escola l’Empordà) corresponent a 32 hores de formació bàsica en temes d’educació especial. Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un nou​ o millor lloc de treball +informació categories professionals
CARNET I DIPLOMA 
Idèntics i amb la mateixa validesa als que s'emeten als cursos presencials

Competències bàsiques del curs

El curs de vetlladora et proporciona les competències bàsiques per atendre dins de les escoles ordinàries públiques i privades i també als casals, a nens i nenes amb necessitats educatives especials. 

Per ser contractada per la Generalitat en un centre públic et poden exigir tenir la ESO, però actualment la Generalitat ha adjudicat a empreses particulars la contractació de les vetladores i són aquestes qui posen les condicions que han de tenir les vetlladores que contracten. 

A l'actualitat l'empresa que gestiona la contractació de vetlladores per al Departament d'Ensenyament és l'empresa BASIC SERVEIS EDUCATIUS S.L. (filial de Serunion) a les comarques gironines. Aquesta empresa ja és coneixedora de la formació que impartim. Això en quant als centres públics ja que en els privats són empreses privades sempre qui fan la contractació directament.

A més, amb l'aprovació aquest passat més d'octubre de 2017 del decret del Sistema Educatiu Inclusiu (El Decret estableix que tots es alumnes s'escolaritzen en centres ordinaris i, només de manera excepcional i a petició de la família, s'escolaritzen en centres d'educació especial els alumnes amb necessitats associades a discapacitat severa o profunda) es preveu un augment molt considerable de places de vetlladores.

Instruccions de funcionament

La plataforma del curs és molt senzilla i pràctica alhora:

1. Amb el nostre sistema de funcionament només has de tenir un compte Google. Com tenir un compte Google? 

2. Si ja tens un compte Google, fes la matrícula on-line: Matrícula on-line 

3. Un cop la teva matrícula sigui revisada i validada pels nostres serveis d'administració, rebràs via correu electrònic la confirmació de matricula amb les instruccions pers començar el curs. El dia abans de començar el curs tindràs accés a la plataforma d'aquest curs, mentrestant podràs accedir al CAMPUS VIRTUAL per anar coneixent el seu funcionament.

4. Des del primer dia de curs et serà assignat un tutor i t'informarem de com contactar amb ell. El teu tutor et resoldrà dubtes i t'ajudarà en la comprensió dels continguts. A més d'atendre les teves consultes, també t'acompanyarà a no perdre el ritme del curs.

5. Els curs està estructurat en mòduls formatius i després de cada un d'aquests mòduls formatius hi ha una avaluació a través d'uns exercicis, dinàmiques o d'un formulari.

6. Pots anar fent el curs al teu aire i sense presses, dins les dates d'inici i finalització del curs

7. Un cop superats totes les proves d'avaluació rebràs al teu domicili el diploma corresponent

Què opinen els alumnes que han fet aquest curs?
https://sites.google.com/a/escolaemporda.cat/cursos-on-line-informacio-general-i-matriculacions/formulari-d-inscripcions-als-micro-cursets

Què necessito?

El curs s'ha de seguir des d'un ordinador amb el navegador Chrome i amb un correu electrònic Gmail, aquesta plataforma no està pensada per cursar-lo des d'un mòbil o una tauleta, ja que principalment s'han de fer exercicis en documents apart i després penjar-los.

   

 

Aquests cursos utilitzen una plataforma molt fàcil i molt intuïtiva pensada per a tot tipus d'alumnat, des dels que teniu un nivell molt elemental en informàtica i no heu fet mai un curs on-line fins als que esteu més avesats en el món de la informàtica. Però per poder seguir el curs heu de tenir uns mínims coneixements d'informàtica:
 • Saber navegar per internet des d'un ordinador (no des d'un mòbil ni tampoc des d'una tauleta)
 • Saber utilitzar un processador de textos (Exemple: Word) i millor saber-los convertir en PDF
 • Saber penjar (pujar) els documents elaborats prèviament. 
Comparteix: