Curs de manipulador i manipuladora d'aliments 
Personal d'atenció al públic en menjadors col·lectius 
(menjadors escolars i casals d’estiu)

Data d'inici: 28 de juliol 2020│MATRÍCULA TANCADA

Data d'inici: 3 de novembre 2020│MATRÍCULA OBERTA

Durada: 1 setmana

Preu:
 
60,00 €

Primer pagament: 25,00 € (En fer la inscripció)
Segon pagament: 35,00 € (El primer dia de curs)

Curs de:
 4
 hores.

Dedicació setmanal:
 4 hores

Condicions d'accés: 
Tenir 16 complerts el primer dia de curs

Matrícula on-line només en 2 passos:
 Matrícula on-line

Opinions d'alumnes que han fet un d'aquests cursos on-line: Opinions

Quin títol obtindré:
 
El diploma i el carnet de manipulació d'aliments en menjadors col·lectius. Aquest és un títol propi que emet una escola oficial d'educadors en el lleure.

Plataforma on-line: Aquests cursos utilitzen una plataforma molt fàcil i molt intuïtiva pensada per a tot tipus d'alumnat, des dels que teniu un nivell molt elemental en informàtica i no heu fet mai un curs on-line fins als que esteu més avesats en el món dels ordinadors.

Idioma vehicular del curs:
Català (Es poden fer els exercicis i comentaris en castellà)


https://sites.google.com/a/escolaemporda.cat/cursos-on-line-informacio-general-i-matriculacions/formulari-d-inscripcions-als-micro-cursets
Presentació

Aquests cursos utilitzen una plataforma molt fàcil i molt intuïtiva pensada per a tot tipus d'alumnat, des dels que teniu un nivell molt elemental en informàtica i no heu fet mai un curs on-line fins als que esteu més avesats en el món dels ordinadors.

Amb aquest títol us presentem el curs de ma­ni­pu­lador i manipuladora d’ali­ments per a personal d’atenció al públic en men­ja­dors col·lec­tius i, més específicament, menjadors col·lectius per a menors, on s’inclouen els men­jadors escolars. La correcta manipulació dels aliments és la clau per evitar les conseqüències de les toxi­in­fec­cions alimentàries, algunes d’elles molts greus per a la salut, conseqüències que fins i tot po­den arri­bar a ser mor­tals. 

Títol obligatori

La llei ens obliga quan treballem en un menjador escolar o altre menjador col·lectiu ha disposar de la formació en manipulació d'aliments i poder-ho acreditar mitjançant una certificació o un carnet. 

És una obligació legal que tot el personal que manipula aliments disposi d'una formació adequada en higiene i seguretat alimentària, d'acord amb la seva activitat laboral. Amb aquest curs s'obté aquesta acreditació

Validesa Laboral i curricular a nivell estatal en empreses públiques i privades

Objectius del curs
Proporcionar els coneixements, les aptituds i les actituds necessàries per manipular correctament els aliments per tal d’evitar les malalties produïdes per les toxiinfeccions alimentàries.

Mòduls formatius

1.       La contaminació dels aliments

2.       Les toxiinfeccions alimentàries (TIAs)

3.       Els manipuladors i les manipuladores d’aliments i les bones pràctiques de treball

4.       Responsabilitat de l’empresa i normatives específiques

5.       Autocontrols alimentaris

6.       La manipulació especial d’aliments

Competències que l’alumne hauria d'adquirir finalitzat el curs

 Conèixer com es contaminen els aliments i quins són els principals contaminats i els factors que afavoreixen la contaminació

 Conèixer com es produeixen les toxiinfeccions alimentàries i com podem prevenir-les

 Conèixer quina és la responsabilitat del manipulador i la manipuladora d’aliments i adquirir les actituds i les aptituds necessàries per portar a terme el seu treball amb les mesures d’higiene necessàries per prevenir les toxiinfeccions alimentàries

 Tenir una visió general de la normativa que regula la seguretat alimentària

 En un context pràctic, saber portar a terme els autocontrols alimentaris

 Tenir coneixements bàsics sobre la manipulació especial d’aliments

Quin títol obtindré

El diploma i el carnet Manipulador i manipuladora d'aliments per a personal d'atenció al públic en menjadors col·lectius (menjadors escolars i casals d’estiu). Aquest és un títol propi que emet una escola oficial d'educadors en el lleure. Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor. Validesa Laboral i curricular a nivell estatal en empreses públiques i privades
CARNET I DIPLOMA 
Idèntics i amb la mateixa validesa als que s'emeten als cursos presencials

Instruccions de funcionament

1. Amb el nostre sistema de funcionament només has de tenir un compte Google. Com tenir un compte Google? 

2. Si ja tens un compte Google, fes la matrícula on-line: Matrícula on-line 

3. Un cop la teva matrícula sigui revisada i validada pels nostres serveis d'administració, rebràs via correu electrònic la confirmació de matricula amb les instruccions pers començar el curs. El dia abans de començar el curs tindràs accés a la plataforma d'aquest curs, mentrestant podràs accedir al CAMPUS VIRTUAL per anar coneixent el seu funcionament.

4. Des del primer dia de curs et serà assignat un tutor i t'informarem de com contactar amb ell. El teu tutor et resoldrà dubtes i t'ajudarà en la comprensió dels continguts. A més d'atendre les teves consultes, també t'acompanyarà a no perdre el ritme del curs.

5. Els curs està estructurat en mòduls formatius i després de cada un d'aquests mòduls formatius hi ha una avaluació a través d'uns exercicis, dinàmiques o d'un formulari.

6. Pots anar fent el curs al teu aire i sense presses, dins les dates d'inici i finalització del curs

7. Un cop superats totes les proves d'avaluació rebràs al teu domicili el diploma corresponent

Què opinen els alumnes que ja han fet aquest curs?


Què necessito?

El curs s'ha de seguir des d'un ordinador, aquesta plataforma no està pensada per cursar-lo des d'un mòbil o una tauleta, ja que principalment s'han de fer exercicis en documents apart i després penjar-los.

   

 

Aquests cursos utilitzen una plataforma molt fàcil i molt intuïtiva pensada per a tot tipus d'alumnat, des dels que teniu un nivell molt elemental en informàtica i no heu fet mai un curs on-line fins als que esteu més avesats en el món de la informàtica. Però per poder seguir el curs heu de tenir uns mínims coneixements d'informàtica:
  • Saber navegar per internet des d'un ordinador (no des d'un mòbil ni tampoc des d'una tauleta)
  • Saber utilitzar un processador de textos (Exemple: Word) i millor saber-los convertir en PDF
  • Saber penjar (pujar) els documents elaborats prèviament. 
https://sites.google.com/a/escolaemporda.cat/cursos-on-line-informacio-general-i-matriculacions/formulari-d-inscripcions-als-micro-cursets