Enllaç per compartir:https://goo.gl/Kx55dv

TUTORIAL DE PRÀCTIQUES
GESTIONS DE PRÀCTIQUES PER PART DE L'ALUMNE/A
CURS DE MONITOR/A

L'alumne/a s'ha de buscar el lloc per fer les pràctiques. Si no saps com començar clica aquest enllaç

ABANS DE COMENÇAR LES PRÀCTIQUES:


A) CENTRES DE PRÀCTIQUES QUE JA HAN SIGNAT UN CONVENI AMB L'ESCOLA L'EMPORDÀ

https://sites.google.com/a/escolaemporda.cat/centres-de-practiques/

Si ja saps que faràs les pràctiques en un d'aquests centres passa directament a l'apartat 

B) CENTRES DE PRÀCTIQUES QUE NO HAN SIGNAT UN CONVENI AMB L'ESCOLA L'EMPORDÀ

Si el lloc on vols fer les pràctiques no ha signat mai un conveni amb l'Escola l'Empordà cal que ens facis arribar el nom del responsable i el seu correu electrònic omplint el següent formulari i ens posarem en contacte per agilitzar la signatura del conveni.


IMPRIMIR 2 CÒPIES DE LA DOCUMENTACIÓ DE PRÀCTIQUES

T'has d'imprimir 2 còpies de la documentació de pràctiques. Aquest és un document que inclou:

1) ACORD REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES

2) CERTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES

https://docs.google.com/a/escolaemporda.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNjb2xhZW1wb3JkYS5jYXR8ZG9jdW1lbnRzLW51dm9sLWVzY29sYS1sLWVtcG9yZGF8Z3g6NGVjNDlhODE4YzZmOTM2Yw

INFORMACIÓ IMPORTANT:

L'ACORD DE REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES: 

Ha d'estar signada pel director/a de pràctiques i per l'alumne/a:

  • Una còpia signada és per al director/a de pràctiques
  • Una còpia signada és per a l'alumne (Finalitzades les pràctiques, l'alumne/a l'ha d'entregar a l'escola junt amb el certificat d'avaluació de pràctiques)
La CERTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES

ha d'estar avaluada i signada pel director/a i l'alumne l'ha d'entregar a l'escola juntament amb la fitxa individual de pràctiques, finalitzades les pràctiques


 
NOTIFICACIÓ DE LES DADES DE L'ACORD DE PRÀCTIQUES DE L’ALUMNE (SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER FER PRÀCTIQUES)


Abans d’iniciar les pràctiques has de notificar les dades de pràctiques a l’Escola l’Empordà via telemàtica i esperar la conformitat de l'escola via correu electrònic

Sense aquesta confirmació de l'escola prèvia a l’inici de les pràctiques, aquestes seran considerades nul·les de ple dret i l’alumne haurà de tornar a fer unes noves pràctiques.

No quedaran cobertes per les assegurances de l’Escola l’Empordà les contingències que se suscitin com a conseqüència de la realització de les pràctiques que els alumnes no hagin notificat a l’Escola l’Empordà abans del seu inici. 

La notificació de pràctiques és un tràmit telemàtic que l’alumne/a ha de fer per Internet des de aquest formulari

DURANT LES PRÀCTIQUES:

PER PODER COMENÇAR LES PRÀCTIQUES

Als alumnes en pràctiques, el centre que us acull, us ha d'exigir que aporteu el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals d'acord amb el que disposa La Llei

 
http://blocescolaemporda.blogspot.com.es/2016/03/tot-el-cal-saber-sobre-el-registre-de.html


ANAR FENT LA MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES

Us recomanem que us imprimiu aquest document guia que ha de tenir l'alumne i el seu tutor on s'estableixen els continguts, les capacitats i els criteris d'avaluació de les pràctiques:

DESPRÉS DE FER LES PRÀCTIQUES:

EL DIRECTOR/A DE PRÀCTIQUES T'HA DE SIGNAR L'AVALUACIÓ DE PRÀCTIQUES

-Cal que el director/a de pràctiques ompli i signi la Certificació i avaluació de les pràctiques (Certificat de valoració de la idoneïtat de l’alumne/a) seguint les pautes del document guia on s'estableixen els continguts, les capacitats i els criteris d'avaluació de les pràctiques

https://sites.google.com/a/escolaemporda.cat/documents-nuvol-escola-l-emporda/documents-administratius-de-l-escola/DOC%2007_08%20M%20PRACTIQUES_FITXA%20INDIVIDUAL_CERTIFICACIO_formulari.pdf?attredirects=0&d=1PRESENTAR A L'ESCOLA

1) Enviar per correu electrònic la memòria de pràctiques
memoria@escolaemporda.cat
memoria@escolaemporda.cat

2) Enviar per correu postal la documentació de pràctiques:
  • La fitxa individual de pràctiques: firmada per l’alumne/a i el director/a de pràctiques
  • Certificació i avaluació de les pràctiques signada pel director/a de pràctiques
Adreça postal:
Apartat de correus, 70
17230 PALAMÓS


TERMINI MÀXIM DE PRESENTACIÓ:
3 anys a partir del primer dia que vas començar el curs