Unitats didàctiques on-line

Enviar exercicis per correu electrònic

A partir d'ara els exercicis de les unitats didàctiques on-line s'han d'enviar per correu electrònic. Teniu temps fins a 30 dies després de la finalització de l'etapa lectiva presencial del vostre curs de monitor/a.

Els exrecicis s'han d'enviar a aquest correu electrònic:


 Per a: unitatsonline@escolaemporda.cat
 Assumpte: NOM  1r.COGNOM  2n.COGNOM
 EXERCICIS UNITATS DIDÀCTIQUES ON-LINE
 NOM  1r.COGNOM  2n.COGNOM
 DNI


adjuntar arxiu en format PDF o WORD
Aquests exercicis seran corregits al final de tot el procés del curs junt amb la memòria de pràctiques