1) 🔹Memòria de pràctiques

L’alumne/a ha d’elaborar una memòria de pràctiques que inclogui les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que ha dut a terme, i lliurar-la a l’escola d’educadors en el lleure infantil i juvenil on hagi cursat la formació.
Finalitzades les pràctiques l'alumne/a ha d'enviar la memòria a l'escola per correu electrònic: Presentació de la memòria i documentació de pràctiques

Enviar la memòria per correu electrònic

A partir d'ara la memòria de pràctiques s'ha d'enviar per correu electrònic a:
 Per a: memoria@escolaemporda.cat

 Assumpte: NOM  1r.COGNOM  2n.COGNOM

 MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES
 NOM  1r.COGNOM  2n.COGNOM
 DNI
 
adjuntar arxiu en format PDF o WORD