Certificat provisional i títol definitiu

CERTIFICAT PROVISIONAL M3

Un cop avaluats com a APTE/A, us enviem per correu electrònic un CERTIFICAT PROVISIONAL M3 (Títol provisional) signat digitalment conforme teniu el títol en tràmit. (Des de que rebem la documentació de pràctiques fins a rebre el certificat provisional 

Aquest CERTIFICAT PROVISIONAL M3 TÉ LA MATEIXA VALIDESA QUE EL TÍTOL DEFINITIU. Serveix per comunicar activitats de lleure com a M3 (Monitors i Monitores) , i que, per tant, us serveix per treballar.

Tenint el CERTIFICAT PROVISIONAL M3 no cal tenir número de monitor per a poder treballar. Només cal que l'empresa o entitat que us ha contractat quan hagi de notificar a la Generalitat de Catalunya les vostres dades us identifiqui com a M3 al formulari oficial de Notificació d’activitats d’educació en el lleure


TÍTOL DEFINITIU (DIPLOMA I CARNET)

Quan la Generalitat ens fa arribar el vostre diploma el tindreu, d'acord amb aquest calendari:

Certificats provisionals emesos abans del 15 de febrer (emesos entre el 16 de novembre i el 15 de febrer):
Es poden recollir a partir del 30 de març

Certificats provisionals emesos abans del 15 de maig (emesos entre el 16 de febrer i el 15 de maig) 
Es poden recollir a partir del 30 de juny

Certificats provisionals emesos abans del 15 de novembre (emesos entre el 16 de maig i el 15 de novembre)
Es poden recollir a partir del 31 de desembre

TARIFES:
Taxes de secretaria per a la tramitació del títol (carnet i diploma): 30€
Despeses d'enviament: 8€