TEA, Treball de l'espai d'aprenentatge

Aprenentatge basat en projectes


Fa anys l’Escola l’Empordà ha optat per un aprenentatge basat en projectes (ABP) basat en una metodologia on l’alumne/a és el veritable centre de l'aprenentatge i perquè té en compte les habilitats i actituds dels tot l'alumnat. Fa anys l’Escola l’Empordà ha optat per la Qualitat Pedagògica

Treballar dins i fora de l’aula de manera cooperativa

Treballar en equip, treballar de forma cooperativa sempre suposa un repte. Però precisament la cooperació és l’eina pedagògica que serveix perquè els nostres alumnes aprenguin per ells mateixos i dels altres companys de grup.

Els grups d'aprenentatge cooperatiu garanteixen la participació activa dels alumnes en les tasques intel·lectuals d'organitzar el material, explicar-ho, resumir- ho i integrar-ho a les estructures conceptuals existents.

En els espais d’aprenentatge el professorat de l'escola es converteixen en acompanyants:

a) Especificant bé el què han de fer els alumnes i deixant molt clars els objectius a aconseguir

b) Supervisant l'aprenentatge dels alumnes i intervenint en els grups per ajudar en la tasca o per millorar el desenvolupament individual, interpersonal i grupal de l'alumnat.

c) Avaluant l'aprenentatge dels estudiants i ajudants a determinar el nivell d'eficàcia amb el qual ha funcionat el seu grup.

Dins la programació de l’etapa presencial dels cursos s’estableixen unes hores destinades al Treball de l’Espai d’Aprenentatge (TEA): 

Dins l'etapa lectiva presencial hi ha tres tipus de TEA:

a) Espais d’aprenentatge a l'aula amb professorat on aquest acompanya el treball cooperatiu de l'alumnat

b) Espais d'aprenentatge a l'aula sense professorat, on l'alumnat treballa en equip per tirar el projecte en comú

c) Espai d'aprenentatge fora de l'aula, on els grups de treball cooperatiu es veuen obligats a posar-se d'acord i organitzar-se per tirar el projecte en comú

És molt important que alumnat entengui que l’aprenentatge es fa a dins i a fora de l’aula i entre els alumnes mateixos. Que dins l’aula no hi ha ni de lluny tots els coneixements que calen per ser un bon monitor/a o director/a  i que el treball cooperatiu fora de l'aula simula perfectament el treball en equip necessari per formar part d'un equip de professionals de l'educació en el lleure.