Curs Complementari al curs de director/a (Codi C)
d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

El curs complementari (C) es pot fer abans o després del curs de directors (D) 
Informació: El Curs Complementari al Curs de Directors (C) s'imparteix conjuntament amb els cursos de monitors. Aquest curs són 60 hores de les 100 hores d'un curs de monitors.

Què és el Curs Complementari al Curs de Directors (C)? 
Fent el curs complementari podeu fer el curs de directors (D) sense haver de fer el curs de monitors. El curs complementari es pot fer abans o després del curs de directors (D)  (Més informació)

Data d'inici: Consultar cursos de monitor/a convocats
Població:
 Consultar cursos de monitor/a convocats

Lloc:
  Consultar cursos de monitor/a convocats

Matriculació:
Matricula't on-line només en dos passos

Com ho tens que fer per matricular-te?
T'has de matricular a qualsevol curs de monitor/a convocat i indicar nivell C


Quota de matriculació: 185,00 €

Quota reduïda
180,00€  +info quota reduïda

https://sites.google.com/a/escolaemporda.cat/matriculacions/home