Curs Complementari al curs de director/a (Codi C)
d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Curs semi-presencial

El curs complementari (C) es pot fer abans o després del curs de directors (D) 
Informació: El CURS COMPLEMENTARI AL CURS DE DIRECTOR/A és un curs que permet obtenir el títol de director/a d’activitats de lleure sense haver de tenir prèviament el títol de monitor/a d’activitats de lleure.

El CURS COMPLEMENTARI correspon a 2 mòduls formatius dels cursos de monitors i es pot cursar dins de qualsevol curs de monitors convocat per l'Escola l'Empordà. El curs complementari es pot fer abans o després del curs de directors.  (Més informació)

Data d'inici: Consultar cursos de monitor/a convocats
Població:
 Consultar cursos de monitor/a convocats

Lloc:
  Consultar cursos de monitor/a convocats

Matriculació:
Matricula't on-line només en dos passos
Més informació general del curs de director/a:
 

Com ho tens que fer per matricular-te?
T'has de matricular al Curs Complementari i indicar dins de quin curs de monitor/a vols fer els mòduls corresponents al curs C


Quota de matriculació: 185,00 €

https://sites.google.com/a/escolaemporda.cat/matriculacions/home