Grups classe, tutories i professorat

Equip directiu:

Directora: Anna Maria

Cap d'estudis: Victòria

Secretària: Eugènia


La nostra escola! Curs 2018-2019:


Educació Infantil:

P3: 7 alumnes - Tutora: Ester

P4: 9 alumnes - Tutora: Irini

P5: 4 alumnes - Tutora: Victòria


Cicle Inicial:

1r: 8 alumnes Tutora: Victòria

2n: 7 alumnes - Tutora: Eugènia / Ferran


Cicle Mitjà:

3r: 9 alumnes - Tutora: Eugènia / Ferran

4t: 8 alumnes - Tutor: Loles


Cicle Superior:

5è: 17 alumnes - Tutora: Francina

6è: 11 alumnes - Tutor: Anna Maria


Especialistes:

Anglès Infantil: Ester

Anglès P5 i Primària: Glòria

Música: Cristina

Educació Física: Ferran

Religió: Montse

Educació Especial i Reforç: Carme

Scratch: Eugènia