Es Migjorn Gran


CP Francesc d'Albranca
Camí de Sa Malagarba
Es Migjorn Gran, 07749

Telèfon de contacte: 617 323 011

escolaadults.esmigjorngran@gmail.com

 

Coordinadora: Puri Mira Sales

BLOC DE L'ESCOLA D'ADULTS DE MIGJORN GRANHorari de secretaria: Dilluns de 17 a 18h

RECORDAU QUE L'ALUMNAT QUE S'APUNTI PER PRIMERA VEGADA A L'ESCOLA HA DE DUR:

  • 1 Fotocòpia DNI o passaport
  • 1 Fotografia
L'alumnat d'Ensenyances inicials i ESPA heu de trucar a la secretaria de Ciutadella (971 38 61 24)

INICIALS


Els ensenyaments inicials (nivell I i II), són adreçats a aquelles persones adultes que no dominen les tècniques instrumentals bàsiques de lectura, escriptura i càlcul, ja sigui perquè mai no han estat escolaritzades o perquè ja fa molt de temps que han abandonat el sistema educatiu i necessiten una actualització.


El nivell I o d'alfabetització treballa especialment la lectura, l'escriptura i el càlcul elemental sobre activitats quotidianes bàsiques. Així mateix també es fan exercicis de lògica, entreteniment, memoritazió, etc.

CATALÀ

1. Explicació de l’estructura dels estudis: Els cursos de Català per a no catalanoparlants estan pensats per a persones que vulguin aprendre la nostra llengua. No estan enfocats a preparar cap prova. Es treballa principalment el vocabulari i el llenguatge oral.2. A qui va dirigit el curs Va adreçat a persones adultes que no tenen la llengua catalana com a llengua mare i/o encara no tenen assolit un nivell de comprensió oral satisfactori, per poder-se integrar en la nostra societat. Per mitjà de l’aprenentatge de la nostra llengua poden conèixer i participar en la nostra cultura