Ciutadella‎ > ‎

Informàtica


GRUPS

 1. INFORMÀTICA 1 = Informàtica preliminar.
 2. INFORMÀTICA 2 = Informàtica bàsica per donar continuïtat a la informàtica 1.
 3. INFORMÀTICA 3 = Informàtica per donar continuïtat a la informàtica 2.
Les classes tenen una durada de 1,5 hores setmanals i hi ha un total de 30 sessions (45 hores).

CONTINGUTS

 • Conceptes elementals sobre informàtica bàsica: maquinari, programari i sistemes operatius.
 • Conceptes elementals sobre Windows: L'escriptori i els seus elements, l'explorador de Windows, el tauler de control, impressores, el botó inici, les carpetes, la barra de tasques, l'ajuda, treball en xarxa, comptes d'usuari.
 • Processadors de texts (Microsoft Word 2007, OpenOffice Writer): conceptes bàsics; l'àrea de treball, escriure i editar, format de text, disseny de pàgina i composició, plantilles, eines, taules, gestió de fitxers, imatges, combinar correspondència, imprimir.
 • Fulls de càlcul (Microsoft Excel 2007, OpenOffice Calc): conceptes bàsics; llibres de treball; fulles, cel · les; selecció de cel · les i ordres; introducció de dades, creació de fórmules i vincles; ús de funcions; edició d'un full de càlcul; formats, gràfics; imprimir.
 • Bases de dades (Microsoft Access 2007): conceptes fonamentals. Fonaments; taules, consultes, formularis, informes, imprimir (NOMÉS A INFORMÀTICA 3).
 • Conceptes elementals sobre Internet: Navegadors, correu electrònic, xarxes socials, computació en núvol.

El continguts s'aplicaran progressivament començant per el nivell inicial (informàtica 1) fins arribar a la informàtica 3.


1. INFORMÀTICA 1:

És un curs que correspon a un nivell inicial en el camp de la Informàtica emmarcat en l’educació per a persones adultes, és l’anomenada Alfabetització Digital.

L’objectiu d’aquest curs és que l’alumnat es familiaritzi amb l’ordinador i perdi la por a emprar-lo.

Per tal d’aconseguir això s’han proposat uns continguts molt concrets que donaran a l’alumne una visió global de les utilitats d’un ordinador.


2. INFORMÀTICA 2:

Els requisits per cursar aquest curs són haver cursat informàtica o tenir uns coneixements mínims d'informàtica.

És un curs que correspon a
un nivell bàsic en el camp de la informàtica emmarcat en l'educació per a persones adultes i vol donar continuïtat a la informàtica 1.

L'objectiu d'aquest curs és que l'alumnat desenvolupi habilitats tant amb la computació tradicional com la computació en núvol.


3. INFORMÀTICA 3:

Els requisits per cursar aquest curs són haver cursat el curs d'informàtica 2 o tenir alguns coneixements d'informàtica.  

Aquest curs vol donar continuïtat a la informàtica 2.

En aquest curs s'espera que l'alumnat s'involucri més tant des de casa com des de l'aula per aconseguir així un nivell més òptim.

Alguns dels punts importants per treballar són:

 • La recerca i la re-elaboració d'informació.
 • La utilització fluïda de tècniques, estratègies i instruments de càlcul.
 • L'aplicació d'estratègies per a la comprensió i la resolució de situacions de la vida quotidiana.
 • L'expressió oral i escrita.
 • La comprensió oral i escrita.