Ciutadella
Adreça:

Carrer Mallorca 67, Porta A 1r pis
 
07760 - Ciutadella de Menorca
Illes Balears
Tel: 971 38 61 24HORARIS:

DIRECCIÓ
Dilluns de 19 a 20 h
Dimecres de 18 a 20 h
Dijous de 11 a 13 h
Llorenç Forcada Moll
  cepaciutadella@educacio.caib.es

CAP D'ESTUDIS

Dilluns de 18 a 20 h
Dimarts de 17 a 18 h
Divendres de 11 a 13 h
Núria Anglada Benejam  nanglada@escolaadultsciutadella.es

SECRETARIA

Dilluns de 19 a 21 h
dimecres de 18 a 21 h
Dijous de 11 a 13 h
Esperança Forcada Moll
   secretaria@escolaadultsciutadella.es

HORARI DE L’ORIENTADORA
Dilluns de 19 a 21 h
Dimecres de 17 a 20 h
dijous de 10 a 13 h
Maria Rosa Pons Moll rpons@escolaadultsciutadella.es