Ciutadella
Adreça:

Carrer Mallorca 67, Porta A 1r pis
 
07760 - Ciutadella de Menorca
Illes Balears
Tel: 971 38 61 24HORARIS:

DIRECCIÓ
Dilluns de 18 a 20h
Dijous de 11 a 13h
Llorenç Forcada Moll  cepaciutadella@educacio.caib.es

CAP D'ESTUDIS

Dilluns de 18 a 20h
Dimarts de 17 a 18h
Dijous de 11 a 13h
Núria Anglada Benejam  nanglada@escolaadultsciutadella.es

SECRETARIA

Dimarts de 19 a 21h
Dijous de 11 a 13h
Dijous de 19 a 21h
Esperança Forcada Moll
   secretaria@escolaadultsciutadella.es

HORARI DE L’ORIENTADORA
Dilluns de 18 a 20h
Dimarts de 19 a 21h
Dijous de 11 a 13h
Magdalena Díaz Díaz mdiaz@escolaadultsciutadella.es