Informació general

Accés als edificis de l'Escola

Hi ha tres punts d'accés als diferents edificis de l'Escola, dos des del carrer Gavà (c/ Gavà 50 i c/ Gavà cantonada Almeria) i un des del carrer Almeria (c/ Almeria 57). Per motius de seguretat i organització restaran oberts segons el quadre següent:


C/ Gavà, 50

Cantonada Gavà –  Almeria

C/ Almeria, 57

8:00h.

Només alumnes secundària

---

Només alumnes guarderia

9:00h.

Només alumnes Secundària

Només parvulari i primària

Només parvulari i primària

13:00h.

Només alumnes Secundària

---

Parvulari, primària i secundària

13:30h

Només alumnes Secundària

---

---

14:30h

Només alumnes Secundària

---

---

15:00h.

Només alumnes Secundària

---

Parvulari, primària i secundària

17:00h.

Només alumnes Secundària

Parvulari, primària i secundària

Parvulari, primària i secundària

18:00h.

Només activitats extralectives

---

Només activitats extralectives


Les portes s’obriran 5 minuts abans de les hores indicades

Per qüestions de seguretat, és molt important que les famílies i els alumnes d'Educació Infantil i Primària no feu servir l'accés del carrer Gavà 50 que és exclusiu per als alumnes de Secundària.

L’accés a la Secretaria de l’Escola és pel c/ Almeria, 57.

A partir de les 5 de la tarda, es fan activitats que durant la resta de l’horari escolar no es poden dur a terme, com les activitats extra lectives o bé el servei de neteja. Per raons de seguretat, les portes externes s’han de tancar.

És per tot això que els alumnes que no fan activitats extra lectives no poden romandre als patis.

Cal recordar que a partir de les 5 no hi ha personal que es pugui fer càrrec de les possibles incidències que es produeixin a l’escola.

La puntualitat és un factor molt important per al desenvolupament normal de les diferents activitats. Els alumnes que fan tard es perden, a nivell personal, una part d'aquestes activitats i, a més a més, distorsionen l'activitat que ja ha començat per a la resta dels companys. La  puntualitat és la primera mostra de respecte per les activitats de l’Escola i les persones que les fan, professors i alumnes. Per això demanem la col·laboració de les famílies per aconseguir la puntualitat tant a les hores d’entrada dels alumnes com a les hores de sortida.


Sol·licitud d’administració de medicaments


Les normes oficials per a l’administració de medicaments a les escoles s’han fet progressivament més estrictes i restrictives, sens dubte amb l’objectiu  de protegir els alumnes de qualsevol administració de medicaments inadequada i els mestres i monitors d’una responsabilitat que no els pertoca.


Segons ens fan saber els assessors legals de l’escola, són punts essencials de la normativa:


 1. Que el pare, mare o tutor legal de l’alumne per al qual es sol·licita l’administració d’un medicament s’identifiqui de manera inequívoca.

 2. Que aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti, també de manera inequívoca,  el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre.

 3. Que el pare, mare o tutor legal aporti un escrit on demani i autoritzi els mestres o monitors a administrar a l’alumne la medicació prescrita

  • sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu

  • sempre que el tipus de medicament pugui ser administrat per personal sense una formació clínica específica (en cas contrari caldria posar-se en contacte amb el CAP més proper).

 4. Que la persona a qui es demana que administri el medicament accepti l’encàrrec.


La butlleta que es fa servir la podeu demanar a Secretaria sempre que us calgui.

Oportunament rebreu el full d’autorització per a l’administració d’antitèrmics a parvulari i primària,

Calendari del curs 2018-2019Equip de professionals i contactes d'interès

Direcció General                                             

Ana Mitjans         amitjans@escola-proa.cat


Direcció Pedagògica
Josep M. Martorell  jmmartorell@escola-proa.cat


Direcció Administrativa
Belén Hernández  bhernandez@escola-proa.catEducació infantil

Coordinació:   Rosa Cabré                 rcabre@escola-proa.cat

Tutores

P3A  Núria Pi                       P3B  Xènia Buján

P4A  Míriam Baixas             P4B  Cristina Martínez

P5A  Marta Xarles               P5B  Montse Alòs

Altres mestres: Neus Andrés, Mireia Ferrés, Dolors Grífols, Montse Sardà, Ester Tobeña i Rosa Cabré.

Mainadera: Arola Claramunt.
Educació Primària

Coordinació:   Victòria Zamora          vzamora@escola-proa.cat

Suport a coordinació: Anna Farrés     afarres@escola-proa.cat

Tutors/es

1A  Núria Ferrer            1B  Marta Navarro

2A  Rosa Farrés            2B  Sandra Martínez

3A  Elisa Pujadas         3B  Cristina Robles 

4A  Anna Farrés            4B  Susana Giménez  

5A  Carles Pahisa          5B  Marta Conde    

6A Ma. Àngels Vallbé     6B  Bernat Jou

Altres mestres: Neus Andrés, Genís Barcons, Montse Bayo, Mireia Ferrés, Dolors Grífols, Alba Morros, Gemma Muntaner, Júlia Plasencia, Elisabet Riquelme, Maite Romero, Montse Sardà, Ester Tobeña, Maria Viñeta i Victòria Zamora.
Educació Secundària Obligatòria

Coordinació:   Marta Díaz         mdiaz@escola-proa.cat

Tutors/es

ESO1A   Jordi Borràs i Xabier Gual                 ESO1B  Mar Manrique i Mercè Fontelles

ESO2A  Joaquim Mairal i Mercè Martín           ESO2B  Àngels Piracés i Núria Català

ESO3A  Àngels Figuerola i Joan J. López       ESO3B  Enric Mujal i Montse Silva

ESO4A   Ana Carrión i Alfons Moreno             ESO4B  Jordi Àlvarez i Carme Mateo
Batxillerat

Coordinació:   Àngels Gómez     agomez@escola-proa.cat

Tutors/es

Batx.1A  Pepita Alonso      Batx.1B  Ricard Salcedo   Batx.1C Rosa Ma. Murillo

Batx.2A Teresa Besora      Batx.2B  Laura Torró         Batx.2C Montse Estivill


Altres professors/es d’ESO i Batxillerat: Genís Barcons, Lluís Belmonte, Anna Campos, Montserrat Colomer, Gemma Deusedas, Marta Díaz, Àngels Gómez, Víctor Izquierdo, Telm Moreno, Eduard Niubó, Elisabet Riquelme i Begonya Samit.

Dinamitzadora de la mediateca: Ana Carrión

Coordinadora TAC: Elisabet Riquelme
Equip del Migdia Proa

Coordinació:  Lourdes Tarafa  ltarafa@escola-proa.cat   

Coordinació Infantil:  Montserrat Ramos  mramos@escola-proa.cat

Coordinació Primària, ESO i Batx:  Cristina Bosch cbosch@escola-proa.cat

Monitors:

Arola Claramunt, Cristina Coca, Remei Vizcarro, Mariona Fortuny, Bernat Cortina, Laura Parada, Ariadna Pujadas, Mercè Soler, Trini Barnés, Xavier Vela, Sandra Torner, Marc Wyneken, Carme Urrea.

Cuineres: Manoli Báguena (cap de cuina), Carme Fernández, Consuelo Opazo, Raquel Rodríguez

Ajudants: Isabel Morilla, Ma. Josefa Pérez, Sonia RiofrioEquip d’Administració i Consergeria

Consergeria:

 • Lluís Català  lcatala@escola-proa.cat
 • Francesc Víudez  fviudez@escola-proa.cat

Recepció c/ Gavà  Horari: 08:00 A 21:00  Ext. 401

 • Isabel Cantos  08:00 a 15:15  icantos@escola-proa.cat
 • Mercè Soler    15:15 a 16:00  msoler@escola-proa.cat
 • Carme Urrea   16:00 a 19:30 carmeurrea@escola-proa.cat
Recepció c/ Almeria   Horari: 8:45 a 18:00  Ext. 201
 • Recepció i comunicació: Mònica García  08:00 a 13:30 i 14:00 a 16:00 monicagarcia@escola-proa.cat Ext 201
 • Secretaria acadèmica i facturació:  Laura Vinuesa 09:00 a 14:15 i 14:45 a 17:00 lvinuesa@escola-proa.cat Ext 207
 • Secretaria i activitats extralectives: Lali Arrufat 10:30 a 13:30 i 14:00 a 18:00 larrufat@escola-proa.cat Ext. 205
 • Comptabilitat: Sonia Lisbona 09:00 a 14:15 i 14:45 a 17:00 slisbona@escola-proa.cat Ext 203
 • Menjador i excursions: Cristina Bosch 10:00 a 15:30 cbosch@escola-proa.cat Ext 204
 • Secretaria i Pàrquing: Carme Luque 09:00 a 14:00 i 14:30 a 17:45 cluque@escola-proa.cat Ext 206

 
Equip de Manteniment

Manteniment General: Carles Monje i David Mena manteniment@escola-proa.cat  

Manteniment Informàtic: Joaquim Coca i Carles Núñez informatica@escola-proa.cat

 


Comitè de Seguretat i Salut
 • Ana Mitjans amitjans@escola-proa.cat
 • Belén Hernández bhernandez@escola-proa.cat
 • Laura Vinuesa lvinuesa@escola-proa.cat
 • Genís Barcons gbarcons@escola-proa.cat
 • Marc Wyneken mwyneken@escola-proa.cat


Junta Directiva apbsm@escola-proa.cat

La Junta Directiva es reuneix 2 dilluns cada mes. Els seus membres són:

 • President: Manolo Macías

 • Vicepresident: Daniel López

 • Tresorer: Xavier Espasa

 • Secretari: Josema Rubio

 • Vocals: Xavier Parra, Neus Morist, Andreu Robusté, Núria García, Xavier Piró.


Consell Escolar:

 

El Consell Escolar es reuneix els dimarts de cada final de mes. Els seus membres són:

 • President: Josep Maria Martorell.

 • En representació de la Titularitat: Ana Mitjans, Andreu Robusté i Núria García.

 • En representació del personal docent: Marta Conde, Àngels Gómez, Montse Alòs, Laura Torró i Cristina Robles.

 • En representació dels pares: Montse Bagan, Romi Capdevila, Mari Rico i Aitor Calvo.

 • En representació dels alumnes: Eduard Juncosa.

 • En representació del personal no docent: Lourdes Tarafa

 • Directora administrativa: Belén Hernàndez

Mares i Pares Delegats gpd@escola-proa.cat
Autor: Escola Proa