E.S.O.

Inici de curs


Els alumnes de 1r d’ESO i les seves famílies seran convocats a una reunió el dimecres 6 de setembre a les 18:00h a la sala d’actes de l’edifici de secundària. Oportunament rebran la convocatòria i l’ordre del dia de la reunió.


El curs començarà dimarts dia 12 a les 9:00 del matí. Els alumnes d’ESO seran rebuts pels seus tutors/es al pati.


Els alumnes nous de 2n, 3r i 4t d’ESO, a les 9:05 del dimarts 12 s’esperaran al vestíbul del c/Gavà i el coordinador els acompanyarà a les seves classes.

Recuperacions


Els alumnes amb alguna matèria suspesa tindran proves extraordinàries els dies 1 i 4 de setembre. Recordeu que cal presentar les feines i portar els llibres de reutilització que us hem deixat per preparar la prova.


Calendari de les proves extraordinàries d’ESO:


Horari

Divendres  1 de setembre

 Dilluns 4 de setembre

9:00-10:30h

Anglès

Matemàtiques

11:00-12:00h

Castellà

Català

Socials

Ed.Física

12:00-13:00h

Naturals

Tecnologia

Francès

Ed.Visual i plàstica

Música, CantemOrdinador personal dels alumnes

A partir de 1r d’ESO els alumnes utilitzen l’ordinador i els llibres digitals, com una eina més. Les classes estan equipades amb connexió Wi-Fi, projectors, endolls...

Enguany hem pogut arribar a un acord amb l’empresa Semic que ens ofereix el model Acer TravelMate B117M per 325,00€ (IVA inclòs), paquet software i garantia d’un any que cobreix els danys accidentals a excepció de trencament de pantalla que tindrà una franquícia de 30€.

 Si esteu interessats en adquirir l’ordinador mitjançant l’escola, podeu fer la comanda clicant al següent enllaç.

El pagament de l’equip el fareu directament amb el proveïdor i els ordinadors s’entregaran a l’escola a principi de curs amb la factura corresponent.

En cas que l’alumne/a ja disposi d’ordinador, si el vol fer servir, cal garantir la instal·lació del mateix programari amb el que estan preparats aquests ordinadors per tal que pugui treballar en les mateixes condicions que la resta dels seus companys. En aquest cas, ens ho heu de notificar per tal de no fer la reserva de l’ordinador i proporcionar-vos la informació adient.

Per part del professorat, farem el possible perquè els alumnes treguin el màxim profit educatiu d’aquesta nova eina, que comporta una nova manera de treballar; igualment, i amb el vostre ajut, intentarem minimitzar-ne els riscos.

Armariet de l'alumne

Tot aquells que vulgueu sol·licitar un armariet pel curs vinent, al següent enllaç trobareu el formulari de demanda

Recordeu que adjudicarem els armariets als alumnes per ordre de recepció de les sol·licituds. L’assignació, per als alumnes que n’hagin demanat,  la donaran els tutors el primer dia de classe. A partir del mateix dia ja es podran fer servir.


Llibres de text


A continuació us detallem la llista de llibres de text necessaris per al curs 17-18.  Al costat de cada títol hem posat si el llibre pertany al programa de reutilització Meu, Teu, Nostre o no.


“Meu, Teu, Nostre” és un projecte de reutilització de llibres implantat a les etapes de Primària i ESO, que té com a objectiu principal que els nens i les nenes, d’una manera pràctica, prenguin consciència de la necessitat de compartir i reutilitzar. La seva implicació directa farà que siguin ells, a través de la seva actitud responsable, els protagonistes de l’èxit del programa. En un cicle de 4 anys es reutilitzen més de 4.000 llibres i l’import que s’estalvia entre totes les famílies supera els 120.000 €. Aquests llibres seran  per a  l’ ús normal dels alumnes a casa i a l’escola i quedaran per al pròxim any a disposició de la següent promoció. HEM DE FER-NE UN ÚS RESPONSABLE, és a dir no guixar-los, tacar-los, trencar-los...

A més dels llibres de text veureu un lot de material que es distribuirà directament des de l’escola i que conté (variarà segons els curs): carpeta amb gomes, quaderns de diferents tamanys de quadrícula, quadern de música, portafolis de plàstic tipus sobre, carpeta i l’agenda de l’escola. És molt important que tots els alumnes de la classe tinguin el mateix material (Per exemple, el color de la carpeta de gomes).

  

Quins beneficis té comprar els llibres a l’escola?  

 • Bossa de llibres preparada el primer dia de classe

 • 10% de descompte en els llibres de primària i ESO, 5% a la resta (Llei 10/2007 de 22 de juny de la Lectura de llibres i de les biblioteques)

 • 33% dels cost dels llibres reutilitzables,

 • i no paguis fins al novembre!  


Per fer la reserva cal entrar en el següent enllaç.


Un cop estigueu dins ompliu les dades que us demanen.

Aquest sistema serà operatiu fins el proper 19/07/17 a les 21:00 hores. Un cop tancat l’aplicatiu no podreu reservar els llibres, poseu-vos en contacte amb Secretaria.


A partir de 2n d'ESO els alumnes hauran de passar per l'escola a recollir els llibres en el següent horari:


 • 2n d’ESO, dimarts 5 de setembre de 09:00 a 11:00h.

 • 3r d’ESO, dimarts 5 de setembre de 11:30 a 13:30h.

 • 4t d’ESO, dimecres 6 de setembre de 09:00 a 12:00h.


Quan els llibres arribin a casa, és molt important que es faci una revisió del seu estat,  folrar-los i escriure-hi el nom. Si són reutilitzables, cal posar el nom al segell identificatiu del programa Meu, Teu, Nostre. Els alumnes en faran l’ús habitual, els podran portar a casa, però a final de curs quedaran a l’escola a disposició de la següent promoció d’alumnes. En cas de no retornar el llibre o retornar-lo malmès, es cobrarà el 67% del seu cost.

PRIMER


SEGON


TERCER


QUARTEquip que cal portar


Per a l’Educació Física a l'ESO només cal portar uns pantalons i una samarreta , mitjons i sabatilles esportives. El tipus i el color són opcionals. Cal dur, també, una tovallola a la bossa d’esport. Rentar-se o dutxar-se després de l’exercici físic és un bon costum que cal practicar per raons higièniques i de salut.


Material


Han de portar material que ja tenien de cursos anteriors: llapis, llapis de colors, retoladors, bolígrafs, tisores, grapadora, cinta adhesiva transparent, subratllador fluorescent, maquineta, tub de pega, escaire, cartabó, regle (30cm), compàs, semicercle, fulls blancs de paper reciclat DIN A4, llibreta troquelada de fulls quadriculats, carpeta classificadora (es pot fer servir la dels cursos anteriors), auriculars que es connectin a l’ordinador.

Els alumnes de l’ESO necessiten:

 • una calculadora científica, no programable.
 • Diccionaris (bàsicament per a ús personal a casa).
 • També necessitaran una bata (pot ser reutilitzada) per treballar als laboratoris i a Educació Visual i Plàstica.

A part d’aquest material, per a Educació Visual i Plàstica es demana:

material 1r ESO per a EVP

 • llapis hb, 2b

 • barra de carbonet

 • sanguina

 • goma

 • regle (30/40cm)

 • tisores

 • pega

 • fixador (pot petit de laca)

 • carpeta de dibuix mida din-A3


material 2n ESO per a EVP

 • carpeta ( la de l'any passat)

 • bata o samarreta vella

 • pintures gouache dels següents colors: blanc, negre, magenta, blau cian, blau ultramar, groc llimona, vermelló.

 • un pinzell prim i un altre de més gruixut

 • pot de plàstic per a aigua

 • capsa de sabates o similar per guardar el material


material 3r ESO per a EVP

 • llapis: hb i h2

 • escaire i cartabó

 • compàs

 • carpeta din A3 (la dels anys anteriors)


material 4rt d'ESO per a EVP

 • llapis

 • goma

 • escaire/cartabó/ regle entre 30 i 50

 • llapis de colors

 • carpeta (dinA3, la d'anys anteriors)Autor: Escola Proa