Informació general

Accés als edificis de l'Escola

Hi ha tres punts d'accés als diferents edificis de l'Escola, dos des del carrer Gavà (c/ Gavà 50 i c/ Gavà cantonada Almeria) i un des del carrer Almeria (c/ Almeria 57). Per motius de seguretat i organització restaran oberts segons el quadre següent:


C/ Gavà, 50

Cantonada Gavà –  Almeria

C/ Almeria, 57

8:00h.

Només alumnes secundària

---

Només alumnes guarderia

9:00h.

Només alumnes Secundària

Només parvulari i primària

Només parvulari i primària

13:00h.

Només alumnes Secundària

---

Parvulari, primària i secundària

13:30h

Només alumnes Secundària

---

---

14:30h

Només alumnes Secundària

---

---

15:00h.

Només alumnes Secundària

---

Parvulari, primària i secundària

17:00h.

Només alumnes Secundària

Parvulari, primària i secundària

Parvulari, primària i secundària

18:00h.

Només activitats extralectives

---

Només activitats extralectives


Les portes s’obriran 5 minuts abans de les hores indicades

Per qüestions de seguretat, és molt important que les famílies i els alumnes d'Educació Infantil i Primària no feu servir l'accés del carrer Gavà 50 que és exclusiu per als alumnes de Secundària.

L’accés a la Secretaria de l’Escola és pel c/ Almeria, 57.

A partir de les 5 de la tarda, es fan activitats que durant la resta de l’horari escolar no es poden dur a terme, com les activitats extra lectives o bé el servei de neteja. Per raons de seguretat, les portes externes s’han de tancar.

És per tot això que els alumnes que no fan activitats extra lectives no poden romandre als patis.

Cal recordar que a partir de les 5 no hi ha personal que es pugui fer càrrec de les possibles incidències que es produeixin a l’escola.

La puntualitat és un factor molt important per al desenvolupament normal de les diferents activitats. Els alumnes que fan tard es perden, a nivell personal, una part d'aquestes activitats i, a més a més, distorsionen l'activitat que ja ha començat per a la resta dels companys. La  puntualitat és la primera mostra de respecte per les activitats de l’Escola i les persones que les fan, professors i alumnes. Per això demanem la col·laboració de les famílies per aconseguir la puntualitat tant a les hores d’entrada dels alumnes com a les hores de sortida.Sol·licitud d’administració de medicaments


Les normes oficials per a l’administració de medicaments a les escoles s’han fet progressivament més estrictes i restrictives, sens dubte amb l’objectiu  de protegir els alumnes de qualsevol administració de medicaments inadequada i els mestres i monitors d’una responsabilitat que no els pertoca.


Segons ens fan saber els assessors legals de l’escola, són punts essencials de la normativa:


 1. Que el pare, mare o tutor legal de l’alumne per al qual es sol·licita l’administració d’un medicament s’identifiqui de manera inequívoca.

 2. Que aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti, també de manera inequívoca,  el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre.

 3. Que el pare, mare o tutor legal aporti un escrit on demani i autoritzi els mestres o monitors a administrar a l’alumne la medicació prescrita

  • sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu

  • sempre que el tipus de medicament pugui ser administrat per personal sense una formació clínica específica (en cas contrari caldria posar-se en contacte amb el CAP més proper).

 4. Que la persona a qui es demana que administri el medicament accepti l’encàrrec.


La butlleta que es fa servir la podeu demanar a Secretaria sempre que us calgui.

Oportunament rebreu el full d’autorització per a l’administració d’antitèrmics a parvulari i primària,

Calendari del curs 2016-2017


Equip de professionals i contactes d'interès

Educació infantil

Coordinació:   Marta Xarles                 mxarles@escola-proa.cat

Tutores

P3A     Míriam Baixas             P3B     Cristina Martínez

P4A     Rosa Cabré                 P4B     Montse Alòs

P5A     Xènia Buján                P5B     Núria Pi

Altres mestres: Neus Andrés, Mireia Ferrés, Nati Masachs, Montse Sardà, Ester Tobeña i Marta Xarles.

Mainadera: Arola Claramunt.


Educació Primària

Coordinació:   Victòria Zamora          vzamora@escola-proa.cat

Suport a coordinació: Anna Farrés     afarres@escola-proa.cat

Tutors/es

1A       Núria Ferrer                 1B       Marta Navarro

2A       Dolors Grífols              2B       Rosa Farrés

3A       Anna Farrés                3B       Cristina Robles

4A       Carles Pahisa              4B       Gemma Gómez

5A       Elisa Pujadas              5B       Júlia Plasencia

6A       Ma. Àngels Vallbé      6B       Marta Conde

Altres mestres: Neus Andrés, Genís Barcons, Montse Bayo, Mireia Ferrés, Sandra Martínez, Nati Masachs, Alba Morros, Gemma Muntaner, Emília Pueyo, Elisabet Riquelme, Maite Romero, Montse Sardà, Judit Soro, Ester Tobeña, Maria Viñeta i Victòria Zamora.


Educació Secundària Obligatòria

Coordinació:   Jordi Álvarez         jalvarez@escola-proa.cat

Tutors/es

ESO1A Josep M. Calverol i Mercè Martín     ESO1B Mar Manrique i Mercè Fontelles

ESO2A Joaquim Mairal i Xabier Gual            ESO2B Àngels Piracés i Núria Català

ESO3A Àngels Figuerola i Joan J. López     ESO3B Marta Díaz i Montse Silva

ESO4A Ana Carrión i Coral Pallarès             ESO4B Alfons Moreno i Carmen Mateo


Batxillerat 

Coordinació:   Ricard Salcedo     rsalcedo@escola-proa.cat

Tutors/es

Batx.1A Pepita Alonso                       Batx.1B Àngels Gómez                      Batx.1C Rosa Ma. Murillo

Batx.2A Teresa Besora                      Batx.2B Laura Torró                           Batx.2C Montse Estivill

Altres professors/es d’ESO i Batxillerat: Jordi Álvarez, Genís Barcons, Lluís Belmonte, Montserrat Colomer,  Gemma Deusedas, Víctor Izquierdo, Telm Moreno, Eduard Niubó, Isabel Pinart, Elisabet Riquelme, Amanda Rodríguez, Marc Salcedo, Ricard Salcedo, i Begonya Sàmit.

Dinamitzadora de la mediateca: Ana Carrión

Coordinadora TAC: Elisabet Riquelme


Direcció Pedagògica

Josep M. Martorell  jmmartorell@escola-proa.cat


Direcció     General                                                 

Ana Mitjans         amitjans@escola-proa.cat


Equip del Migdia Proa


Coordinació:   Lourdes Tarafa                                 ltarafa@escola-proa.cat   

Coordinació Infantil:   Montserrat Ramos                 mramos@escola-proa.cat

Coordinació Primària, ESO i Batx:    Cristina Bosch cbosch@escola-proa.cat

Cuineres: Manoli Báguena (cap de cuina), Glòria Carril, Carme Fernández, Consuelo Opazo, Raquel Rodríguez

Ajudants: Isabel Morilla, Ma. Josefa Pérez, Sonia Riofrio

Monitors:

Infantil: Arola Claramunt, Cristina Coca, Marta Isalt, Remei Vizcarro, Judith Bosch, Marc Carreño, Núria Mena...

Primària: Èric Carrión, Laura Parada, Ferran Pou, Ariadna Pujadas, Sheila Revidiego, Mercè Soler, Bernat Jou, Trini Barnés, Xavier Vela, Jordi Rosat, Patricia Gomariz, Carme Urrea.

ESO: Bernat Cortina, Marc Wyneken, Alba Riu, Anna Vergara, Xavier Becerril, Marta Canals.


Equip d’Administració i Consergeria

Recepció c/ Gavà      Horari: 8:00 A 23:30h             Ext. 401

 • Isabel Cantos  08:00 a 15:15 h icantos@escola-proa.cat
 • Mercè Soler    15:15 a 16:00 h msoler@escola-proa.cat
 • Carme Urrea   16:00 a 19:00 h carmeurrea@escola-proa.cat

Consergeria:

Recepció c/ Almeria   Horari d’atenció: 8:45 a 18:00h

 

Equip de Manteniment

Manteniment General: Carles Monje i David Mena manteniment@escola-proa.cat  

Manteniment Informàtic: Joaquim Coca i Carles Núñez informatica@escola-proa.cat


Direcció Administrativa

Cristina Garcia cgarcia@escola-proa.cat  9:00 a 17:00

 

Comitè de Seguretat i Salut


Consell Escolar:

 

El Consell Escolar es reuneix els dimarts de cada final de mes. Els seus membres són:

 • President: Josep Maria Martorell
 • En representació de la Titularitat: Ana Mitjans, Josep Hostau i Armand Ribes
 • En representació del personal docent:Marta Conde, Àngels Gómez, Núria Pi, Laura Torró i Emília Pueyo
 • En representació dels pares:Montse Bagan, Romi Capdevila, Xavier Fernández i Cristina Ferri
 • En representació dels alumnes:Xavier Carbonell (representant únic de l’alumnat fins a les eleccions, atès que en Gabriel Amargós, la Berta Satoca i en Pol Corredoira (han acabat 2n de batxillerat).
 • En representació del personal no docent: Lourdes Tarafa
 • Directora administrativa: Cristina Garcia

Junta Directiva apbsm@escola-proa.cat

La Junta Directiva es reuneix el darrer dilluns de cada mes. Els seus membres són:

 • President: Manolo Macías
 • Vicepresidenta: Marta Piró
 • Tresorer: Tom Puigcerver
 • Secretari: Xavier Espasa
 • Vocals: Àlex Gimeno, Josep Hostau, Armand Ribes, Andreu Robusté, Xavier Parra, Daniel López.

Pares Delegats gpd@escola-proa.cat