Si tens qualsevol dubte emplena el formulari o envia un correu electrònic amb la teva consulta.Anahí Casadesús
Anahí Casadesús de Mingo
Correu electrònic: coordinacio.esaged@uab.cat
Coordinadora de Titulació
Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
En compliment d’allò que s’estableix a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i la normativa que la desenvolupa, l’informem que les dades recollides en aquest formulari s’incorporaran per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat d’aquest centre (UAB), amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud. Li recordem que pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació enviant un escrit a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. Edifici Blanc, 2a planta. Vila Universitària-Campus de la UAB. 08193-Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) o bé mitjançant escrit a l’adreça electrònica esaged@uab.cat.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, y la normativa que la desarrolla, le informamos que los datos recogidos en este formulario se incorporarán para ser tratados, a un fichero automatizado propiedad de este centro (UAB), con la finalidad de atender su solicitud. Le recordamos que puede ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación enviando un escrito a la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos. Edificio Blanco, 2ª planta. Vila Universitaria-Campus de la UAB. 08193-Bellaterra (Cerdanyola del Vallés) o bien mediante escrito a la dirección electrónica esaged@uab.cat.