Vacature‎ > ‎

Karakteristiek

Opgericht

7 december 1973

Grondslag

Algemeen Christelijk karakter.

Ledental (2015)

Ca. 80 mannen. Gemiddelde leeftijd ca 65 jaar. Jongste lid 49 jaar, oudste lid 83 jaar.

Karakter van het koor

We zijn zowel een vereniging als een zangkoor. Vereniging houdt in dat we als een groep mannen op positief sociale wijze met elkaar omgaan en samen iets willen bereiken.

Zangkoor zijn houdt in dat we dat willen doen door te zingen met elkaar en ook naar buiten te treden voor anderen.

Als zangkoor willen we ons onder professionele leiding zodanig verder bekwamen dat wij zelf (en ook de luisteraars) er vreugde en voldoening in vinden.

Repertoire

Veelzijdig en breed. Geestelijke en nationale liederen, maar ook Engelse, Duitse, Latijnse en Russische koormuziek van o.a. Beethoven, Bach, Gounod, Mozart, Schubert, Händel e.a. Ook negrospirituals behoren tot het repertoire.

Het koor streeft naar een evenwichtige verhouding tussen Nederlandstalige en buitenlandse liederen (50/50).

Er wordt gewerkt met een cyclus van twee jaar voor nieuw in te studeren liederen.

Repetities

Elke maandagavond van 19.45 tot 22.00 uur in de Immanuelkerk te Ermelo met uitzondering van de maanden juli en augustus (Gemiddeld aanwezigheidspercentage  ca. 80%). We houden tijdens de repetitie een pauze van circa 15 minuten. Voor een belangrijke uitvoering wordt soms een extra repetitie ingelast.
De laatste 15 tot 20 minuten van elke repetitie worden 4 stemmig delen van het repertoire gezongen  (deel van de avond 'eens lekker zingen').

Muziekstudie

Van alle te zingen stukken wordt de muziek (voor alle partijen (BBTT)) geplaatst op de website van het EMK. Veel leden maken gebruik van deze studiemogelijkheid. Gezien de mutaties in het koor moet ook de kennis van het repertoire regelmatig opgefrist worden. Dit voor elk van de partijen.

Reguliere optredens

Paaszangdienst op 2e paasdag in de Immanuelkerk te Ermelo. Een najaarsconcert in het ene en een kerstconcert in het daarop volgende jaar.

(ca. 350 bezoekers).

Koor- en samenzang  voor bewoners van 's Heerenloo (instelling voor verstandelijk beperkten), voor bewoners van een tweetal tehuizen voor senioren e.a.

Niet reguliere optredens

Medewerking aan (bijzondere) kerkdiensten. Medewerking aan uitvaartdienst van overleden koorleden.

Buitenlandse optredens in combinatie met een koorreis (Canada (1998) en Duitsland (2005 en 2013)).

Uitgebrachte LP/CD's

1983 LP "Tot roem van Uw genade"

1993 CD "Morgenlicht"

1998 CD "Kerstmis"

2008 CD "Wees stil en luister"

Positie dirigent

Aanstelling vindt plaats op basis van een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten.

Honorarium cf. KCZB richtlijnen.

De muzikale leiding van repetities, concerten en optredens berust bij de dirigent en bij diens afwezigheid bij zijn plaatsvervanger. De dirigent begeleidt het koor tijdens de repetities op de piano.
De dirigent doet de stemtest voor nieuwe leden. Ook let hij in het bijzonder bij buitenlandse stukken op de uitspraak van de koorleden.

Relevante muzikale zaken, waaronder de aanschaf van muziekstukken, bespreekt de dirigent rechtstreeks met de muziekcommissie.

Muzikale begeleider

Het EMK heeft een vaste muzikale begeleider in de persoon van Bert Elbertsen, die één keer per maand aanwezig is bij de repetitie en in principe bij elk concert en uitvoering.

Bij concerten  zijn veelal solisten en/of instrumentalisten aanwezig.

 

Andere relevante ondersteuners

 

Koormeesters: verantwoordelijk voor de correcte koorkleding, het binnenkomen en opstellen van het koor en het op correcte wijze verlaten van de concertruimte.

Bibliothecaris: Beheert de muziekbibliotheek en geeft de oefenmap en concertmap uit aan nieuwe leden.

Muziekcommissie: Maakt in overleg met de dirigent de voorstellen voor het zangrepertoire, stelt de cyclus van twee jaar op, stuurt het proces van het intikken van de muziekstukken voor de website aan.

Activiteitencommissie: Maakt in overleg met de dirigent de voorstellen voor de concerten/uitvoeringen, verzorgt het koorbulletin, programmaboekjes en raambiljetten. Maakt afspraken met solisten, begeleiders, verhuurder e.a.

 

Sterke punten EMK

Hoge mate van sociale binding. Gemiddeld hoge motivatie van de leden. Veel actieve vrijwilligers voor sociale/organisatorische taken.

Verbeterpunten voor het EMK

 

Nieuwe leden werven. Nieuwe sponsoren/adverteerders werven. Meer publiek bij concerten proberen te bereiken. Zo nodig het repertoire aanpassen.

Bedreigingen

Veroudering ledenbestand. Daling ledental. Daling bezoekersaantallen.

Kansen

Meedoen aan koorevenementen zoals bijvoorbeeld een korendag in Monnikendam, zingen op dodenherdenking, meedoen tijdens Fête de la Musique.