Nieuwsarchief‎ > ‎

Archief 2017

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Geplaatst 10 jan. 2018 19:11 door Henk van Diermen   [ 10 jan. 2018 19:12 bijgewerkt ]

Rond 17.00 uur meldde zich bij het bedrijfsrestaurant Bon Appétit PROSON de leden van de organisatie en de loterijcommissie om kwartier te maken voor de EMK-nieuwjaarsbijeenkomst 2018. Rond 18.00 uur stond dan ook alles gereed om de eerste leden, en al dan niet hun partners, te ontvangen. Na een welkombubbel en een consumptiebon, zocht een ieder een plaats op in de, nog in kerstsfeer versierde, zaal. De voorzitter opende de avond en keek even terug naar het afgelopen jaar, maar blikte vooral vooruit naar het jubileum jaar. Het Ermelo’s MannenKoor bestaat op 07-12-2018 alweer 45 jaar en daarom zijn er dit jaar diverse activiteiten gepland. Tijd voor het buffet. Na enige info van de organisatie en een korte uitleg over de samenstelling van het buffet door een medewerker van Proson, kon tafel voor tafel gaan genieten van een goed verzorgd koud en warm buffet . Nadat een ieder was uitgegeten was er een optreden van een onbekende gast. En toch ook weer niet want, ondanks zijn rode neus en hoedje, bleek deze onbekende gast een EMK-lid te zijn t.w. Theo van den Boom. Als een ware conferencier wist hij de zaal meerdere malen aan het lachen te maken, waarvoor hij na afloop een welverdiend applaus kreeg. Vervolgens werden door  voorzitter Arnold de jubilarissen gehuldigd. Dit jaar 1 lid die 40 jaar lid is (Peter van der Plas) en 4 leden die 25 jaar lid zijn (Willem Kosters, Kosse Jonker, Theo Jansen en Gerard Visser). Van iedere jubilarissen wist de voorzitter iets te melden vanuit hun EMK-periode. Een ieder kreeg daarbij overhandigd een bijbehorend schildje en een prachtige bos bloemen, wederom verzorgd door Frouwkje Jonker. Peter van der Plas ontving daarbij ook nog een speld, welke hij mag dragen bij de optredens. Direct aansluitend werd begonnen met de grote loterij. Het was de loterijcommissie gelukt om dit jaar weer veel prijzen bijeen te vergaren. Voordat het winnende lot van de hoofdprijs (lang weekend of midweek in het appartement van Willem en Ina Ros) werd getrokken, werden Willem en Ina eerst bedankt door de loterijcommissie. Zij hebben maar liefst 17 x hun appartement beschikbaar gesteld als prijs voor de grote loterij. Als dank hiervoor ontvingen zij een mooi beeldje en 2 flessen wijn. Ina trok vervolgens het winnende lot. Deze keer waren Gert en Gerda Schuurman de gelukkigen. Na de loterij was er nog tijd voor een drankje voor wie wilde. Tegen 22.30 uur was een ieder naar huis. Organisatie bedankt, het was weer een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst.

2017 Even stilstaan bij ……….

Geplaatst 31 dec. 2017 17:17 door Webmaster EMK   [ 31 dec. 2017 17:20 bijgewerkt ]

Het eerste optreden van het Ermelo’s MannenKoor in 2017 was de traditionele paaszangdienst. Ook dit jaar verleenden het Ermelo’s VrouwenKoor, een projectkoor bestaande uit echtgenotes, partners, vriendinnen, dochters, kleindochters, zussen, schoonzussen en nichten van de leden van het EMK, weer hun medewerking. Met de medewerking van Bert Elbertsen op het orgel en de piano, Irene Dekker-Eijgendaal op dwarsfluit en Anneke Bruinink-Schram op pauken, werd het een gevarieerde en geslaagde paaszangdienst. De opbrengst van de collecte werd dit jaar besteed aan “De vrienden van Zorggroep Noordwest Veluwe afd. Ermelo”. Zowel het EMK als het EVK stond onder leiding van Ab Weegenaar. Op 4 mei verleende het EMK zijn medewerking aan een overdenking, voorafgaand aan de dodenherdenking in Ermelo. De vele aanwezigen, waaronder het college van B en W, luisterden aandachtig naar een gedicht van Silje Dynna, de Chr. Harmonie Crescendo, het EMK en majoor Jos Schepers, die zelf is uitgezonden op vier missies en hierover zijn ervaringen deelde. Bij het verlaten van de kerk, zong het EMK “Blijf bij mij Heer”, begeleid door de Chr. Harmonie Crescendo. Pal voor het zomerreces heeft het Ermelo’s MannenKoor nog meegedaan aan de 10e editie van Fête de la Musique in Ermelo, met een tweetal optredens in de Rehobothkerk en Immanuelkerk. Hoewel bij het optreden in de Rehobothkerk nog weinig luisteraars aanwezig waren, was dit in de Immanuelkerk beter. Het aantal luisteraars was hier aanzienlijk hoger. Het EMK bracht een repertoire van ongeveer een half uur, waaronder ook enkele liederen met de  sopraan Daphne Visser. Na het zomerreces en twee oefenavonden werd opgetreden in het congrescentrum De Werelt in Lunteren. Het werd een warm, sfeervol en gevarieerd optreden, speciaal voor ouderen en mensen die in het dagelijks leven extra zorg of begeleiding nodig hebben. Het EMK zong veel bekende, Nederlandstalige liederen. Ook samenzang stond op het programma. Tevens waren er twee muzikale intermezzo’s, verzorgd door Ab Weegenaar (fagot) en Bert Elbertsen (piano). Zaterdagavond 18 november was het najaarsconcert, een zeer gevarieerde avond met de medewerking van het Harderwijks Strijkorkest o.l.v. Roelof Klaassen, Arjan & Edith Post (trompet), Daphne Visser (sopraan) en Erik-Jan van der Hel (Orgel). Het EMK zong zowel bekende als nieuwe liederen uit hun repertoire, waarvan veel Nederlandstalige. Vooral het lied “Glory be to God”, ditmaal begeleid door alle musici, maakte indruk. Kerstnacht (zondag 24 december) heeft het Ermelo’s MannenKoor zijn medewerking verleend aan de kerstnachtdienst in de Maranathakerk. Het werd een mooie, warme dienst met veel zang door zowel het EMK als samenzang. Het Ermelo’s MannenKoor werd dit keer gedirigeerd door Wiebren Buma. De muzikale begeleiding was in handen van Wim Kroon (piano), Cas Buma (hobo) en Wiejan van den Akker (orgel gemeentezang). De voorganger was ds. Jan Visser. De kerstnachtdienst werd neuriënd begonnen door het EMK met het lied “Komt allen tezamen” en werd na de zegen door alle aanwezigen uit volle borst afgesloten met “Ere zij God”, waarbij het EMK de tussenstem zong.

En wat bracht 2017 nog meer? De nieuwjaarsbijeenkomst, met als thema’s “Van oud naar nieuw” en “Klaar voor het nieuwe jaar” werd op maandag 9 januari wederom in het bedrijfsrestaurant Bon Appétit PROSON op het terrein van Blindeninstituut Sonneheerdt Ermelo gehouden. Veel leden, al dan niet met hun partners, en de beschermheer van het EMK (burgermeester André Baars) waren aanwezig en zorgden met z’n allen voor een gezellige en ontspannen sfeer. Een leuke afwisselende avond met een goed verzorgd stamppot- of Indisch buffet. Een tweetal optredens, waarbij Jaap Bos enkele moppen vertelde en een humoristisch optreden van een echte “cleaning clown” (Theo van den Boom). Nadat de jubilarissen waren gehuldigd was het tijd voor de grote loterij. De winnende loten werden getrokken door Dineke Weegenaar, waarbij de één meer geluk had dan de ander. Nadat de spanning van deze loterij was weggeëbd, gingen de eersten naar huis. Langzaam maar zeker liep de zaal leeg, de diehards deden het licht uit.   Maandagavond 13 maart vond de algemene ledenvergadering van het Ermelo’s MannenKoor plaats eveneens in het bedrijfsrestaurant “Bon Appétit” van Proson. Een vergadering die vlot en zonder al te veel commentaar verliep. De financiën waren weer op orde, er was weinig commentaar op de voorgestelde contributieverhoging en ook de bestuursverkiezing verliep voorspoedig. Daarmee is het bestuur tot de volgende algemene ledenvergadering weer compleet. De opbrengst van de collecte, gehouden tijdens de paaszang van het Ermelo’s MannenKoor ging dit jaar naar “De vrienden van Zorggroep Noordwest Veluwe afd. Ermelo” en bedroeg maar liefst € 1100,00. De voorzitter van de stichting, mw. A.W. Jacobi, liet met enkele woorden van dank weten erg blij te zijn met het bedrag en hiermee “iets goeds” te gaan doen bij de Dillenburg, IJsvogel, Amaniet en de Arcade. Zaterdag 13 mei was het Ermelo’s MannenKoor weer aanwezig op hun bekende plek op het Pauwenplein met een kleurrijke diversiteit aan bloemen, planten en mooi opgemaakte stukjes. Met veel tevreden klanten, een drukke bezorgdienst was er bij het sluiten van de markt nog amper handel over. Na het minnen en plussen bleek er zelfs sprake van een recordopbrengst. Een zeer geslaagde bloemenmarkt dus. Ook dit jaar werd het zangseizoen 2016-2017 traditioneel afgesloten met een hapje en drankje op camping “de Kriemelberg” in Ermelo. Voorzitter Arnold wenste iedereen in een korte toespraak een fijne vakantietijd toe. Op 29 september vond in een sfeervolle Bovenkerk te Kampen de benoeming plaats van Ab Weegenaar tot stadsorganist van Kampen. De oorkonde hiervoor werd aan Ab overhandigd door de burgemeester van Kampen. De stadsorganist zal voortaan optreden als ambassadeur van de orgels en orgelmuziek; niet alleen in Kampen, maar soms ook in Wilsum, IJsselmuiden of Zalk. Het EMK is hiermee trots op zijn dirigent. Vrijdag 31 oktober jl. vond de uitreiking plaatst van de cheques van de Rabobank Clubkas Campagne in het Rabo kantoor te Ermelo. Het EMK behoorde dit jaar weer bij de  3 verenigingen uit Ermelo met de meeste stemmen. Bij deze prachtige 3e plaats behoorde een cheque van maar liefst € 879,00, welke in ontvangst werd genomen door de voorzitter Arnold Wijnsma. Voor aanvang van de generale repetitie van het najaarsconcert op 18 november, zijn er nieuwe officiële foto’s van het EMK gemaakt. Dat was nodig omdat de huidige foto niet meer actueel was. Het Ermelo’s MannenKoor kan v.w.b. het jaar 2017 tevreden achterom kijken en zich nu gaan richten op het jubileumjaar, waarin het EMK alweer 45 jaar bestaat. 

Kerstnachtdienst Maranathakerk

Geplaatst 27 dec. 2017 11:32 door Webmaster EMK   [ 27 dec. 2017 11:33 bijgewerkt ]

Kerstnacht heeft het Ermelo’s MannenKoor zijn medewerking verleend aan de kerstnachtdienst in de Maranathakerk. Daar er verwacht werd dat deze dienst door erg veel mensen bezocht zou worden en de meesten van hen “op tijd” wilden zijn, werd voor alle zekerheid besloten het “inzingen” van het EMK te vervroegen. Een goede inschatting, want zelfs toen kwamen de eerste kerkgangers al binnen. Ruim voor aanvang van de dienst was de kerkzaal dan ook al vol. Zelfs een extra zaal was volledig bezet. Het werd een mooie, warme kerstnachtdienst met veel zang door zowel het EMK als samenzang. Het Ermelo’s MannenKoor werd dit keer gedirigeerd door Wiebren Buma. De muzikale begeleiding was in handen van Wim Kroon (piano), Cas Buma (hobo) en Wiejan van den Akker (orgel gemeentezang). De voorganger was ds. Jan Visser. De kerstnachtdienst werd neuriënd begonnen door het EMK met het lied “Komt allen tezamen” en werd na de zegen door alle aanwezigen uit volle borst afgesloten met “Ere zij God”, waarbij het EMK de tussenstem zong. 

Medewerking kerstnachtdienst Maranathakerk

Geplaatst 7 dec. 2017 19:54 door Webmaster EMK   7 dec. 2017 19:54 bijgewerkt ]
Zondagavond 24 december verleent het Ermelo’s MannenKoor medewerking aan de kerstnachtdienst in de Maranathakerk.Dirigent van het EMK is Wiebren Buma en Wim  Kroon zal het koor begeleiden. Ook Cas Buma zal enkele liederen op hobo ondersteunen. Wiejan van den Akker is de begeleider (orgel) tijdens de gemeentezang. Aanvang van deze kerstnachtdienst is 21.30 uur. De voorganger is ds. Jan Visser.

 

Najaarsconcert Ermelo’s MannenKoor

Geplaatst 22 nov. 2017 22:15 door Webmaster EMK   22 nov. 2017 22:15 bijgewerkt ]
Zaterdagavond 18 november jl. hebben de aanwezigen, in een behoorlijk gevulde Immanuelkerk, kunnen genieten van een zeer gevarieerde avond tijdens het najaarsconcert van het Ermelo’s MannenKoor. Met medewerking van het Harderwijks Strijkorkest o.l.v. Roelof Klaassen, Arjan & Edith Post (trompet), Daphne Visser (sopraan) en Erik-Jan van der Hel (Orgel), presenteerde het EMK dit concert. Onder leiding van Ab Weegenaar werd door het koor zowel bekende als nieuwe liederen uit hun repertoire gezongen, waarvan veel Nederlandstalige. Ook alle medewerkenden lieten solo van zich horen. Vooral het lied “Glory be to God”, ditmaal begeleid door alle musici, maakte indruk. Voor het slotlied werden alle medewerkenden in de bloemen gezet en sprak de voorzitter enkele woorden van dank. Na het concert werd er door veel aanwezigen nog even nagepraat in de foyer. 

Nieuwe officiële foto van het Ermelo’s MannenKoor

Geplaatst 22 nov. 2017 14:58 door Webmaster EMK   22 nov. 2017 17:37 bijgewerkt ]
Voor aanvang van de generale repetitie van het najaarsconcert, zijn er nieuwe officiële foto’s van het EMK gemaakt. Dat was nodig omdat de huidige foto niet meer actueel is. De bijgevoegde foto is gekozen als “de officiële foto” en zal de komende tijd worden gebruikt voor de lokale pers, de EMK-website, programmaboekjes en daar waar verder nodig.

Ermelo’s MannenKoor bij top-3 meeste stemmen Rabobank Clubkas Campagne

Geplaatst 1 nov. 2017 18:20 door Henk van Diermen   1 nov. 2017 18:20 bijgewerkt ]
Vrijdag 31 oktober jl. vond de uitreiking plaatst van de cheques van de Rabobank Clubkas Campagne in het Rabo kantoor te Ermelo. Nadat alle aanwezigen waren voorzien van een drankje, opende de kantoordirecteur Marcel Korving de bijeenkomst. Hij liet weten dat in Ermelo maar liefst 29 verenigingen/stichtingen hebben deelgenomen. In totaliteit zijn er 10.000 stemmen uitgebracht door 4000 stemmers. Ook kon er een orginaliteitsprijs worden gewonnen door de vereniging/stichting die op de meest orginele wijze de Clubkas Campagne onder de aandacht wist te brengen. Deze prijs werd dit jaar gewonnen door Fencing Ermelo (Schermvereniging). Vervolgens werden de cheques van de Clubkas Campagne overhandigd. De kantoordirecteur deed dit aan de 3 verenigingen uit Ermelo met de meeste stemmen. En tot die top-3 behoorde ook het EMK. Bij een prachtige 3e plaats behoorde een cheque van maar liefst € 879,00, welke in ontvangst werd genomen door de voorzitter Arnold Wijnsma. De 2e plaats was voor Drumband Doe Maar (€ 961,00) en de 1e plaats voor de buurtvereniging Horst en Telgt (€ 1067,00). De cheques voor de overige verenigingen/stichtingen werden daarna uitgereikt door een viertal Rabo-medewerkers. Nadat alle foto’s waren genomen, werd er nog enige tijd nagepraat door alle aanwezigen. Het Ermelo’s MannenKoor wil een ieder, die op hen heeft gestemd, hartelijk bedanken. Het geldbedrag is bestemd voor ons jubileumconcert op 7 december 2018, waarvoor u alvast van harte bent uitgenodigd.

Najaarsconcert Ermelo’s MannenKoor

Geplaatst 25 okt. 2017 18:54 door Webmaster EMK   25 okt. 2017 18:55 bijgewerkt ]
Zaterdag 18 november organiseert het Ermelo’s MannenKoor een najaarsconcert in de Immanuelkerk. Het repertoire voor deze avond is met zorg gekozen en door het koor, onder leiding van dirigent Ab Weegenaar, vol overgave ingestudeerd. Zowel Nederlandstalige als anderstalige liederen worden die avond gezongen. Vooral veel Nederlandstalige liederen zijn nieuw in het EMK-repertoire. Samen met het Harderwijks Strijkorkest o.l.v. Roelof Klaassen, Arjan en Edith Post (trompet) en Daphne Visser (sopraan) hoopt het EMK een mooi concert te kunnen presenteren. De toegang is € 7,50 en € 5,00 voor donateurs. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Jonker Herenmode (Stationsstraat 74) en aan de kerkzaal. De aanvang van het concert is 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de kerkzaal geopend. De muzikale begeleider Erik-Jan van der Hel bespeelt het orgel en piano. 

Rabobank Clubkas Campagne ….. Helpt u mee?

Geplaatst 3 okt. 2017 21:38 door Webmaster EMK   3 okt. 2017 21:38 bijgewerkt ]
Ook dit jaar organiseert Rabobank Randmeren weer een Clubkas Campagne voor deelnemende verenigingen en stichtingen uit o.a. Ermelo. Er is hiervoor een totaalbudget gereserveerd van maar liefst € 70.000,=. Gezien het succes voor het Ermelo’s MannenKoor tijdens de vorige campagne (iedere stem was toen maar liefst € 8,00 waard!), is het ook nu weer een unieke kans om extra geld te verdienen voor de EMK-kas. Ook is er al een bestemming voor de opbrengst. Volgend jaar, op 7 december 2018, bestaat het Ermelo’s MannenKoor alweer 45 jaar. Dat wordt in ieder geval gevierd met een mooi en grootst jubileumconcert met veel muzikale begeleiding. Een concert waar u zeker van gaat genieten. Maar een dergelijk concert kost natuurlijk veel geld en daarom vragen wij u om ook te stemmen op het Ermelo’s MannenKoor bij de Rabobank Clubkas Campagne.

Hoe kunt u stemmen?   .... Bankiert u bij de Rabobank Randmeren en bent u ook lid, dan wordt u door de Rabobank eerdaags benaderd met een persoonlijke mail waarin het stemmen voor de Clubkas Campagne wordt uitgelegd. Bankiert u echter bij de Rabobank Randmeren maar bent u geen lid van Rabobank Randmeren en wilt u toch stemmen op het EMK? Bel dan met de Rabobank Randmeren of stuur een e-mail naar info.randmeren@rabobank.nl met als onderwerp: 'Maak mij lid en stuur mij een stemcode voor de Clubkas Campagne'. Vermeld in de mail uw volledige naam, geboortedatum en adresgegevens. Nog even dit. Een partner is niet automatisch lid. Hij/zij zal dit ook specifiek moeten aanvragen bij de Rabobank Randmeren op de bovenstaande manier.

Wilt u dus ook dat op 7 december 2018 het podium is gevuld met een jubilerend EMK en zij die avond worden ondersteund door diverse musici, breng dan voor hen uw stem uit bij de Rabobank Clubkas Campagne. Namens het Ermelo’s MannenKoor hartelijk dank hiervoor en wij zien u graag tijdens ons jubileumconcert.

Dirigent Ab Weegenaar benoemd tot stadsorgnist van Kampen

Geplaatst 30 sep. 2017 12:11 door Webmaster EMK   30 sep. 2017 12:11 bijgewerkt ]
In een sfeervolle Bovenkerk te Kampen, waren ongeveer 15 EMK-leden getuigen van de benoeming van Ab Weegenaar tot stadsorganist van Kampen. Dit vond plaats op 29 september 2017. De oorkonde werd aan Ab overhandigd door de burgemeester van Kampen. Het Ermelo’s MannenKoor is hiermee trots op zijn dirigent.

Kampen heeft een staat van dienst als muziekstad en is vele bijzondere orgels en dito kerken rijk. Het is een bakermat van orgelmuziek en heeft een rijke geschiedenis als het gaat om organisten, die als professional of in hun vrije tijd, een van de prachtige orgels die Kampen rijk is, bespelen. Om de orgels en de orgelmuziek en de prachtige kerken meer bekendheid te geven, zodat meer mensen hiervan kunnen genieten, stelt Kampen de functie van stadsorganist in. De stadsorganist zal voortaan optreden als ambassadeur van de orgels en orgelmuziek; niet alleen in Kampen, maar soms ook in Wilsum, IJsselmuiden of Zalk. 

(Bericht bewerken)


Vooraankondiging Rabobank Clubkas Campagne

Geplaatst 15 sep. 2017 16:52 door Webmaster EMK   15 sep. 2017 16:52 bijgewerkt ]
Ook dit jaar organiseert Rabobank Randmeren weer een Clubkas Campagne voor deelnemende verenigingen en stichtingen uit o.a. Ermelo. Er is hiervoor een totaalbudget gereserveerd van maar liefst € 70.000,=. Gezien het succes voor het EMK vorig jaar, is het ook nu weer een unieke kans om extra geld te verdienen voor de EMK-kas.  Maandagavond 25 september as. gaat een afvaardiging van het koor naar een bijeenkomst van de Rabobank Randmeren, waar o.a. adviezen worden gegeven hoe men het beste actie kan voeren voor een zo hoog mogelijke opbrengst. Nadere informatie volgt de komende tijd via de EMK-website, Facebook en e-mail.

Aanwezigen tijdens de koor- en samenzangavond in “de Werelt” te Lunteren hebben genoten.

Geplaatst 31 aug. 2017 21:10 door Webmaster EMK   31 aug. 2017 21:10 bijgewerkt ]
Terwijl de regen op 30 augustus ’s avonds met bakken uit de hemel kwam, was het in het congrescentrum De Werelt in Lunteren warm en sfeervol tijdens het optreden van het Ermelo’s MannenKoor. Speciaal voor ouderen en mensen die in het dagelijks leven extra zorg of begeleiding nodig hebben, was deze avond georganiseerd. Tijdens zijn openingswoord liet de EMK-voorzitter weten dat het EMK daar alweer voor de 4e keer ging optreden. Het werd een gevarieerde avond waarbij het koor veel bekende, Nederlandstalige liederen zong. Ook samenzang stond op het programma. Tevens waren er twee muzikale intermezzo’s, verzorgd door de EMK-dirigent Ab Weegenaar (fagot) en de vaste begeleider van het koor Bert Elbertsen (piano). Na het slotlied van het Ermelo’s MannenKoor, een woord van dank en een dankbaar applaus, was er nog een gezellig samenzijn met de gasten en de Ermelose vrijwilligers onder het genot van een drankje.          

We gaan beginnen …….

Geplaatst 20 aug. 2017 14:05 door Webmaster EMK   20 aug. 2017 14:05 bijgewerkt ]
Maandag 21 augustus 2017 oefent het Ermelo’s MannenKoor (EMK) alweer voor het nieuwe zangseizoen 2017-2018. Onder leiding van Ab Weegenaar zal er eerst aandacht worden besteed aan het 1
e optreden op 30 augustus as. in “de Werelt” te Lunteren.

Dit jaar staat in ieder geval nog een tweetal optredens op de agenda. Op 18 november is het najaarsconcert in de Immanuelkerk en op 24 december wordt medewerking verleend aan de kerstnachtdienst in de Maranathakerk.

Het Ermelo’s MannenKoor zoekt ook nieuwe leden. Jong of oud, mannen zijn van harte welkom. Iedere maandagavond, uitgezonderd het zomerreces, wordt er gerepeteerd in de Immanuelkerk te Ermelo en wel van 19.45 tot 22.00 uur. Rond 21.00 uur is er een pauze. Zingen en gezelligheid staat het EMK om bekend. Kom eerst eens kijken en luisteren. Wil je vooraf iets meer weten over het EMK, neem dan gerust contact op met de voorzitter Arnold Wijnsma, tel. 06-55863474, e-mail arnoldwijnsma1949@gmail.com of kijk verder op de website www.ermelosmannenkoor

Koor- en samenzangavond in Lunteren

Geplaatst 20 aug. 2017 12:40 door Henk van Diermen   20 aug. 2017 12:40 bijgewerkt ]
Alweer voor de 3e keer treedt het Ermelo’s MannenKoor op in het congrescentrum De Werelt in Lunteren en ditmaal op woensdag 30 augustus. Ook dit jaar organiseert Hetvakantiebureau.nl op die locatie vakantieweken voor ouderen en mensen die in het dagelijks leven extra zorg of begeleiding nodig hebben. In de week van 30 augustus is de vrijwilligersgroep Ermelo daar actief. Deze vrijwilligersgroep bestaat ook uit enkele (partners/echtgenotes van de) leden van het EMK. Het EMK verleent medewerking aan een koor- en samenzangavond waarbij er veel bekende geestelijke liederen worden gezongen. Een zeer gewaardeerde avond door de vakantiegangers. Dirigent van het EMK is Ab Weegenaar en Bert Elbertsen begeleidt het koor op de piano. Tevens zullen Ab en Bert samen enkele muzikale intermezzo’s verzorgen. De koor- en samenzangavond begint om 20.00 uur.

Al gaat de geschiedenis nog veel verder terug; in 1962 werd locatie De Werelt, toen nog ‘De Blije Werelt’, geopend als grootste conferentieoord in West-Europa. In de loop van ruim 50 jaar is congrescentrum De Werelt uitgegroeid tot een modern en eigentijds congrescentrum. De Werelt mag zich rekenen tot één van de fraaist gelegen congreslocaties in Nederland.

EMK sluit zangseizoen 2016 – 2017 af

Geplaatst 28 jun. 2017 11:53 door Webmaster EMK   28 jun. 2017 11:54 bijgewerkt ]
Maandagavond 26 juni heeft het EMK hun zangseizoen 2016-2017 traditioneel afgesloten met een hapje en drankje op camping “de Kriemelberg” in Ermelo. Vanaf 18.30 uur waren de leden met hun partners welkom om deel te nemen aan een parcours “klootschieten” achter de camping. Diverse groepen hebben gestreden om winnaar te worden, maar die eer viel dit jaar de groep van Herbert Vermeul ten deel. Voorzitter Arnold wenste iedereen in een korte toespraak een fijne vakantietijd toe en liet nog weten dat er op maandag 21 augustus weer gestart gaat worden met de oefenavonden. Deze avond wordt vooraf ook de nieuwe groepsfoto van het EMK gemaakt. Genietend van het mooie weer die avond, werd er nog een tijdje nagepraat door de aanwezigen. Het zangseizoen 2016-2017 zit er al weer op. 

EMK liet zich horen bij Fête de la Musique 2017

Geplaatst 25 jun. 2017 21:04 door Webmaster EMK   26 jun. 2017 20:15 bijgewerkt ]
Het Ermelo’s MannenKoor deed dit jaar weer mee aan de, inmiddels, 10e editie van Fête de la Musique in Ermelo. Als één van de 110 deelnemers traden zij tweemaal op, om 11.00 uur in de Rehobothkerk en om 14.00 uur in de Immanuelkerk. Dit waren twee van de 35 locaties waar een optreden die dag plaatsvond. Hoewel bij het optreden in de Rehobothkerk nog weinig luisteraars aanwezig waren, was dit in de Immanuelkerk beter. Het aantal luisteraars was hier aanzienlijk hoger. Het EMK bracht een repertoire van ongeveer een half uur, waaronder ook enkele liederen met de  sopraan Daphne Visser. De muzikale begeleiding was in handen van Bert Elbertsen en Ab Weegenaar had de algemene leiding.

EMK weer present bij Fête de la Musique

Geplaatst 1 jun. 2017 17:46 door Webmaster EMK   1 jun. 2017 18:59 bijgewerkt ]
Gezien hun geslaagde optreden vorig jaar, verleent het Ermelo’s MannenKoor op zaterdag 24 juni wederom hun medewerking aan Fête de la Musique. Dit jaar is het alweer de tiende editie van dit evenement. Het EMK zal twee keer te beluisteren zijn en wel om 11.00 uur in de Rehobothkerk en 14.00 uur in de Immanuelkerk. Beide optredens zullen er enkele liederen samen met Daphne Visser worden gezongen. Bert Elbertsen zal de totale muzikale begeleiding verzorgen en Ab Weegenaar heeft de algemene leiding.

De speciale editie van Fête de la Musique, met veel verschillende muzikale optredens, vindt plaats van 10.00 – 17.00 uur in en rondom het centrum van Ermelo. Bandjes, dansgroepen, koren, zangers, dichters, workshops… er is voor een ieder van alles te beleven. Fête de la Musique wordt afgesloten met een muzikale receptie in De Dialoog, waarbij iedereen van harte welkom is. Tevens vindt er een streekmarkt plaats tussen de Horsterweg en Rabobank en een kunstmarkt op 't Weitje. Het complete programma is gratis af te halen bij VVV Ermelo.

 

Recordopbrengst bloemen- en plantenmarkt EMK

Geplaatst 15 mei 2017 10:05 door Webmaster EMK   15 mei 2017 10:05 bijgewerkt ]
Zelfs één flinke regenbui weerhield de EMK-verkopers er niet van om zaterdag 13 mei vol enthousiasme de diversiteit aan bloemen, planten en mooi opgemaakte stukjes tijdens de EMK-bloemenmarkt aan de man te brengen. Veel mannen en kinderen, op zoek naar een cadeautje voor Moederdag, gingen dan ook tevreden naar huis. Maar ook de dames lieten zich niet onbetuigd; ook zij kochten het nodige om hun huis of tuin op te fleuren. De bezorgdienst van het EMK had dan ook hun handen vol om de grotere bestellingen netjes thuis af te leveren. Een zeer gewaardeerde service van het mannenkoor. Bij het sluiten van de markt was het opruimen zo gebeurd. Er was nl. nog amper handel over. Na het minnen en plussen bleek er sprake van een recordopbrengst. Het Ermelo’s MannenKoor kan dus spreken van een zeer geslaagde bloemenmarkt. Een ieder die zich voor en/of op deze dag heeft ingezet, enorm bedankt.

Medewerking overdenking (Foto: Ermelo.nieuws.nl 05 mei 2017, Grietje-Akke de Haas)

Geplaatst 5 mei 2017 11:14 door Webmaster EMK   5 mei 2017 11:14 bijgewerkt ]
Het Ermelo’s MannenKoor heeft zijn medewerking verleend aan een overdenking, voorafgaand aan de dodenherdenking in Ermelo. Vanaf 18.45 uur, totdat de voorzitter van het Oranjevereniging Ermelo zijn openingswoord sprak, was het doodstil in de Immanuelkerk. De vele aanwezigen, waaronder het college van B en W, luisterden aandachtig naar een gedicht van Silje Dynna, de Chr. Harmonie Crescendo, het EMK en  majoor Jos Schepers, die zelf is uitgezonden op vier missies en hierover zijn ervaringen deelde. Bij het verlaten van de kerk, zong het EMK “Blijf bij mij Heer”, begeleid door de Chr. Harmonie Crescendo. 

EMK overhandigt cheque aan “De vrienden van Zorggroep Noordwest Veluwe afd. Ermelo”

Geplaatst 2 mei 2017 13:20 door Webmaster EMK   2 mei 2017 13:20 bijgewerkt ]
Tijdens de paaszang van het Ermelo’s MannenKoor is er altijd een collecte, waarvan de opbrengst door het EMK wordt geschonken aan de goed doel. Dit jaar was de opbrengst voor “De vrienden van Zorggroep Noordwest Veluwe afd. Ermelo”. Deze stichting is opgezet ten behoeve van cliënten van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe in de regio Ermelo en heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van hen die begrepen zijn onder de doelstelling van de stichting. De opbrengst van de collecte was maar liefst € 1100,00, een zeer mooi resultaat. Direct na de pauze van de oefenavond op maandag 1 mei overhandigde EMK-voorzitter Arnold Wijnsma de cheque aan de voorzitter van de stichting mw. A.W. Jacobi. Met enkele woorden van dank liet zij weten erg blij te zijn met het bedrag en dat hiermee “iets goeds” gedaan gaat worden in de Dillenburg, IJsvogel, Amaniet en de Arcade.

(Bericht bewerken)


Bloemen- en plantenmarktmarkt EMK; een kleurrijke bloemenzee

Geplaatst 30 apr. 2017 10:38 door Webmaster EMK   30 apr. 2017 10:39 bijgewerkt ]
Zaterdag 13 mei zal het Ermelo’s MannenKoor weer op hun bekende plek op het Pauwenplein aanwezig zijn met een diversiteit aan bloemen en planten. Daar het de volgende dag  Moederdag is, dus een mooie gelegenheid om bloemen, planten en/of een mooi stukje te kopen voor je moeder, je vrouw of jezelf. Van ’s ochtends vroeg tot laat in de middag trekken veel mensen langs, die met hun gekochte bloemen en planten naar huis gaan. En mocht het niet lukken om deze zelf mee te nemen naar huis, dan zijn de mannen van het koor bereid om de bestellingen bij u thuis te bezorgen, mits men uiteraard in de directe omgeving van Ermelo woont. Dit jaar is het aanbod van bloemen en planten weer enorm, er zit dus altijd iets naar ieders smaak tussen. Daar de bloemen en planten rechtstreeks van de veiling komen, zijn deze eerst gekeurd door de keurmeesters. Verser en mooier kan dus niet. De bloemen- en plantenmarkt van het EMK is altijd één van de meest kleurrijke attracties van Ermelo.

Paaszangdienst met Ermelo’s Mannen- en VrouwenKoor

Geplaatst 17 apr. 2017 21:21 door Webmaster EMK   17 apr. 2017 21:21 bijgewerkt ]
Op 2e paasdag heeft het Ermelo’s MannenKoor wederom hun traditionele paaszangdienst georganiseerd. Ook dit jaar weer met de medewerking van het Ermelo’s VrouwenKoor, een projectkoor bestaande uit echtgenotes, partners, vriendinnen, dochters, kleindochters, zussen, schoonzussen en nichten van de leden van het EMK. Ruim voor aanvang hadden zich al veel toehoorders verzameld in de hal van de Immanuelkerk. Daar alle plaatsen beneden bij aanvang van de paaszangdienst bezet waren, kon men ook boven op de galerij plaats nemen. De Immanuelkerk was dan ook nagenoeg vol.   

Afwisselend lieten het EMK en EVK zich van hun beste kant horen, waarbij één lied  gezamenlijk werd gezongen. Ook samenzang stond op het programma. Dankzij de mooie begeleiding van Bert Elbertsen op het orgel en de piano, Irene Dekker-Eijgendaal op dwarsfluit en Anneke Bruinink-Schram op pauken, kan er gesproken worden van een gevarieerde en geslaagde paaszangdienst. Door diverse aanwezigen werd dit dan ook bevestigd na afloop. De opbrengst van de collecte werd dit jaar besteed aan “De vrienden van Zorggroep Noordwest Veluwe afd. Ermelo”. Zowel het EMK als het EVK stond onder leiding van Ab Weegenaar. De voorganger was ds. G. Bikker.

Paaszang Ermelo’s MannenKoor

Geplaatst 27 mrt. 2017 18:16 door Henk van Diermen   27 mrt. 2017 18:20 bijgewerkt ]
Paasmaandag 17 april organiseert het Ermelo’s MannenKoor een paaszang in de Immanuelkerk te Ermelo. De aanvang van deze traditionele paaszang is 10.00 uur en vanaf 09.30 uur is de kerkzaal geopend. De voorganger is ds. G. BikkerHet Ermelo’s MannenKoor staat onder leiding van Ab Weegenaar en de vaste begeleider Bert Elbertsen bespeelt het orgel en piano. Een vrouwenkoor, bestaande uit echtgenotes, partners, vriendinnen, dochters, kleindochters, zussen, schoonzussen en nichten van de leden van het EMK verlenen ook dit jaar weer hun medewerking. Tevens zullen Irene Dekker-Eijgendaal (fluit) en Anneke Bruinink-Schram (pauken) deze paaszang muzikaal ondersteunen. De toegang is gratis. Er zal echter wel een collecte worden gehouden voor een goed doel. De opbrengst van de collecte wordt dit jaar besteed aan “De vrienden van Zorggroep Noordwest Veluwe afd. Ermelo”.

Algemene Ledenvergadering EMK

Geplaatst 14 mrt. 2017 20:15 door Webmaster EMK   14 mrt. 2017 20:16 bijgewerkt ]
Het weer was goed toen de mannen van het Ermelo’s MannenKoor zich op weg begaven naar de algemene ledenvergadering, welke op maandagavond 13 maart plaatsvond in het bedrijfsrestaurant “Bon Appétit” van Proson. Rond 19.30 uur druppelden de eersten binnen en tegen 20.00 uur de laatste. Enkele leden hadden zich afgemeld, evenals de beschermheer. Even na 20.00 uur opende de voorzitter Arnold Wijnsma de vergadering.  Met één aanvulling op de agenda werden de eerste 5 agendapunten zonder verdere op- en/of aanmerkingen afgehandeld en kwamen de financiën in agendapunt 6, 7 en 8 aan de orde. Dankzij een goede toelichting van de penningmeester, welke alle leden vooraf hadden ontvangen, waren er ook bij deze punten weinig vragen. Een enkele toelichting bleek voldoende om bij de aanwezige leden de handen stevig op elkaar te krijgen toen de commissie kascontrole voorstelde om het bestuur decharge te verlenen omtrent het financiële beleid en de penningmeester te bedanken voor zijn inzet. Ook een voorgestelde contributieverhoging werd zonder al te veel commentaar door de leden aangenomen. Het extra ingelaste agendapunt leverde het nodige commentaar op, waarvan het bestuur heeft toegezegd dit nader te bespreken in de eerstvolgende bestuursvergadering. Vervolgens was het agendapunt “bestuursverkiezing” aan de orde.  Conform het rooster van aftreden traden drie bestuursleden af, waarvan er één zich wederom herkiesbaar stelde. Voor de twee afgetreden bestuursleden stelde het bestuur een tweetal nieuwe kandidaten voor en vroeg de aanwezige leden om hen te benoemen in de vacatures. Unaniem waren de aanwezige leden het hiermee eens en daarmee is het bestuur tot de volgende algemene ledenvergadering weer compleet. Tot slot werd er nog gebruik gemaakt van de rondvraag door enkele leden. Tijdens de sluiting deelde de voorzitter nog mede dat alle aanwezige leden nog een consumptie, op kosten van het EMK, mochten nuttigen. Tegen 22.30 uur was de zaal nagenoeg leeg, op enkele “diehards” na, die deden niet veel later alsnog het licht uit.

EMK-loterij

Geplaatst 21 feb. 2017 16:57 door Webmaster EMK
Vanaf de nieuwjaarsreceptie tot aan het zomerreces verzorgt de EMK-loterijcommissie wekelijks een loterij. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede van de begrotingspost “consumpties” t.b.v. de leden. Tot op heden is het de loterijcommissie gelukt om alle prijzen via sponsoring bijeen te vergaren zodat er (bijna) geen uitgaven zijn. Ook diverse leden stellen prijzen beschikbaar. Iedere oefenavond worden, voor het begin van de pauze, de winnende loten getrokken en kunnen de winnaars een keuze maken uit een arsenaal van prijsjes. Tijdens de grote loterij, als onderdeel van de EMK-nieuwjaarsreceptie, zijn er grotere prijzen te winnen. Ook deze prijzen worden allemaal gesponsord. Het aantal prijzen was afgelopen jaar maar liefst 56. Voor de nieuwjaarsreceptie van 2018 is de loterijcommissie direct gestart met het verzamelen van prijzen. Hiervoor hebben zij  inmiddels alweer 36 prijzen bijeen, inclusief de nodige toezeggingen. De EMK-loterijcommissie….. een lot uit de loterij? 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

Geplaatst 11 jan. 2017 21:24 door Webmaster EMK   11 jan. 2017 21:24 bijgewerkt ]
Dit jaar had de nieuwjaarsbijeenkomst van het EMK de thema’s “Van oud naar nieuw” en “Klaar voor het nieuwe jaar”. Evenals vorig jaar hadden de organisatoren Joop van de Heuvel en Rein Adams het bedrijfsrestaurant Bon Appétit PROSON op het terrein van Blindeninstituut Sonneheerdt Ermelo hiervoor geregeld. Veel leden, al dan niet met hun partners, en de beschermheer van het EMK (burgermeester André Baars) waren aanwezig en zorgden met z’n allen voor een gezellige en ontspannen sfeer. Bij binnenkomst werd een ieder verwelkomt met een drankje. Na het openingswoord van voorzitter Arnold Wijnsma, opende Joop het buffet. Ook dit jaar weer een goed verzorgde stamppot- of Indisch buffet. Nadat een ieder was uitgegeten, was het tijd voor een tweetal optredens. Jaap Bos vertelde enkele moppen en daarna was het de beurt aan een echte “cleaning clown”. Achter de rode neus van deze cleaning clown ging Theo van den Boom schuil, die de aanwezigen wist te vermaken met een geslaagd humoristisch optreden, waar ook solo- en samenzang een onderdeel van was. Tijdens het optreden werd er veel gelachen. Volgens de organisatoren een goede rede om de cleaning clown alvast te contracteren voor volgend jaar. Vervolgens werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Deze keer maar liefst 9 leden, waarvan 5 (Arthur Broekstra, Jos Harderman, Kees Kammeraat, Chiel Sinte Maartensdijk, Jan Vosselman) die 12,5 jaar lid zijn van het EMK, 3 leden (Nol Venus, Herbert Vermeul, Pieter Loer) 25 jaar en Jan Schoonewille die maar liefst al 40 jaar lid is. Voor een ieder had de voorzitter een persoonlijke noot waarvoor hij het archief had geraadpleegd. De 9 jubilarissen kregen ieder het bijbehorende schildje en een mooi bloemstuk, wederom verzorgd door Frouwkje Jonker. Tijd voor de grote loterij. Maar liefst 56 prijzen had de loterijcommissie dit jaar weer bijeen gesprokkeld. De winnende loten werden getrokken door Dineke Weegenaar, waarbij de één meer geluk had dan de ander. De winnaar van de 1e prijs (lang weekend of midweek in het appartement van Willem en Ina Ros) werd gewonnen door de 40-jarige jubilaris Jan Schoonewille en zijn vrouw. Deze prachtige prijs werd dit jaar overigens voor de 16e x door Willem en Ina beschikbaar gesteld, een geweldige geste. Nadat de spanning van deze loterij was weggeëbd, gingen de eersten naar huis. Langzaam maar zeker liep de zaal leeg, de diehards deden het licht uit.      

 

2016 – “Alweer een jaar voorbij”.

Geplaatst 26 dec. 2016 20:07 door Webmaster EMK   29 dec. 2016 19:49 bijgewerkt ]
Muzikaal was het Ermelo’s MannenKoor voor het eerst te beluisteren tijdens de paaszang op maandag 28 maart. Het EMK opende het programma. Afwisselend was er ook ruimte voor samenzang en een bijdrage van de werkgroep Bulgarije en Oeganda. Bert Elbertsen begeleidde het EMK op piano waarvan enkele liederen samen met Cas Buma op hobo. De samenzang werd begeleid door Wim Kroon op het orgel. Na de collecte was het de beurt aan Ivo Buma die liet horen dat hij al prachtig piano kan spelen. Een warm applaus viel hem hiervoor ten deel. Voordat het EMK hun laatste lied zong en de paaszang werd afgesloten met samenzang nam de voorzitter Arnold Wijnsma nog eenmaal het woord en legde de aanwezigen uit dat dit de laatste paaszang van Wiebren als EMK-dirigent was en hij dit niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan. Hij bedankte Wiebren voor alle jaren als dirigent van het Ermelo’s MannenKoor. Vanwege de halve marathon van Ermelo, kon op zaterdag 23 april de samenzang met ouderen van Ermelo niet doorgaan. Alle wegen rondom de Maranathakerk waren afgesloten. Ook de medewerking aan de dodenherdenking in Ermelo vond geen doorgang. Miscommunicatie was hiervan de oorzaak. Zaterdag 18 juni was het EMK één van de ongeveer 100 deelnemers tijdens Fête de la Musique. Met een tweetal optredens (om 11.00 uur en om 14.00 uur)  wist het EMK de aanwezigen dusdanig te boeien, dat hen met regelmaat een applaus ten deel viel. Voor deze gelegenheid had het EMK hun smoking verruild voor een spijkerbroek, een wit T-shirt en een zwart overhemd. Een casual outfit dat zeker niet misstond. Voor dirigent Ab Weegenaar was dit zijn 1e optreden met het EMK. Na het zomerreces is het zangseizoen 2016 – 2017 gestart op maandag 29 augustus. Er werd direct geoefend voor het kerstconcert 2016. Voor dit kerstconcert vonden er echter nog diverse optredens plaats. Zo werd er op zondag 2 oktober medewerking verleend aan de Eredienst op Sonnevanck en op woensdag 26 oktober aan een zangavond in de Opstandingskerk van ‘s Heeren Loo. Beide optredens werden zeer gewaardeerd door de aanwezigen, gezien het applaus als blijk daarvan. Ook heeft het EMK acte de présence gegeven bij een concert in de koepel van het dolfinarium in Harderwijk, georganiseerd voor de Stichting Vrienden van St Jansdal Ziekenhuis. Deze stichting doet ieder jaar zijn best donaties te verkrijgen om bijzondere investeringen te doen voor haar patiënten in het ziekenhuis. Een zeer afwisselend programma waarbij het EMK tweemaal heeft opgetreden. Wegens verplichtingen elders werden de honneurs van dirigent Ab Weegenaar deze keer waargenomen door Wiebren Buma. Even terug van weggeweest en ……. het ging als vanouds. Van het kerstconcert op 17 december hebben de aanwezigen in een goed gevulde Immanuelkerk genoten, was de mening van velen na afloop. Onder leiding van de dirigent Ab Weegenaar en met de medewerking van de sopraan Daphne Visser, Evelyn Heuvelmans (hobo) Olivier Bruning (fluit), het Harderwijks Strijkorkest (o.l.v. Renée Klaassen) en de muzikale begeleiders Erik-Jan van der Hel (vleugel, orgel en kistorgel) en Wim Kroon (orgel) was het een gevarieerd en geslaagd kerstconcert dat klonk als een (kerst)klok. Het jaar werd afgesloten op 24 december, toen het EMK medewerking verleende aan de kerstavonddienst in de Westerkerk.

Wat gebeurde er nog meer in 2016? Een druk bezochte EMK-nieuwjaarsbijeenkomst, met als thema “ontmoeten en begroeten”  in het bedrijfsrestaurant “Bon Appétit” van Proson. Een geslaagde avond met een leuk programma waarbij de aanwezigen verrast werden door een optreden van de goochelaar Tel Smit, men kon genieten van een stamppot- of Indisch buffet, er 5 jubilarissen werden gehuldigd en er tot slot een grote loterij werd georganiseerd met vele mooie prijzen. Op woensdagavond 30 maart vond de slotbijeenkomst van de Rabobank Randmeren Clubkas Campagne plaats in de Dialoog. Dit jaar deden 150 clubs mee aan de Clubkas Campagne. Dankzij de steun van velen, waarvoor onze hartelijke dank, viel het Ermelo’s MannenKoor dit jaar € 747,00 ten deel. Een mooi bedrag waarmee het EMK derde is geworden in Ermelo. Zaterdag 7 mei vond weer de jaarlijkse EMK-bloemen- en plantenmarkt plaats, die op alle fronten zonnig mag worden genoemd. Mooi weer, een stralend aanbod, het humeur van de EMK-verkopers was opperbest, alle kopers waren tevreden en de opbrengst was buitengewoon goed te noemen. Kortom, een zeer geslaagde dag met een geweldige opbrengst. Verder stond 2016 vooral in het teken van het afscheid van Wiebren en de aanstelling van een nieuwe dirigent. Na de sollicitatieprocedure heeft het bestuur alles zorgvuldig gewogen tegen de achtergrond van het functieprofiel en de beleidsuitgangspunten van het EMK en kwam hiermee tot het unanieme voorgenomen besluit om Ab Weegenaar te benoemen tot dirigent van het EMK. Tijdens de algemene jaarvergadering van het Ermelo’s MannenKoor hebben de aanwezige leden, na ampele discussie, ingestemd met het benoemingsvoorstel. Een week later heeft Ab Weegenaar het contract ondertekend en is hij op 18 april gestart. Maandagavond 9 mei is er officieel afscheid genomen van  Wiebren. Echter geen definitief afscheid. Wiebren heeft het EMK toegezegd dat men altijd een beroep op hem kan doen als invaldirigent, hetgeen met beide handen is geaccepteerd. Evenals vorig jaar heeft het Ermelo’s MannenKoor hun zangseizoen 2015 – 2016 afgesloten met een gezellig samenzijn op camping “de Kriemelberg” in Ermelo. Gestart werd met een fietstocht. Uiteraard eindigde de tocht ook bij de Kriemelberg en konden de aanwezige leden en/of hun echtgenotes/partners nog wat napraten waarbij tevens een hapje en een drankje genuttigd konden worden. Ook de dirigent Ab Weegenaar en zijn vrouw waren aanwezig. De voorzitter Arnold Wijnsma sprak nog enkele woorden en wenste een ieder tot slot een fijne vakantie toe. Op 21 november werd Burgemeester André Baars, onder luid applaus van de mannen van het koor, officieel geïnstalleerd als Beschermheer van het EMK. Hoewel na het aftreden van de vorige burgemeester (Omta) door het toenmalige bestuur werd besloten dat een Beschermheer “niet meer van deze tijd was”, besloot het huidige bestuur van het EMK de representatieve functie van Beschermheer weer nieuw leven in te blazen, omdat er eigenlijk niets ouderwets aan deze functie is. De rest van het jaar waren er verder, op de reeds genoemde optredens na, geen bijzonderheden meer te melden. Alweer een jaar voorbij …… 


Comments