Nieuwsarchief‎ > ‎

Archief 2016

2016 – “Alweer een jaar voorbij”.

Geplaatst 21 uur geleden door Webmaster EMK   21 uur geleden bijgewerkt ]
Muzikaal was het Ermelo’s MannenKoor voor het eerst te beluisteren tijdens de paaszang op maandag 28 maart. Het EMK opende het programma. Afwisselend was er ook ruimte voor samenzang en een bijdrage van de werkgroep Bulgarije en Oeganda. Bert Elbertsen begeleidde het EMK op piano waarvan enkele liederen samen met Cas Buma op hobo. De samenzang werd begeleid door Wim Kroon op het orgel. Na de collecte was het de beurt aan Ivo Buma die liet horen dat hij al prachtig piano kan spelen. Een warm applaus viel hem hiervoor ten deel. Voordat het EMK hun laatste lied zong en de paaszang werd afgesloten met samenzang nam de voorzitter Arnold Wijnsma nog eenmaal het woord en legde de aanwezigen uit dat dit de laatste paaszang van Wiebren als EMK-dirigent was en hij dit niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan. Hij bedankte Wiebren voor alle jaren als dirigent van het Ermelo’s MannenKoor. Vanwege de halve marathon van Ermelo, kon op zaterdag 23 april de samenzang met ouderen van Ermelo niet doorgaan. Alle wegen rondom de Maranathakerk waren afgesloten. Ook de medewerking aan de dodenherdenking in Ermelo vond geen doorgang. Miscommunicatie was hiervan de oorzaak. Zaterdag 18 juni was het EMK één van de ongeveer 100 deelnemers tijdens Fête de la Musique. Met een tweetal optredens (om 11.00 uur en om 14.00 uur)  wist het EMK de aanwezigen dusdanig te boeien, dat hen met regelmaat een applaus ten deel viel. Voor deze gelegenheid had het EMK hun smoking verruild voor een spijkerbroek, een wit T-shirt en een zwart overhemd. Een casual outfit dat zeker niet misstond. Voor dirigent Ab Weegenaar was dit zijn 1e optreden met het EMK. Na het zomerreces is het zangseizoen 2016 – 2017 gestart op maandag 29 augustus. Er werd direct geoefend voor het kerstconcert 2016. Voor dit kerstconcert vonden er echter nog diverse optredens plaats. Zo werd er op zondag 2 oktober medewerking verleend aan de Eredienst op Sonnevanck en op woensdag 26 oktober aan een zangavond in de Opstandingskerk van ‘s Heeren Loo. Beide optredens werden zeer gewaardeerd door de aanwezigen, gezien het applaus als blijk daarvan. Ook heeft het EMK acte de présence gegeven bij een concert in de koepel van het dolfinarium in Harderwijk, georganiseerd voor de Stichting Vrienden van St Jansdal Ziekenhuis. Deze stichting doet ieder jaar zijn best donaties te verkrijgen om bijzondere investeringen te doen voor haar patiënten in het ziekenhuis. Een zeer afwisselend programma waarbij het EMK tweemaal heeft opgetreden. Wegens verplichtingen elders werden de honneurs van dirigent Ab Weegenaar deze keer waargenomen door Wiebren Buma. Even terug van weggeweest en ……. het ging als vanouds. Van het kerstconcert op 17 december hebben de aanwezigen in een goed gevulde Immanuelkerk genoten, was de mening van velen na afloop. Onder leiding van de dirigent Ab Weegenaar en met de medewerking van de sopraan Daphne Visser, Evelyn Heuvelmans (hobo) Olivier Bruning (fluit), het Harderwijks Strijkorkest (o.l.v. Renée Klaassen) en de muzikale begeleiders Erik-Jan van der Hel (vleugel, orgel en kistorgel) en Wim Kroon (orgel) was het een gevarieerd en geslaagd kerstconcert dat klonk als een (kerst)klok. Het jaar werd afgesloten op 24 december, toen het EMK medewerking verleende aan de kerstavonddienst in de Westerkerk.

Wat gebeurde er nog meer in 2016? Een druk bezochte EMK-nieuwjaarsbijeenkomst, met als thema “ontmoeten en begroeten”  in het bedrijfsrestaurant “Bon Appétit” van Proson. Een geslaagde avond met een leuk programma waarbij de aanwezigen verrast werden door een optreden van de goochelaar Tel Smit, men kon genieten van een stamppot- of Indisch buffet, er 5 jubilarissen werden gehuldigd en er tot slot een grote loterij werd georganiseerd met vele mooie prijzen. Op woensdagavond 30 maart vond de slotbijeenkomst van de Rabobank Randmeren Clubkas Campagne plaats in de Dialoog. Dit jaar deden 150 clubs mee aan de Clubkas Campagne. Dankzij de steun van velen, waarvoor onze hartelijke dank, viel het Ermelo’s MannenKoor dit jaar € 747,00 ten deel. Een mooi bedrag waarmee het EMK derde is geworden in Ermelo. Zaterdag 7 mei vond weer de jaarlijkse EMK-bloemen- en plantenmarkt plaats, die op alle fronten zonnig mag worden genoemd. Mooi weer, een stralend aanbod, het humeur van de EMK-verkopers was opperbest, alle kopers waren tevreden en de opbrengst was buitengewoon goed te noemen. Kortom, een zeer geslaagde dag met een geweldige opbrengst. Verder stond 2016 vooral in het teken van het afscheid van Wiebren en de aanstelling van een nieuwe dirigent. Na de sollicitatieprocedure heeft het bestuur alles zorgvuldig gewogen tegen de achtergrond van het functieprofiel en de beleidsuitgangspunten van het EMK en kwam hiermee tot het unanieme voorgenomen besluit om Ab Weegenaar te benoemen tot dirigent van het EMK. Tijdens de algemene jaarvergadering van het Ermelo’s MannenKoor hebben de aanwezige leden, na ampele discussie, ingestemd met het benoemingsvoorstel. Een week later heeft Ab Weegenaar het contract ondertekend en is hij op 18 april gestart. Maandagavond 9 mei is er officieel afscheid genomen van  Wiebren. Echter geen definitief afscheid. Wiebren heeft het EMK toegezegd dat men altijd een beroep op hem kan doen als invaldirigent, hetgeen met beide handen is geaccepteerd. Evenals vorig jaar heeft het Ermelo’s MannenKoor hun zangseizoen 2015 – 2016 afgesloten met een gezellig samenzijn op camping “de Kriemelberg” in Ermelo. Gestart werd met een fietstocht. Uiteraard eindigde de tocht ook bij de Kriemelberg en konden de aanwezige leden en/of hun echtgenotes/partners nog wat napraten waarbij tevens een hapje en een drankje genuttigd konden worden. Ook de dirigent Ab Weegenaar en zijn vrouw waren aanwezig. De voorzitter Arnold Wijnsma sprak nog enkele woorden en wenste een ieder tot slot een fijne vakantie toe. Op 21 november werd Burgemeester André Baars, onder luid applaus van de mannen van het koor, officieel geïnstalleerd als Beschermheer van het EMK. Hoewel na het aftreden van de vorige burgemeester (Omta) door het toenmalige bestuur werd besloten dat een Beschermheer “niet meer van deze tijd was”, besloot het huidige bestuur van het EMK de representatieve functie van Beschermheer weer nieuw leven in te blazen, omdat er eigenlijk niets ouderwets aan deze functie is. De rest van het jaar waren er verder, op de reeds genoemde optredens na, geen bijzonderheden meer te melden. Alweer een jaar voorbij …… Burgemeester André Baars alsnog benoemd tot Beschermheer Ermelo’s MannenKoor

Geplaatst 22 nov. 2016 15:24 door Webmaster EMK   22 nov. 2016 15:31 bijgewerkt ]
 (Bron/foto: ermelo.nieuws.nl/Grietje-Akke de HaasDe bijna vijf jaar dat André Baars burgemeester is van Ermelo, meende Baars ook dat hij Beschermheer was van het Ermelo’s Mannenkoor (EMK). Niets was minder waar, zo bleek gisteravond, maandag 21 november, tijdens de repetitieavond in de Immanuelkerk. Baars kon er zelf smakelijk om lachen. “Toentertijd nam ik met mijn secretaresse dergelijke representatieve functies door die hoorden bij het burgemeesterschap van Ermelo. Het bleek dat ik ook Beschermheer was van het EMK, net als de vorige burgemeesters. Bovendien stond het ook vermeld op de website van het EMK.” Arnold Wijnsma, voorzitter van het EMK verklaarde:

(Bron/foto: ermelo.nieuws.nl/Grietje-Akke de Haas)   

“Sinds het vertrek van burgemeester Wiert Omta in november 2011 zat het EMK zonder Beschermheer. Vanuit het koor vroeg men of wij Baars als nieuwe Beschermheer zouden benoemen. Het is wel aan de orde geweest in een bestuursvergadering, maar we besloten toen dat het niet meer van deze tijd was. Tegelijkertijd hebben we het hoofdstuk over de Beschermheer ook van onze website gehaald.” Maar zo bleek achteraf, dat betekende niet dat de beschrijving van Internet was verdwenen… . Zodoende leefde Baars in de veronderstelling dat hij Beschermheer van het EMK was. Pas in april dit jaar toen Baars door Wijnsma werd voorgesteld aan Ab Weegenaar, de nieuwe dirigent van het EMK, werd duidelijk hoe de vork echt in de steel zat. Daarop besloot het bestuur van het EMK de representatieve functie van Beschermheer weer nieuw leven in te blazen, omdat er eigenlijk niets ouderwets aan deze functie is. Het EMK kan onder meer het netwerk van Baars prima gebruiken. Bij bijvoorbeeld bij officiële gelegenheden en concerten met ontvangen van belangrijke gasten tot contacten leggen. Bovendien is een Beschermheer betrokken bij het wel en wee van het koor en kan hij het bestuur adviseren bij bepaalde kwesties. Onder luid applaus van de mannen van het koor werd Baars dus alsnog officieel geïnstalleerd als Beschermheer van het EMK. “Ik stel het erg op prijs om Beschermheer van het EMK te zijn”, zei Baars. “Ik ga ook zoveel mogelijk de concerten van het EMK te bezoeken, mits andere afspraken het toelaten.” Baars houdt erg van zingen. “Bij ons in Olburgen heb ik 25 jaar lang gezongen in het kerkkoor, en daarvoor in het jongerenkoor.” De drukke agenda van Baars heeft echter geen gaatje om het zingen alsnog op te pakken. “Als ik echt de tijd zou hebben zou ik wel weer bij een goed koor willen zingen”, aldus Baars. Nadere informatie betreffende de Beschermheer: Zie “Het koor/Beschermheer” op deze website.Koepel dolfinarium Harderwijk behoorlijk gevuld

Geplaatst 7 nov. 2016 12:02 door Webmaster EMK   7 nov. 2016 12:05 bijgewerkt ]
Een mooi succes mag het worden genoemd, het concert dat werd gegeven in de koepel van het dolfinarium in Harderwijk op vrijdag 4 november. De organisatie hiervan lag in handen van Adriaan Bruinink (HR-manager dolfinarium, dirigent van o.a. Gelre Brass en het Interkerkelijk Koor Harderwijk) en de Stichting Vrienden van St Jansdal Ziekenhuis. De vriendenstichting doet ieder jaar zijn best donaties te verkrijgen om bijzondere investeringen te doen voor haar patiënten in het ziekenhuis. Dit jaar dus door middel van dit concert waarmee de stichting hoopt om hun doelen te kunnen realiseren. Van het begin tot het eind kregen de aanwezigen een mooi programma gepresenteerd. Naast vier regionale koren (Interkerkelijk Koor Harderwijk, Praisekoor Menorah, Gospelkoor Inspiration en het Ermelo's MannenKoor) traden ook de landelijk bekende pianovirtuoos Jan Vayne en de bekende sopraan Ruzanna Nahapetjan op. De muzikale begeleiding van de koren werd verzorgd door  Jan van Vulpen, Bert Elbertsen, Wilma Schouten, Yta van der Zwaag, Mathilde van de Beukel, Gelre Brass Harderwijk en Jan Vayne. Zowel Bert Elbertsen (orgel) en Jan Vayne (vleugel) lieten ieder een prachtige improvisatie horen, dat zeer gewaardeerd werd door het publiek. Het was een zeer afwisselend programma waarbij ook 5 dolfijnen deze avond van de partij waren en op een tweetal momenten hun kunsten lieten zien. Ter afsluiting van het concert werd nog een tweetal liederen gezongen tezamen met alle aanwezigen. Een mooie afsluiting van een spectaculaire avond. In verband met verplichtingen elders werden de honneurs van dirigent Ab Weegenaar deze keer waargenomen door Wiebren Buma. Even terug van weggeweest en ……. het ging als vanouds. 
Zangavond Opstandingskerk ’s Heeren Loo

Geplaatst 9 okt. 2016 18:30 door Webmaster EMK   9 okt. 2016 18:33 bijgewerkt ]
Zangavond Opstandingskerk ’s Heeren Loo
Woensdag 26 oktober 2016 verleent het Ermelo’s MannenKoor, o.l.v. Ab Wegenaar, wederom hun medewerking aan een koor- en samenzangavond in de Opstandingskerk op
’s Heeren Loo. Deze koor- en samenzang is speciaal bedoeld voor de cliënten van ’s Heeren Loo. Bij een vorig optreden van het EMK lieten veel cliënten hun zangstem horen, zongen sommigen mee met het mannenkoor en nam een enkeling zelfs het dirigentenstokje over. Iedereen is van harte welkom. Er is een prachtig programma samengesteld met allemaal bekende geestelijke liederen. De muzikale begeleiding van het EMK is ook nu weer in handen van Bert Elbertsen. De aanvang is 19.30 uur.


Eredienst Sonnevanck

Geplaatst 2 okt. 2016 17:24 door Webmaster EMK   2 okt. 2016 17:24 bijgewerkt ]
Zondag 2 oktober heeft het Ermelo’s MannenKoor wederom medewerking verleend aan de Eredienst in de kerkzaal van Sonnevanck. De voorganger was Ds. H. Brandsen. Evenals de vorige keer waren de kerkzaal en de foyer goed bezet, ook nu weer met veel bewoners. Het EMK zong veel bekende liederen, waarvan sommige tezamen met de aanwezigen. Dat dit werd gewaardeerd bleek wel na de toegift, toen het EMK een gemeend applaus ten deel viel. Het EMK stond onder leiding van Ab Weegenaar en werd op orgel en piano muzikaal begeleid door Bert Elbertsen.Medewerking EMK aan eredienst Sonnevanck

Geplaatst 21 sep. 2016 19:49 door Webmaster EMK
Evenals vorig jaar verleent ook nu het Ermelo’s MannenKoor weer hun medewerking aan de eredienst in de kerkzaal van Sonnevanck en wel op zondag 2 oktober. Het EMK zal hierbij veel bekende liederen uit hun repertoire zingen, maar ook zal er samenzang zijn met de bewoners en de bezoekers/belangstellenden. Iedereen is van harte welkom. De aanvangstijd is 10.00 uur. Voorganger is Ds. H. Brandsen. Het EMK staat onder leiding van Ab Weegenaar en wordt op orgel begeleid door Bert Elbertsen.


Seizoenstart 2016-2017 Ermelo’s MannenKoor

Geplaatst 22 aug. 2016 11:14 door Webmaster EMK   22 aug. 2016 11:14 bijgewerkt ]
Maandag 29 augustus 2016 beginnen de repetities weer van het Ermelo’s MannenKoor (EMK) o.l.v. Ab Weegenaar. De leden gaan dan starten met de voorbereiding van het kerstconcert (17 december 2016), maar ook van de overige geplande optredens t.w.:

zondag 2 oktober, medewerking aan de Eredienst in Sonnevanck, woensdag 26 oktober, medewerking zangavond in de Opstandingskerk van ’s Heeren Loo en vrijdag 4 november, medewerking aan benefietconcert t.b.v. “De vrienden van St Jansdal” in het dolfinarium te Harderwijk. Ook verleent het EMK zijn medewerking op zaterdag 24 december aan de kerstnachtdienst in de Westerkerk.

Bij het Ermelo’s MannenKoor zijn altijd nieuwe leden, jong en oud, van harte welkom.

De repetitieavonden zijn, uitgezonderd het zomerreces, op maandag in de Immanuelkerk te Ermelo. We beginnen altijd om 19.45 uur. Om 21.00 uur is er een pauze en om 22.00 uur is de repetitie afgelopen. Wie dus van zingen en gezelligheid houdt, is van harte welkom. Eerst om te kijken en te luisteren en nadien hopelijk als nieuw lid. Wil je vooraf iets meer weten over het EMK, neem dan gerust contact op met de voorzitter Arnold Wijnsma, tel. 06-55863474, e-mail arnoldwijnsma1949@gmail.com of kijk op deze website. 


Afsluiting zangseizoen 2015 – 2016

Geplaatst 8 jul. 2016 18:38 door Webmaster EMK   8 jul. 2016 18:38 bijgewerkt ]
Evenals vorig jaar heeft het Ermelo’s MannenKoor hun zangseizoen 2015 – 2016 afgesloten met een gezellig samenzijn op camping “de Kriemelberg” in Ermelo.

Gestart werd met een fietstocht van ongeveer 16 km. Bart Martensen had zijn best gedaan om hier een mooie rit van te maken. Uiteraard eindigde de tocht bij de Kriemelberg en konden de aanwezige leden en/of hun echtgenotes/partners nog wat napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Ook de dirigent Ab Weegenaar en zijn vrouw waren aanwezig. De voorzitter Arnold Wijnsma sprak nog enkele woorden en wenste een ieder tot slot een fijne vakantie toe. Het zangseizoen 2015 – 2016 zit er al weer op. Het zangseizoen 2016 – 2017 start op maandag 29 augustus.

 

 

Deelname Fête de la Musique Ermelo

Geplaatst 20 jun. 2016 13:44 door Webmaster EMK   20 jun. 2016 13:46 bijgewerkt ]


Als één van de ongeveer 100 deelnemers heeft het Ermelo’s MannenKoor twee keer opgetreden tijdens Fête de la Musique. En met succes kan worden gesteld. Om 11.00 uur waren er ongeveer 200 luisteraars in de Immanuelkerk aanwezig en tijdens het optreden van 14.00 uur zeker 300. Met een volledig buitenlands repertoire wist het EMK de aanwezigen dusdanig te boeien, dat hen met regelmaat een applaus ten deel viel. Voor deze gelegenheid had het EMK hun smoking verruild voor een spijkerbroek, een wit       T-shirt en een zwart overhemd. Een cusual outfit dat zeker niet misstond. Hoewel rond deze tijd veel leden van het EMK met vakantie zijn, waren er toch rond de 50 zangers aanwezig. Ook met deze samenstelling lukte het dirigent Ab Weegenaar om een goed optreden te presenteren. Zijn 1e optreden als dirigent van het EMK kan dan ook geslaagd worden genoemd.

Fête de la Musique Ermelo

Geplaatst 3 jun. 2016 15:38 door Webmaster EMK   3 jun. 2016 15:39 bijgewerkt ]
Zaterdag 18 juni treedt het Ermelo’s MannenKoor tweemaal op tijdens Fête de la Musique in Ermelo en wel om 11.00 en 14.00 uur in de Immanuelkerk. Tijdens deze optredens zal het EMK enkele “luchtige” liederen zingen uit hun repertoire. Voor dirigent Ab Weegenaar is het zijn vuurdoop. Voor de eerste keer zal hij dan het EMK dirigeren.

Fête de la Musique Ermelo is niet meer weg te denken en viert dit jaar alweer haar negende editie. Het uit Frankrijk, enorm populaire, overgewaaide muziekfeest wordt in Nederland in een aantal grote steden ook jaarlijks gevierd. Met maar liefst 104 inschrijvingen is de organisatie van Ermelo dan ook zeer tevreden. Aan diversiteit ontbreekt het niet dit jaar. Van bands tot folkmuziek, en van koren tot solo. Het aanbod is zeer uitgebreid en goed voor zo'n 170 optredens in totaal op meer dan dertig locaties. Van Lukaskerk (terrein Veldwijk) tot Zendingskerk (dit jaar nieuw) met daar tussen een mengeling van kroegen, diverse kerken, theaterzaal de Dialoog, diverse straten en pleinen, 'Molen de Koe' en museum 'Het Pakhuis'. Om van een langgerekt dorp van 1,8 kilometer toch één geheel te creëren zullen er meer activiteiten gaan plaatsvinden bij Stationsstraat Oost en 't Weitje. Iedereen is van harte welkom.

Er was meteen een klik met de mannen! (Bron: Het Kontakt 18 mei 2016, Arda Konings)

Geplaatst 20 mei 2016 18:52 door Webmaster EMK   20 mei 2016 18:53 bijgewerkt ]
Ab Weegenaar heeft het dirigeerstokje overgenomen van Wiebren Buma. Na twaalf en half jaar een trouw dirigent te zijn geweest van het Ermelo’s Mannenkoor, was voor Buma de tijd rijp om afscheid te nemen. Omdat hij te vaak ‘in herhaling’ viel en sinds kort een nieuwe functie bekleed als directeur van het Gelders Orkest. Hij heeft er alle vertrouwen in dat zijn opvolger de juiste dirigent is voor ‘zijn’ mannen. Voor Weegenaar is het een totaal nieuwe uitdaging om een mannenkoor te gaan leiden. De liefde voor muziek werd Kampenaar Ab Weegenaar met de paplepel ingegoten. Zijn vader was semi-beroeps organist en leidde diverse koren. Ab zelf dirigeerde op zijn veertiende jaar al een cantorij: “Daar zaten allemaal oude kereltjes op. In hun ogen was ik echter de directeur en werd door hen dan ook met ‘u’ aangesproken.” Er volgde daarna voor Ab een muzikale loopbaan als fagottist die hem langs het Residentieorkest en het Gelders Orkest voerde. Gedurende ruim 25 jaar was er naast het blazen geen ruimte en tijd meer geweest om te dirigeren. Momenteel heeft hij weer een aantal koren onder zijn hoede en sinds enkele weken dus ook het Ermelo’s Mannenkoor. Op de vacature begin dit jaar, waren ruim vijftien reacties binnen gekomen. Daarvan werden er vier uitgenodigd voor een proefdirectie. “De uiteindelijke keus is gemaakt door het bestuur, maar ik heb hen wel een advies meegegeven. Er was meteen een klik tussen Ab en de mannen. Hij deed het leuk, ontspannen en maakte tussendoor eens een grapje. Bovendien heeft Ab een kar vol aan muzikale bagage en zie je dat hij niet om zijn eigen ego voor het koor staat. Ik had er daardoor het volste vertrouwen in dat hij als  beste van de kandidaten, bij de club zou passen,” klinken de mooie woorden van Wiebren. Ab knikt instemmend en voegt er aan toe: “Een open houding doet ook wonderen. En inderdaad niet te gespannen zijn. Anders bouw je een muurtje om je heen. Tijdens mijn werk als fagottist heb ik vele dirigenten mee gemaakt. Er een aantal mee gemaakt die zichzelf op een voetstuk hadden geplaatst. Geloof me, de klap als je valt is dan zo genadig hard. Daar moet je altijd mee oppassen.” Van huis uit is Ab mee gegeven om hard te werken voor de kost en vooral ‘maar gewoon’ te doen. No nonsens. Op de vraag waar je het als musicus en dirigent nu eigenlijk van moet hebben, antwoordt hij nuchter: “Het is inderdaad gewoon hard werken en je moet met een groep mensen om kunnen gaan.  Een bepaald EQ hebben.” Wiebren vult hem onmiddellijk (lachend) aan met de woorden “ Klopt ja! En mannen hebben ook zo hun dingen hoor. Daar zitten ook wel eens ‘typetjes’ tussen. Of, zoals voormalig burgemeester Wierd Omta het kon omschrijven, ‘Ermelo is een dorp op de Veluwe maar geen Veluws dorp’. Er is immers veel import in Ermelo en de geloofsaanhang is divers. Dat zie je terug bij de koorleden die uit alle windstreken van het land komen!” 

Afscheid Wiebren Buma: “We’ll meet again”

Geplaatst 13 mei 2016 19:26 door Webmaster EMK   13 mei 2016 19:26 bijgewerkt ]
Maandagavond 9 mei jl. hebben de leden van het EMK, al dan niet met hun partners, en enkele genodigden officieel afscheid genomen van de dirigent Wiebren Buma. Het EMK had hiervoor een speciaal programma samengesteld. Terwijl Wiebren met zijn gezin werd opgehaald met een sjees, getrokken door 2 prachtige zwarte Gelderse paarden, oefende het Ermelo’s VrouwenKoor nog een keer het afscheidslied dat zij speciaal voor deze avond hadden ingestudeerd. Rond 19.45 uur arriveerde Wiebren bij de Immanuelkerk waar alle aanwezigen een erehaag vormden aan beide zijden van de Kerklaan. Voor de ingang van de Immanuelkerk werd Wiebren verrast door 4 leden van de Chr. Harmonie Crescendo die hem verwelkomde met feestelijke muziek. Vervolgens werd in de kerkzaal het programma vervolgd. De voorzitter Arnold Wijnsma heette iedereen welkom en nam het programma van deze avond door. Tijmens Kroon beet het spits af en ging vooral terug in de tijd toen Wiebren was gestart als dirigent van het EMK. Op humoristische wijze liet hij dit de revue passeren. Vervolgens was het EVK, o.l.v. Ab Weegenaar, aan de beurt. Zij zongen een lied waarin vooral tot uitdrukking kwam dat zij het erg jammer vonden dat het EVK na slechts 2 jaar ophoudt te bestaan waardoor zij niet meer kunnen genieten van de twee reebruine ogen van Wiebren. Ook het EMK, eveneens o.l.v. Ab Weegenaar, liet zich niet onberoerd en zong een lied met eigen tekst. Op de melodie van “Frieden” werd Wiebren bedankt voor zijn inzet en doorzettingsvermogen. Het EMK heeft al die jaren veel van hem geleerd en is hierdoor zeker in aanzien gestegen. Deze melodie is bewust gekozen daar het EMK, met Wiebren als dirigent, hiermee veel indruk heeft gemaakt tijdens diverse concerten. Arnold Wijnsma nam nu het woord en verwelkomde eerst de burgemeester, die zojuist was gearriveerd om toch nog afscheid te kunnen nemen van Wiebren. Daarna bedankte hij Wiebren voor zijn inzet, enthousiasme en humor. Hij refereerde aan diverse mooie, leuke, inspirerende, geslaagde en spannende momenten waarbij het zweet Arnold soms in de handen stond. “Zou Wiebren weer op tijd zijn omgekleed voor het concert” werd als voorbeeld genoemd. Na zijn speech overhandigde Arnold, namens het EMK, een afscheidscadeau aan Wiebren. Het was een waardebon te besteden aan “het doen van leuke dingen”, door hem of met zijn gezin, in te vullen naar eigen inzicht. Voor Anke was er nog een mooie bos met bloemen. Tot slot sprak Wiebren nog een dankwoord, uiteraard gespekt met humor. Toch was er ook ruimte voor een serieuze noot, waarbij er aandacht was voor het “lief en leed” die het EMK en hij de afgelopen 13 jaar hebben gedeeld. Als laatste liet Wiebren nog weten dat hij voor alle EMK-leden een afscheidscadeautje had gekocht. Voor ieder een “zakflacon” Berenburg, waarmee hij refereerde aan de momenten dat sommige leden van het EMK het vooraf smeren van de stembanden wel erg serieus namen. “Nu kan iedereen dat ook doen tijdens de repetities”, aldus Wiebren. En toen …… toen was er tijd voor een gezellig samenzijn in de foyer. Onder het genot van een hapje en drankje kon er informeel afscheid worden genomen van Wiebren. Een definitief afscheid? Nee, hij heeft het EMK toegezegd dat men altijd een beroep op hem kan doen als invaldirigent, hetgeen met beide handen is geaccepteerd. “We’ll meet again”.

Een zonnige bloemen- en plantenmarktmarkt Ermelo’s MannenKoor

Geplaatst 9 mei 2016 10:23 door Henk van Diermen   9 mei 2016 10:24 bijgewerkt ]
Op alle fronten mag de bloemen- en plantenmarkt van het EMK zonnig genoemd worden. Het weer was de hele dag prachtig, het totale aanbod er stralend uit, het humeur van de EMK-verkopers was opperbest, alle kopers waren tevreden en de opbrengst was buitengewoon goed te noemen. Kortom, alle ingrediënten waren zaterdag 7 mei aanwezig om te spreken van zeer geslaagde dag.

Voordat Ermelo ontwaakte waren enkele leden al druk doende  om alles te prijzen en uit te stallen. Zij stonden dan ook op tijd klaar om de eerste kopers te helpen. De gehele dag door was er belangstelling voor de vele soorten zomerbloeiers, de speciale “Moederdag” attenties, de leuke boeketten, de  opgemaakte schaaltjes en andere verrassingen. Sommige klanten waren zo enthousiast over het totale aanbod, dat zij meer kochten dan dat ze konden vervoeren. En ook hiervoor had het EMK een oplossing; de EMK-bezorgservice. Van een ieder die uit de omgeving van Ermelo kwam en niet in staat was om de gekochte bloemen en planten zelf mee te nemen, werd hun bestelling gratis thuisbezorgd. Een service die enorm werd gewaardeerd. Tegen het sluiten van de markt was er veel verkocht. Willem Ros, de organisator van deze EMK-bloemen- en plantenmarkt, had daar dan ook een tevreden gevoel over. Later op de avond zelfs een zeer tevreden gevoel, toen bleek dat de opbrengst van de EMK-bloemen- en plantenmarkt uitstekend was te noemen. Een ieder die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan deze bloemen- en plantenmarkt ……, enorm bedankt.

 

 

 

Ab Weegenaar gestart als dirigent bij het EMK

Geplaatst 19 apr. 2016 18:57 door Webmaster EMK   19 apr. 2016 18:58 bijgewerkt ]
Maandagavond 18 april jl. is Ab Weegenaar gestart als dirigent bij het Ermelo’s MannenKoor. Hij is de vervanger van Wiebren Buma die het koor heeft verlaten per 11 april.

“Voor mij als organist maar vooral ook als fagottist is het leiding mogen geven aan het Ermelo’s MannenKoor een enorme uitdaging. Het is nl. de zelfde ligging en toonhoogte waar ik als fagottist graag in denk en “voel”. Een vertaling van dat gevoel naar de menselijke stem is natuurlijk fantastisch!  Dit alles gecombineerd met de goede onderlinge verstandhouding, meteen al tussen mij en het Ermelo’s MannenKoor en de open en loyale opstelling van het bestuur naar mij toe, maakt het allemaal tot een feest om te mogen beginnen bij dit prachtige koor. Al met al hopen we allemaal op een mooi, nieuw avontuur!”, aldus AB. 

Zaterdag 7 mei as.; Bloemen- en plantenmarktmarkt Ermelo’s MannenKoor

Geplaatst 14 apr. 2016 16:29 door Henk van Diermen
Zondag 8 mei is het weer Moederdag en daarom organiseert het EMK de dag ervoor weer een bloemen- en plantenmarkt. Op de inmiddels bekende locatie in de Enk, zal het EMK weer grootst uitpakken met mooie aanbiedingen, om de prachtige bloemen en planten aan de man/vrouw te brengen. Dit jaar zijn er veel zomerbloeiers te koop. Daarnaast heeft het EMK uiteraard een mooi aanbod met speciale Moederdag attenties, leuke boeketten, opgemaakte schaaltjes en andere verrassingen. Bent u niet in staat om de gekochte bloemen en planten zelf mee te nemen naar huis, dan zijn de mannen van het koor bereid om de bestellingen bij u thuis te bezorgen, mits men uiteraard in de omgeving van Ermelo woont. De concurrentie is ieder jaar groot. Maar weet u verzekerd van een geweldige prijs-kwaliteitsverhouding! De bloemen en planten komen rechtstreeks van de veiling, verser kan haast niet!

Rabobank Randmeren Clubkas Campagne; EMK derde in Ermelo

Geplaatst 31 mrt. 2016 22:16 door Webmaster EMK
Op woensdagavond 30 maart vond de slotbijeenkomst van de Rabobank RandmerenClubkas Campagne plaats in de Dialoog. De Rabobank gebruikt jaarlijks een deel van haar winst om de lokale samenleving te versterken. Verenigingen spelen hierin een belangrijke rol. Om deze rol te kunnen blijven spelen is geld nodig. De bank laat haar leden mede bepalen welke clubs zij financieel ondersteunt. Dit jaar deden 150 clubs mee aan de Clubkas Campagne. In totaal zijn er 8000 stemmen uitgebracht door ruim 3500 leden van Rabobank Randmeren. Iedere stem was dit jaar circa € 8,50 waard.

Dankzij de steun van velen, waarvoor onze hartelijke dank, viel het Ermelo’s MannenKoor dit jaar € 747,00 ten deel. Een mooi bedrag waarmee het EMK derde is geworden in Ermelo. De buurtvereniging “Horst en Telgt” en de showband “Doe Maar” werden respectievelijk 1e en 2e.  Namens het EMK ….. van harte gefeliciteerd.

 


Ontmoeten en begroeten


Met dit thema werd op maandagavond 4 januari de nieuwjaarsbijeenkomst van het EMK geopend door de feestcommissie. Een druk bezochte avond door de leden met al dan niet hun echtgenotes/partners. Nadat de commissie het verloop van de avond had uitgelegd vervolgde de voorzitter met een openingswoord waarbij vooral de optredens in 2016 nader werden gememoreerd, zoals bv. medewerking aan de dodenherdenking, Koningsdag, Fête de la Musique en de korendag in Monnickendam. Ook gaf hij aan dat, indien er vroegtijdig een nieuwe dirigent(e) wordt aangesteld bij het EMK, hij of zij deze optredens zal begeleiden, mits beschikbaar. Daarna werden de aanwezigen verrast door een optreden van de goochelaar Tel Smit. Na enkele van zijn trucs werd het buffet geopend en kon men genieten van een stamppot- of Indisch buffet. Terwijl een ieder dat ook deed, bezocht de goochelaar alle tafels om aldaar ook zijn goochelkunsten te vertonen. Zodra er voldoende was gegeten, nam de voorzitter nogmaals het woord. Hij bedankte alle commissies voor hun inzet het afgelopen jaar en huldigde vervolgens de EMK-jubilarissen. Voor 2015 betrof dit 5 leden (Jan Everaars, Klaas Jan Kamphorst, Evert Kooistra en Harmen de Mots) die allen 12,5 jaar lid zijn en Jaap Wildeman die maar liefst 40 jaar lid is. Zij ontvingen hiervoor een bijbehorend schildje en hun echtgenotes/partners een boeket bloemen (gemaakt door Frouwkje Jonker). Willem Ros nam nog even het woord en bedankte op zijn beurt het bestuur voor hun inzet. Ter afsluiting van zijn optreden liet Tel Smit nog eenmaal zien dat hij de goochelkunst echt beheerst. Hij liet de zaal nogmaals versteld staan. Als laatste onderdeel van de nieuwjaarsbijeenkomst was er nog een grote loterij. De loterijcommissie kon hiervoor maar liefst 61 prijzen ter beschikking stellen, allemaal geschonken door de nodige sponsoren, adverteerders, middenstand Ermelo/Harderwijk en enkele gulle gevers. De hoofdprijs was een lang weekend of midweek in het appartement van Willem en Ina Ros in Callantsoog, dit keer gewonnen door Jaap Kwant. Na de loterij sprak de voorzitter nog een dankwoord. Specifiek werden hierbij de gastdames en –heren van het bedrijfsrestaurant “Bon Appétit” van Proson bedankt. “Bon Appétit” bood, ter afsluiting van de avond, een ieder nog een kop koffie of thee aan. Langzaam maar zeker keerde men daarna huiswaarts.

“Ontmoeten en begroeten”, volgend jaar weer?

 

Subpagina''s (1): Bericht zonder titel