Nieuwsarchief‎ > ‎

Archief 2015

2015 - in vogelvlucht

Geplaatst 29 dec. 2015 19:02 door Webmaster EMK   29 dec. 2015 21:35 bijgewerkt ]
Het Ermelo’s MannenKoor trad op zondagmiddag 25 januari alweer voor de 1e maal op en  verleende medewerking aan de sterdienst in de Immanuelkerk te Ermelo. Zaterdag 7 maart organiseerde het EMK een 3 korenconcert.Verrassend, gevarieerd en breed muzikaal werd dit concert genoemd. Met het Zuiderkoor uit Putten en All4one uit Ermelo werd een afwisselend programma ten gehore gebracht.Vanwege het succes van vorig jaar heeft ook dit jaar het Ermelo’s VrouwenKoor opgetreden tijdens de paaszang van het Ermelo’s MannenKoor op 2e paasdag. Het projectkoor EVK, bestaande uit echtgenotes, partners, vriendinnen, dochters, kleindochters, zussen, schoonzussen en nichten van de leden van het EMK, bracht op zeer professionele wijze 5 liederen ten gehore. Ook het EMK liet zich niet onbetuigd en zong diverse liederen uit hun repertoire, waarvan enkele nieuwe. Een, met applaus, zeer gewaardeerd concert. Omdat het in 2015 70 jaar is geleden dat Nederland is bevrijd van de Duitse bezetting, werd op 9 april een groot bevrijdingsconcert gegeven in het Dolfinarium te Harderwijk. Het Interkerkelijk Mannenkoor Euterpe uit Voorthuizen en het Ermelo’s MannenKoor namen hierbij de zang voor hun rekening. Het EMK maakte vooral indruk met het lied “Frieden”. Na het zomerreces was er op woensdag 26 augustus een optreden in het congrescentrum/vakantiehotel de “Werelt” in Lunteren. De gasten hebben genoten van een gevarieerd programma mede dankzij de medewerking van de zangeressen/zangcoaches Arda Konings en Peggy Vlijm. Zondag 20 september heeft het EMK medewerking verleend aan de Eredienst in de kerkzaal van Sonnevanck. Door de grote belangstelling waren zowel de kerkzaal als de foyer flink bezet, waaronder zeer veel bewoners. Het EMK zong bekende Nederlandstalige liederen, die door alle aanwezigen enorm werden gewaardeerd. Het najaarsconcert op zaterdagavond 14 november begon met een minuut stilte (i.v.m. alle slachtoffers en hun naasten van de bloedige aanslagen in Parijs) en eindigde met spektakel. Het EMK zong de volledige Deutsche Messe. Enkele delen daarvan werden begeleid door Gelre Brass, terwijl alle solopartijen werden gezongen door een kleinkoor, bestaande uit leden van het EMK. Afwisselend waren Gelre Brass en het EMK te beluisteren. Ook de vaste begeleider van het EMK Bert Elbertsen, wist met een prachtige improvisatie een ieder te boeien. Na het uitreiken van de bloemen deed het EMK nog eenmaal van zich spreken. Met de jasjes los over de linkerschouder zongen zij The Rhythm of Life, een lied uit de musical Sweet Charity”. Ook nu werden de solopartijen gezongen door een kleinkoor bestaande uit leden van het EMK. Tot slot werd op 24 december nog medewerking verleend aan de kerstnachtdienst in de Maranathakerk. Het werd een prachtige dienst waarbij samenzang en het EMK elkaar afwisselden. Met de sopraan Daphne Visser – van Wassenberg werd het lied “King all Glorious” uitgevoerd. Na afloop van dit lied werd dit door de gemeente met een welgemeend applaus gewaardeerd. De medewerking aan de kerstnachtdienst was een prachtige afsluiting van een mooi EMK-jaar.

En verder ……… werd de gezellige nieuwjaarsbijeenkomst maar liefst bezocht door 127 EMK-leden en, al dan niet, hun partners. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst (en een week later!) werden er 4 jubilarissen gehuldigd. Ook de grote loterij was een succes. Vrijdag 24 april jl. zijn 2 leden van het EMK koninklijk onderscheiden. Zaterdag 09 mei organiseerde het Ermelo’s MannenKoor, alweer voor de 17e keer, hun bloemen- en plantenmarkt. Zoals ieder jaar ook nu weer speciaal voor Moederdag. Een groot succes was de zgn. “glimlach actie”, die speciaal voor de leden is bedacht. Zij konden, tegen betaling, een kaartje invullen met een adres in Ermelo waar deze zaterdag, namens het EMK, een speciale bloemenaanbieding werd bezorgd. Maar liefst bij 58 adressen is een mooi bakje met bloemen afgeleverd. De Clubkas Campagne Rabobank Randmeren heeft ook een prachtig resultaat opgeleverd voor de clubkas. Op 28 juli jl. is, op de gezegende leeftijd van 99 jaar, ons erelid Piet Hazewinkel overleden. Piet was in 1973 zeer nauw betrokken bij de oprichting van het Ermelo’s MannenKoor, waarvan hij maar liefst 28 jaar onafgebroken lid is geweest. Aan het begin van de repetitieavond op maandagavond 07 september sprak de dirigent Wiebren Buma de woorden “Het is mooi geweest”. Hij liet de aanwezige leden van het EMK weten dat hij zal stoppen als dirigent. Wiebren blijft t/m juni 2016, het einde van het zangseizoen 2015 – 2016. De sollicitatieprocedure voor zijn vervanging is inmiddels in volle gang.

Het Ermelo’s MannenKoor kan terugkijken op een druk, mooi, succesvol, gezellig, verrassend, gevarieerd, breed muzikaal, gewaardeerd, respectvol en spectaculair jaar. 

Kerstnachtdienst in de Maranathakerk

Geplaatst 26 dec. 2015 11:49 door Webmaster EMK   26 dec. 2015 11:49 bijgewerkt ]
In een afgeladen Maranathakerk werd op donderdag 24 december jl. de kerstnachtdienst gevierd. Het Ermelo’s MannenKoor verleende hieraan hun medewerking.

Het werd een prachtige dienst waarbij samenzang en het EMK elkaar afwisselden.

Met de sopraan sopraan Daphne Visser – van Wassenberg werd het lied “King all Glorious” uitgevoerd. Na afloop van dit lied werd dit door de gemeente met een welgemeend applaus gewaardeerd. Als laatste lied werd door alle aanwezigen “Ere zij God” gezongen. Het EMK zong hierbij de tegenstem. Een prachtige afsluiting van een mooie, warme kerstnachtdienst. De voorganger was Ds. Jan Visser.

Het EMK stond onder leiding van Wiebren Buma en werd muzikaal begeleid door Wim Kroon op piano. Erik-Jan van der Hel begeleidde de gemeente op het orgel.

EMK verleent medewerking aan de kerstnachtdienst in de Maranathakerk

Geplaatst 11 dec. 2015 11:19 door Webmaster EMK
Donderdag 24 december as. verleent het Ermelo’s MannenKoor medewerking aan de kerstnachtdienst in de Maranathakerk.  Het EMK zal diverse liederen zingen, waarvan enkele in combinatie met de gemeente. Het lied “King all Glorious” zal samen worden gezongen met de sopraan Daphne Visser – van Wassenberg.

De aanvang van de kerstnachtdienst is 21.30 uur. De voorganger is Ds. Jan Visser.

Het EMK staat onder leiding van Wiebren Buma en zal muzikaal worden begeleid door Wim Kroon (piano) en Erik-Jan van der Hel (orgel).

Najaarsconcert EMK begint met minuut stilte en eindigt met spektakel

Geplaatst 16 nov. 2015 13:16 door Webmaster EMK   16 nov. 2015 13:16 bijgewerkt ]
Zaterdagavond 14 november organiseerde het Ermelo’s MannenKoor een najaarsconcert in samenwerking met het koperensemble Gelre Brass. Stipt 20.00 uur opende het EMK de avond met een gebed “Heer ik kom tot U” waarna de voorzitter de aanwezigen, waaronder ook burgemeester André Baars, verzocht om één minuut stilte in acht te nemen voor alle slachtoffers en hun naasten van de recente bloedige aanslagen in Parijs. Na het openingswoord zong het EMK de volledige Deutsche Messe. Enkele delen daarvan werden begeleid door Gelre Brass, terwijl alle solopartijen werden gezongen door een kleinkoor, bestaande uit leden van het EMK. Vervolgens was het de beurt aan Gelre Brass. Zij brachten 2 muziekstukken ten gehore die zijn gearrangeerd door hun dirigent Adriaan Bruinink. Het Ermelo’s MannenKoor vervolgde de avond met een “blokje” geestelijke liederen, waarna Gelre Brass een tweetal muziekstukken speelde waarbij ook voor hun solisten een hoofdrol was weggelegd. Na de hymne “Veni Creator Spiritus” van het EMK wist de vaste begeleider Bert Elbertsen, met een prachtige improvisatie, een ieder te boeien. Na afloop viel een groot applaus hem ten deel. Voor de sluiting van de avond zong het EMK nog 3 spirituals. Tijdens zijn slotwoord bedankte de voorzitter allen die aan dit najaarsconcert hebben meegewerkt en zette de 2 dirigenten Wiebren en Adriaan, de muzikale begeleider Bert Elbertsen en de solisten van Gelre Brass in de bloemen. Zoals al vele jaren waren ook dit jaar de bloemstukken weer keurig verzorgd door Frouwkje Jonker. Om die reden reikte zij de bloemstukken deze avond dan ook uit. Hierna deed nog eenmaal het EMK van zich spreken. Met de jasjes los over de linkerschouder zongen zij The Rhythm of Life, een lied uit de musical Sweet Charity”. Ook nu werden de solopartijen gezongen door een kleinkoor bestaande uit leden van het EMK. Begeleid door Bert Elbertsen en Gelre Brass eindigde hiermee het najaarsconcert op een spectaculaire wijze. Na afloop werd in de foyer van de kerk, onder het genot van een hapje en een drankje, nog een poosje nagepraat.

  

Najaarsconcert Ermelo’s MannenKoor

Geplaatst 28 okt. 2015 18:44 door Webmaster EMK   28 okt. 2015 18:48 bijgewerkt ]
Zaterdag 14 november organiseert het Ermelo’s MannenKoor een najaarsconcert in de Immanuelkerk, Stationsstraat 137 te Ermelo. Het repertoire voor deze avond bestaat uit enkele bekende, maar vooral nieuwe liederen. Zo zal o.a. de Deutsche Messe te beluisteren zijn en The Rhythm of Life, een lied uit de musical “Sweet Charity”. De solopartijen uit beide liederen zullen gezongen worden door een kleinkoor, bestaande uit leden van het Ermelo’s MannenKoor. Samen met het koperensemble Gelre Brass hoopt het EMK een mooi concert te kunnen presenteren.

De toegang is gratis. Er is echter wel een collecte ter bestrijding van de kosten. De aanvang van het najaarsconcert is 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de kerkzaal geopend. Het EMK staat onder leiding van Wiebren Buma. De muzikale begeleider Bert Elbertsen bespeelt het orgel en piano.

Gelre Brass Harderwijk, onder leiding van Adriaan Bruinink, is in 2005 opgericht. Het koperensemble, met amateurmusici uit de regio Noord West Veluwe, geeft niet alleen eigen concerten, maar begeleidt ook regelmatig koren en kerkdiensten en verzorgt samenzang en intermezzo's.

Warm applaus

Geplaatst 22 sep. 2015 20:48 door Webmaster EMK
Zondag 20 september heeft het Ermelo’s MannenKoor medewerking verleend aan de Eredienst in de kerkzaal van Sonnevanck. De voorganger was Ds. H. Brandsen. Door de grote belangstelling waren zowel de kerkzaal als de foyer flink bezet, waaronder zeer veel bewoners. Het EMK zong bekende Nederlandstalige liederen, die door alle aanwezigen enorm werden gewaardeerd. Een warm applaus klonk dan ook aan het einde van de dienst. Het EMK stond onder leiding van Wiebren Buma. Bert Elbertsen begeleidde op het orgel.

“Het is mooi geweest”

Geplaatst 8 sep. 2015 20:10 door Webmaster EMK   8 sep. 2015 20:11 bijgewerkt ]
Maandagavond 07 september jl., aan het begin van de repetitieavond, liet Wiebren Buma de aanwezige leden van het EMK weten dat hij zal stoppen als dirigent. Uiteraard was het bestuur, die zijn beslissing respecteert, hier al van op de hoogte. “Het heeft niets te maken met ambitie of het niet meer naar mijn zin hebben, maar het is mooi geweest na ruim 13 jaar”, aldus Wiebren. Hij blijft t/m juni 2016, het einde van het zangseizoen 2015 – 2016. Voorzitter Arnold Wijnsma lichtte nog toe dat het bestuur op zoek zal gaan naar een vervanger. Daarvoor is een draaiboek opgesteld welke eerdaags aan de leden zal worden gepresenteerd.

Medewerking EMK aan eredienst Sonnevanck

Geplaatst 8 sep. 2015 16:50 door Webmaster EMK   8 sep. 2015 16:51 bijgewerkt ]
Op zondag 20 september verleent het EMK medewerking aan de eredienst in Sonnevanck. Op zondagen, christelijke feestdagen, bid- en dankdagen vindt in de kerkzaal van Sonnevanck een dienst plaats. De aanvangstijd is 10.00 uur. Voorganger is Ds . H. Brandsen. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de foyer. Ook bezoekers of belangstellenden van buiten Sonnevanck kunnen deze diensten bijwonen. Het EMK staat onder leiding van Wiebren Buma en wordt op piano/orgel begeleid door Bert Elbertsen.

Optreden EMK in de “Werelt” te Lunteren

Geplaatst 1 sep. 2015 11:29 door Webmaster EMK   1 sep. 2015 11:30 bijgewerkt ]
Woensdag 26 augustus jl. verzamelden de mannen van het EMK zich al vroeg in de avond in de foyer van het congrescentrum/vakantiehotel de “Werelt” in Lunteren. De mannen hadden er duidelijk zin in om zo vlak na de vakantie hun stemmen weer te laten horen. Deze avond was een optreden gepland voor de gasten van hetvakantiebureau.nl  die in de “Werelt” hun vakantie vierden. De gasten hebben genoten van een gevarieerd programma mede dankzij de medewerking van de zangeressen/zangcoaches Arda Konings en Peggy Vlijm. Uiteraard heeft het EMK ook samen met deze zangeressen een lied gezongen. Met een warm applaus na afloop lieten de gasten blijken dat het optreden zeer gewaardeerd werd. Onder het genot van een drankje werd er door veel leden van het EMK nog even gezellig nagepraat met de gasten en de vrijwilligers.

Koor- en samenzangavond in Lunteren

Geplaatst 17 aug. 2015 10:32 door Webmaster EMK   17 aug. 2015 10:32 bijgewerkt ]
Evenals in 2013 treedt het Ermelo’s MannenKoor ook dit jaar weer op in het congrescentrum De Werelt in Lunteren en wel op woensdag 24 augustus. Hetvakantiebureau.nlorganiseert o.a. op die locatie al ruim 50 jaar vakantieweken voor ouderen, maar ook voor mensen die in het dagelijks leven extra zorg of begeleiding nodig hebben.

In deze week is de vrijwilligersgroep Ermelo daar actief, waaraan ook enkele (partners/echtgenotes van de) leden van het EMK deelnemen. Het EMK verleent medewerking aan een koor- en samenzangavond. Samen met van Arda Konings (zang en presentatie) en Peggy Vlijm (zang) zullen er veel bekende geestelijke liederen worden gezongen. Een avond die altijd enorm gewaardeerd wordt door de vakantiegangers.

Dirigent van het EMK is Wiebren Buma en Wim Kroon begeleidt het koor op de piano. De koor- en samenzangavond begint om 20.00 uur.

 Seizoenstart 2015-2016 Ermelo’s MannenKoor

Geplaatst 10 aug. 2015 21:02 door Webmaster EMK   17 aug. 2015 12:19 bijgewerkt ]
Ter voorbereiding van de koor- en samenzangavond in Lunteren, begint het zangseizoen 2015 – 2016 van het Ermelo’s MannenKoor dit jaar op maandag 24 augustus. Hoewel de concertagenda nog niet is bijgewerkt, staan er al enkele optredens gepland t.w.: zondag 20 september medewerking aan de eredienst in Sonnevanck, zaterdag 14 november najaarsconcert in de Immanuelkerk en donderdag 24 december medewerking kerstnachtdienst in de Maranathakerk.Nieuwe leden zijn van harte welkom. De repetitieavonden zijn, uitgezonderd het zomerseizoen, op maandag in de Immanuelkerk te Ermelo. We beginnen altijd om 19.45 uur. Om 21.00 uur is er een pauze en om 22.00 uur is de repetitie afgelopen.

Wil je eerst iets meer weten over het EMK, schroom dan niet om contact op te nemen met de voorzitter Arnold Wijnsma (Tel. 06-55863474, e-mail a.a.wijnsma@live.nl) of met de secretaris Piet van der Kraan (Tel. 06-42617870, e-mail secretaris.emk@gmail.com).

 


In memoriam Piet Hazewinkel

Geplaatst 29 jul. 2015 16:37 door Webmaster EMK   29 jul. 2015 17:49 bijgewerkt ]
Op 28 juli jl. is, op de gezegende leeftijd van 99 jaar, ons erelid Piet Hazewinkel overleden.

Piet was in 1973 zeer nauw betrokken bij de oprichting van het Ermelo’s MannenKoor, waarvan hij maar liefst 28 jaar onafgebroken lid is geweest. Hij was 85 jaar toen hij zijn lidmaatschap beëindigde.

Gedurende zijn actieve periode heeft hij zeer veel werk verzet voor het koor en is hij tevens lange tijd secretaris geweest.

Om die reden is Piet in 2006 benoemd tot erelid van het EMK.

Piet is het EMK altijd blijven volgen. In januari 2013 liet hij, middels een brief, nog weten dat het EMK de burgemeester weer als beschermheer moest vragen. “Doe je best, want het is goed voor het koor” schreef hij o.a..

 Het Ermelo’s MannenKoor zal Piet altijd met grote dankbaarheid gedenken.  

 

Afsluiting zangseizoen 2014 – 2015

Geplaatst 12 jul. 2015 11:27 door Webmaster EMK
Het Ermelo’s MannenKoor is sinds maandag 6  juli met zomerreces. Het zangseizoen 2014 – 2015 werd die dag daarom afgesloten met een gezellig samenzijn op camping “de Kriemelberg” in Ermelo. Veel leden waren aanwezig, al dan niet vergezeld door hun echtgenotes/partners, en zij begonnen vanaf 18.30 uur met een rondje “klootschieten” in de bossen achter de camping. Voor wie hier geen zin in had of wat moeilijk ter been was, reed er een “treintje” rond, zodat het klootschieten toch van nabij gevolgd kon worden. Na ongeveer een uur kwamen de eerste groepen terug. Uit de verhalen bleek dat er soms op het scherpst van de snede was gestreden, waarbij één EMK-lid zelfs tegen zijn been werd geraakt door een bal van de tegenpartij. “De Kriemelberg” had een mooie plek met buitenbar geregeld zodat een ieder nog kon napraten onder het genot van een drankje. Ook voor hapjes werd gezorgd. Na de bekendmaking van de uitslag en een woordje van de voorzitter, bleef het nog geruime tijd gezellig. Een leuke afsluiting van een prachtig zangseizoen.    

 

Vanaf maandag 24 augustus beginnen de oefenavonden weer. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Mooi resultaat Clubkas Campagne Rabobank Randmeren voor EMK

Geplaatst 20 jun. 2015 10:58 door Webmaster EMK   22 jun. 2015 14:51 bijgewerkt ]
De leden van het Ermelo’s Mannenkoor, die ook lid zijn van de Rabobank Randmeren, hebben gehoor gegeven aan de oproep van het bestuur om hun stem voor het EMK uit te brengen bij de Clubkas Campagne Rabobank Randmeren. Tevens hebben veel leden hunfamilie, vrienden, buren en kennissen weten te overtuigen om dit te doen, gezien de cheque van maar liefst € 891,00 die het EMK ten deel viel tijdens de slotbijeenkomst van de Clubkas Campagne op woensdag 17 juni jl.

Een prachtig resultaat en een zeer gewaardeerde aanvulling van onze kas.

Een ieder die op ons heeft gestemd, ……….. enorm bedankt.

Steun het EMK

Geplaatst 7 jun. 2015 17:40 door Webmaster EMK   22 jun. 2015 15:12 bijgewerkt ]
Bent u lid van Rabobank Randmeren? Stem dan tussen 1 en 14 juni op het Ermelo’s MannenKoor en verdien daarmee geld voor onze clubkas.

De Clubkas Campane Rabobank Randmeren wil verenigingen en stichtingen graag een steuntje in de rug geven. Daarom organiseert de Rabobank dit jaar de Clubkas Campagne voor verenigingen en stichtingen uit o.a. de gemeente Ermelo. Het EMK is één van de deelnemers. Onder de deelnemende clubs wordt een bedrag van € 50.000,= verdeeld.


Hoe werkt het?

Inmiddels hebben alle leden van Rabobank Randmeren een e-mail ontvangen met een inlogcode. Met deze inlogcode kan tussen 1 en 14 juni op drie verschillende clubs een stem worden uitgebracht. Iedere stem is geld waard. Daarom vraagt het EMK u om tijdens de stemperiode ook op ons te stemmen. Maar niet alleen uw stem is belangrijk. Ook die van familie, vrienden, buren en kennissen. Kortom: we hebben iedereen nodig om een zo hoog mogelijk bedrag te verdienen.
Mogen we op u rekenen? Alvast bedankt!

EMK zet de bloemetjes weer buiten

Geplaatst 12 mei 2015 14:02 door Webmaster EMK   12 mei 2015 14:06 bijgewerkt ]
Op een enkele druppel na was het op zaterdag 09 mei overwegend droog op het Pauwenplein in Ermelo waar het Ermelo’s MannenKoor, alweer voor de 17e keer, hun bloemen- en plantenmarkt organiseerde. Zoals ieder jaar ook nu weer speciaal voor Moederdag. Dit jaar stond hun kraam dusdanig strategisch, dat het voor het winkelend publiek bijna onmogelijk was om ongezien door te lopen. Velen van hen kochten dan ook iets, zodat de voorraad bij het sluiten van de markt behoorlijk bleek geslonken. Was het weer iets beter geweest, dan zou de kans zelfs groot zijn geweest dat de meeste waar was verkocht. Het enthousiasme van de mannen was er niet minder om, maar koud weer brengt nu eenmaal minder mensen op de been. 
Geslaagd kun je de bloemen- en plantenmarkt dus zeker noemen. Er is dit jaar weer voor een mooi bedrag verkocht. Goed voor de clubkas. Een groot succes was de zgn. “glimlach actie”, die speciaal voor de leden is bedacht. Zij konden, tegen betaling, een kaartje invullen met een adres in Ermelo waar deze zaterdag, namens het EMK, een speciale bloemenaanbieding werd bezorgd. Een 4-tal bezorgers (ook EMK-leden) heeft maar liefst bij 58 adressen een mooi bakje met bloemen afgeleverd. Een actie die door de ontvangers zeer werd gewaardeerd. 

In 2016 is Moederdag op zondag 8 mei. Dat betekent dat het EMK op zaterdag 7 mei weer de meest verse, mooie en geliefde bloemen, planten en bloemstukjes gaat verkopen. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

 

Leden EMK koninklijk onderscheiden.

Geplaatst 26 apr. 2015 13:24 door Webmaster EMK
Vrijdag 24 april jl. zijn 2 leden van het EMK koninklijk onderscheidenter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander t.w. Steven Visser en Klaas Kreuze. Steven kreeg de onderscheiding vanwege het feit dat hij vrijwilliger is bij Blindeninstituut Bartimeus Sonneheerdt, hij bewoners van

’s Heeren Loo begeleidt bij uitstapjes en nog actief lid is bij ons koor.

Klaas Kreuze is al jaren coördinator en secretaris van de buitenlandse caravanreizen van de Christelijke Caravan Club, voorzitter van het kerkkoor van de PKN en voorzitter van de VVE Nassaustate.

Ook Maaike, de vrouw van Steven is onderscheiden. Zij is vrijwilligster bij de Kringloopwinkel in Ermelo en bij Zorgcentrum Weideheem in Harderwijk en begeleidt ook bewoners van ’s Heeren Loo bij uitstapjes.

Allen van harte gefeliciteerd.

 

Grote bloemen- en plantenmarkt met een speciale glimlach actie.

Geplaatst 15 apr. 2015 11:17 door Webmaster EMK   15 apr. 2015 11:38 bijgewerkt ]
Zaterdag 09 mei, de dag voor Moederdag, organiseert het Ermelo’s MannenKoor (EMK) weer een grote bloemen- en plantenmarkt. Dit evenement vindt inmiddels voor de 17e keer plaats. Vanaf 08.30 uur is men welkom op het Pauwenplein, dat door het EMK weer wordt omgetoverd in een waar bloemenfestijn. Evenals voorgaande jaren zal er ook nu weer een groot assortiment planten en bloemen aanwezig zijn. Mocht uw bestelling dusdanig groot zijn zodat vervoer een probleem is, dan brengen de mannen dit bij u thuis in Ermelo. Zij hebben er veel voor over om hun clubkas te spekken. 

Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om de meest verse, mooie en geliefde bloemen, planten en bloemstukjes in te kopen. Alles komt straks rechtstreeks van de veiling, het beloofd dus weer een geweldig spektakel te worden. Op het Pauwenplein zullen vrolijke klanken klinken en de bloemenweelde zal hartgrondig worden aangeprezen. Het beloofd ook dit jaar weer een mooi feest te worden. 


Voor deze dag heeft de bloemenmarktcommissie een actie bedacht, de zgn. “glimlach actie”, speciaal voor de leden van het EMK. Door, tegen betaling, een kaartje in te vullen met een adres in Ermelo kunnen zij daar een speciale bloemenaanbieding laten bezorgen. De bezorgers van deze bloemen zijn ook weer leden van het EMK die de bloemenkraam bezoeken en daar de ingevulde kaartjes uit een doos trekken en er voor zorgen dat de bloemenaanbieding op dat adres wordt bezorgd. Op deze manier probeert het EMK een extra glimlach weg te geven. Niet alleen aan moeders, maar aan iedereen. 


Het EMK hoopt op een prachtige dag, mooi weer, veel gezelligheid, veel publiciteit voor het koor en opnieuw een mooie opbrengst. U bent van harte welkom.


Prachtig “Bevrijdingsconcert” in het Dolfinarium Harderwijk

Geplaatst 10 apr. 2015 11:37 door Webmaster EMK   10 apr. 2015 11:37 bijgewerkt ]
Omdat het inmiddels 70 jaar is geleden dat Nederland is bevrijd van de Duitse bezetting, is er op 9 april een groot bevrijdingsconcert gegeven in het Dolfinarium te Harderwijk.

In deze unieke locatie werd het concert “Harderwijk vrij” uitgevoerd door het Interkerkelijk Mannenkoor Euterpe uit Voorthuizen en het Ermelo’s MannenKoor die de zang voor hun rekening namen. De muzikale begeleiding werd verzorgd door Jan Vayne (vleugel), Lenneke Dijkens (viool), Wilma Schouten (dwarsfluit en vleugel), Bert Elbertsen (vleugel), de Christelijke Muziekvereniging Jubal uit Dedemsvaart en het koperensemble Gelre Brass uit Harderwijk. Ook de stadsdichter van Harderwijk, Theo Bakker, verleende zijn medewerking.

 

Rond 20.00 uur werd het in het DolfijndoMijn donker en werden er beelden vertoond van overkomende vliegtuigen, waarbij veel geluidseffecten te horen waren en windverplaatsing te voelen was. Na deze indrukwekkende beelden en geluiden zette Jubal en Gelre Brass het openingsnummer in, direct gevolgd door het openingswoord van de locoburgemeester van Harderwijk. Hierna waren alle aanwezige koren en muzikale begeleiding afwisselend te beluisteren, al dan niet in samenwerking. Het EMK maakte vooral indruk met het lied “Frieden”. Het bevrijdingsconcert werd een groot feest van “herkenning” waarbij veel bekende muziek uit de oorlog, maar ook hedendaagse muziek die betrekking heeft op het herdenken van de bevrijding, ten gehore werd gebracht.

De stadsdichter Theo Bakker, droeg een gedicht voor die speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt. Aan het eind van het bevrijdingsconcert verleenden ook enkele dolfijnen medewerking aan het programma. Een mooie afsluiting van een prachtig bevrijdingsconcert.

 

Paaszang Ermelo’s MannenKoor wederom geslaagd

Geplaatst 10 apr. 2015 11:33 door Webmaster EMK   10 apr. 2015 11:33 bijgewerkt ]
Vanwege het succes van vorig jaar heeft ook dit jaar het Ermelo’s VrouwenKoor opgetreden tijdens de paaszang van het Ermelo’s MannenKoor op 2epaasdag.

Het projectkoor EVK, bestaande uit echtgenotes, partners, vriendinnen, dochters, kleindochters, zussen, schoonzussen en nichten van de leden van het EMK, bracht op zeer professionele wijze 5 liederen ten gehore. Dit alles klonk als een klok ondanks het feit dat er maar weinig weken tijd was om te oefenen. Ook het EMK liet zich niet onbetuigd en zong diverse liederen uit hun repertoire, waarvan enkele nieuwe.

Afwisselend traden het EVK en het EMK op. Tussen deze optredens was er ook ruimte voor samenzang. Ds. Jeannet van Doorn deelde op luchtige wijze de meditatieve gedachten van de paaszang met alle aanwezigen.

Een volle Immanuellkerk waardeerde beide koren met een groot applaus.

Daar de toegang gratis was, werd er gecollecteerd voor een goed doel. Dit keer ging de opbrengst van de collecte naar de Stichting “Met Uitgestrekte Hand”. Er is zeer ruimhartig geschonken. Met maar liefst € 1811,00 kan de stichting weer enkele projecten in de Oekraïne, Roemenië en Moldavië ondersteunen en daar geestelijke en materiële hulp verlenen aan de allerarmsten, straatkinderen, ouden van dagen, (geestelijke) gehandicapten, enz.

Zoals in de kop reeds gemeld; de paaszang van het Ermelo’s MannenKoor is ook dit jaar wederom geslaagd.

Bevrijdingsconcert in het Dolfinarium Harderwijk

Geplaatst 23 mrt. 2015 10:19 door Webmaster EMK   23 mrt. 2015 10:19 bijgewerkt ]
Dat het Ermelo’s MannenKoor in veel plaatsen in Nederland en daarbuiten een graag gehoord mannenkoor is, blijkt wel uit het feit dat het EMK is uitgenodigd om deel te nemen aan het “Bevrijdingsconcert” in Harderwijk. Het Interkerkelijk Mannenkoor Euterpe uit Voorthuizen en het EMK nemen hierbij de zang voor hun rekening. De muzikale begeleiding deze avond zal worden verzorgd door Jan Vayne (vleugel), Lenneke Dijkens (viool), Wilma Schouten (dwarsfluit en vleugel), Bert Elbertsen (vleugel), de Christelijke Muziekvereniging Jubal uit Dedemsvaart en Gelre Brass uit Harderwijk.

Ook de stadsdichter van Harderwijk Theo Bakker verleent zijn medewerking evenals …… de dolfijnen.   

 

De zaal van het Dolfinarium is open vanaf 19.15 uur, aanvang concert om 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop via harderwijkvrij@dolfinarium.nl en kosten dan € 10,00 per stuk. Indien nog voorradig zijn er ook kaarten te koop aan de kassa van het Dolfinarium. Deze kaarten kosten echter € 12,00 per stuk.

 

Paaszang Ermelo’s MannenKoor

Geplaatst 23 mrt. 2015 10:11 door Webmaster EMK   23 mrt. 2015 10:17 bijgewerkt ]
Volgens traditie organiseert het Ermelo’s Mannenkoor ieder jaar op 2e paasdag een paaszang. Zo ook dit jaar en wel op maandag 6 april.

Gezien het grote succes van vorig jaar, zal er ook dit jaar weer een gastoptreden zijn van het Ermelo’s VrouwenKoor (EVK). Dit koor, bestaande uit echtgenotes, partners, dochters, kleindochters, zussen, schoonzussen en nichten van de leden van het EMK, oefent hiervoor diverse maandagavonden om ook nu weer enkele mooie liederen ten gehore te kunnen brengen. Ook het EMK zal diverse liederen uit hun repertoire zingen, waarvan enkele nieuwe. Naast koorzang is er ook ruimte voor samenzang.

 

De paaszang begint om 10.00 uur en vanaf 09.30 uur zijn de deuren van de Immanuelkerk geopend. Voorgang zal zijn Ds. Jeannet van Doorn.

Zowel het Ermelo’s MannenKoor als het Ermelo’s VrouwenKoor staan onder leiding van Wiebren Buma. De vaste begeleider Bert Elbertsen bespeelt het orgel en de piano.

 

De toegang is gratis. Tijdens de paaszang wordt er echter wel gecollecteerd voor een goed doel. Dit keer zal de opbrengst van de collecte worden besteed aan de Stichting “Met Uitgestrekte Hand” waarvan het EMK-lid Bert van Panhuis de oprichter en voorzitter is en het EMK-lid Gert Schuurman de penningmeester en secretaris. Deze stichting is o.a. actief in de Oekraïne, Roemenië en Moldavië.   

 

U bent uiteraard van harte welkom.

 

De stichting Met Uitgestrekte Hand
 is opgericht in 2006 en heeft ten doel:

*  Verspreiden van de Bijbel en christelijke lectuur in de Oost-Europese landen en daar waar deze moeilijk of niet verkrijgbaar is;

*  Helpen en organiseren van hulp bij de uitbreiding van de kerken;

*  Geestelijke en materiële hulp verlenen aan tehuizen voor kinderen, ouden van dagen,

    (geestelijke) gehandicapten, ziekenhuizen en scholen;

*  Steun verlenen aan instellingen met een gelijksoortige doelstelling en een zelfde

    grondslag;

*  Verzorgen van transport van de goederen in eigen beheer casu quo door derden;

*  Verwerven, beheren, exploiteren en in stand houden van een depot voor verwerking

    en opslag hulpgoederen.

En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door acties, promotie, presentatie, mailing en alle andere wettige middelen.

 

Inmiddels heeft de stichting diverse projecten gerealiseerd zoals:

·         De nieuwbouw en inrichting van een kerk in Ceres (Oekraïne)

·         Een jaarlijkse kerstpakkettenactie voor de allerarmsten in de Oekraïne, Moldavië en Roemenië

·         Het aanbrengen van een verwarming in een christelijke muziekschool

·         Ondersteuning bij de opzet van een evangelisch jeugdkamp

 

Uiteraard wordt het gehele jaar kleding, schoeisel, humanitaire hulpgoederen, medicijnen en andere ziekenhuisbenodigdheden ingezameld en met grote regelmaat naar de Oekraïne vervoerd.

Ermelo’s VrouwenKoor repeteert voor paaszang

Geplaatst 10 mrt. 2015 17:14 door Webmaster EMK   10 mrt. 2015 17:14 bijgewerkt ]
“Voor herhaling vatbaar” was een veelgehoorde opmerking na het eerste optreden van het Ermelo’s VrouwenKoor (EVK) tijdens de paaszang van het Ermelo’s MannenKoor vorig jaar. Gezien deze en vele andere positieve reacties is besloten om het EVK komende paaszang wederom te laten optreden en wel op maandag 6 april as.

Het EVK, bestaande uit echtgenotes, partners, dochters, kleindochters, (schoon)zussen en nichten van de leden van het EMK, zijn hiervoor al druk aan het oefenen.

Een vijftal weken wordt er op maandagavond gerepeteerd van 19.00 – 19.45 uur onder leiding van Wiebren Buma. Om ook thuis te kunnen oefenen is er voor het EVK een pagina op de EMK-website ingericht. Gezien hun enthousiasme en inzet tijdens de repetitieavonden belooft het weer een succes te worden. 

 

Verrassend, gevarieerd en breed muzikaal

Geplaatst 9 mrt. 2015 14:52 door Webmaster EMK
Zo mag het 3 korenconcert op zaterdag 7 maart wel worden genoemd welke werd georganiseerd door het Ermelo’s MannenKoor. Met het Zuiderkoor uit Putten en All4one uit Ermelo werd een afwisselend programma ten gehore gebracht, bestaande uit psalmen, geestelijke liederen, klassieke stukken en andere inspirerende liederen. 

Het programma begon met een intrada waarbij Erik-Jan van der Hel op het orgel speelde en werd begeleid door Wiebren Buma op trompet. Na de opening door de voorzitter Arnold Wijnsma, startte het Zuiderkoor, gevolgd door het EMK en vervolgens All4one. Tussen het eerste en tweede blok was er nog een muzikaal intermezzo van Erik-Jan van der Hel op piano te beluisteren. Een prachtige improvisatie. Vanwege een podiumwissel werd het tweede blok gestart met All4one, daarna het Zuiderkoor en tot slot het EMK. Tijdens hun lied “Prijs de Heer, O Jeruzalem” werd de solo gezongen door Geertje van den Brink van het Zuiderkoor. Nadat Arnold de avond had gesloten, de 3 dirigenten en Geertje van den Brink in de bloemen waren gezet, Froukje Jonker was bedankt voor het maken van de prachtige bloemstukken en nog enkele medewerkers bedankt voor hun technische ondersteuning, kon het publiek, hoewel de toegang gratis was, hun waardering alsnog uitspreken in de vorm van een collecte. Voor wie het wilde kon na afloop nog even worden nagepraat. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt.

   

Het Zuiderkoor werd opgericht op 21 mei 1965. Er wordt elke donderdagavond gerepeteerd in Huinen, een buitengebied van de gemeente Putten. Het koor telt 35 leden. Het afwisselende repertoire van het koor bestaat uit psalmen en geestelijke liederen, maar ook uit vertolkingen van Bach, Mozart en andere grote componisten. Het koor staat onder leiding van de heer Albert van Maanen.

 

All4one werd in 2007 opgericht door het samengaan van de cantorijen van de Immanuelkerk en de Leemkuul. Zij werken voornamelijk mee aan kerkdiensten in de Immanuelkerk en Maranathakerk. Voorafgaande aan deze diensten oefenen zij telkens drie keer. De groep heeft geen vaste samenstelling. Zangers doen voor kortere of langere tijd mee. Hun repertoire is gevarieerd van eenstemmig tot vierstemmig. All4one staat onder leiding van Erik-Jan van der Hel.

Korenavond in de Immanuelkerk

Geplaatst 2 mrt. 2015 13:33 door Webmaster EMK   2 mrt. 2015 13:33 bijgewerkt ]
Korenavond in de Immanuelkerk 

Naar aanleiding van het succes in het jubileumjaar 2013 organiseert het Ermelo’s Mannenkoor wederom een Korenavond. Deze vindt plaats op zaterdag 7 maart in de Immanuëlkerk te Ermelo.

Drie verschillende koren doen mee aan deze muzikale avond. Naast het Ermelo's Mannenkoor zal ook ‘t Zuiderkoor onder leiding van Albert van Maanen uit Putten haar repertoire ten gehore brengen. Ook het koor All4One onder leiding van Erik-Jan van der Hel uit Ermelo doet mee. Overigens treden alle drie koren deze avond op onder begeleiding van Erik Jan van der Hel, die orgel en piano speelt. Het EMK staat zoals gewoonlijk o.l.v. Wiebren Buma. De korenavond begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.
De toegang is gratis. Er zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de kosten.

Zomaar een repetitieavond

Geplaatst 10 feb. 2015 13:15 door Webmaster EMK
Het is maandagavond rond 19.00 uur als de koster van de Immanuelkerk de deuren opent. Niet veel later of zelfs gelijktijdig komen de eerste leden van het EMK al binnen. Dit zijn overwegend de mannen die “iets” namens of voor het koor doen. Denk hierbij aan het meehelpen met het verzorgen van de koffie, het klaar zetten van de prijsjes voor de loterij, de laatste stoelen toevoegen of juist verwijderen i.v.m. een afmelding op het allerlaatste moment en nieuwe muziekstukken en/of de Opmaat verzorgen. Ook de voorzitter is altijd keurig op tijd, zodat hij een ieder te woord kan staan die dat wenst.
Dan druppelen langzaam maar zeker ook de overige leden en de dirigent binnen.Men praat wat met elkaar, nuttigt hierbij eventueel een consumptie en loopt vervolgens naar de kerkzaal voor de repetitieavond. Bij de deur probeert de loterijcommissie een ieder nog te strikken voor het kopen van enkele loten. De opbrengst hiervan is voor de verenigingskas en komt ten goede van de leden.  

Klokslag 19.45 uur begint de dirigent Wiebren met een aantal minuten zangcoaching. Daarna is het de beurt aan de voorzitter Arnold, die meestal enkele mededelingen heeft voor de leden, en wordt een eerste lied gezongen. Vervolgens wordt gestart met het oefenprogramma. Dit behelst het instuderen van diverse nieuwe liederen voor de komende uitvoeringen in 2015. Aan iedere partij wordt hierbij de nodige aandacht geschonken. De ene partij soms iets meer dan de andere. Af en toe lukt het zelfs om dezelfde avond al een nieuw ingestudeerd lied vierstemmig te zingen, waarbij het duidelijk mag zijn dat dit nog niet dusdanig klinkt om het die week daarna al uit te voeren, maar toch. Voor je het weet is het al 21.00 uur. Tijd voor de trekking van de loterij en koffie/thee of een drankje.

Ongeveer om 21.15 uur luidt de koormeester de bel en gaat een ieder weer naar binnen voor het 2e deel van de repetitieavond. Wederom wordt er flink geoefend. Indien Wiebren tevreden is over het resultaat hiervan, wordt soms het laatste kwartier enkele liederen gezongen die het koor al lang op hun repertoire heeft staan. Even lekker zingen.

Klokslag 22.00 uur stopt de repetitieavond en gaat een ieder naar huis of nog even elders een afzakkertje halen. Afwisselend is één partij belast om alle stoelen weer op de juiste plek te zetten. Zodra dit is gebeurd zit de repetitieavond van het EMK erop. Het licht kan uit en de deur op slot. Volgende week weer. 


EMK verleende medewerking aan de Sterdienst in de Immanuelkerk

Geplaatst 26 jan. 2015 11:28 door Webmaster EMK   26 jan. 2015 11:46 bijgewerkt ]
Op zondagmiddag 25 januari heeft het Ermelo’s MannenKoor medewerking verleend aan de sterdienst in de Immanuelkerk te Ermelo, met als thema:

"Alle dingen hebben hun geheim ... !".

Tijdens deze dienst, met veel samenzang, heeft het EMK 5 liederen gezongen waarvan “Frieden” ter afsluiting.

 De voorganger tijdens deze openkerkdienst was Peter Breure (Harderwijk), de lector Bart Martensen.

Het EMK stond onder leiding van Wiebren Buma en werd op piano/orgel begeleid door Wim Kroon.

 

Medewerking Sterdienst

Geplaatst 13 jan. 2015 20:53 door Webmaster EMK
Op zondagmiddag 25 januari verleent het Ermelo’s MannenKoor medewerking aan de sterdienst in de Immanuaelkerk te Ermelo. Deze openkerkdienst heeft als thema:

"Alle dingen hebben hun geheim ... !". De aanvang is 17.00 uur.

Voorganger is Peter Breure (Harderwijk), lector is Bart Martensen.

Het EMK staat onder leiding van Wiebren Buma en wordt op piano/orgel begeleid door Wim Kroon.

 

U bent van harte welkom.

Jubilaris Theo Karsten

Geplaatst 13 jan. 2015 20:51 door Webmaster EMK
“Het beste paard van stal” en dan vergeten worden bij de huldiging van de jubilarissen tijdens de afgelopen nieuwjaarsbijeenkomst. Dat overkwam Theo Karsten, die zelfs toen al aangaf dat hij, volgens hem, ook gehuldigd moest worden. Die avond is dat helaas niet meer gebeurd, maar dat is ruimschoots goedgemaakt tijdens de oefenavond op

12 januari. Nadat de voorzitter Arnold Wijnsma namens het bestuur zijn verontschuldiging had aangeboden en uitgelegd hoe e.e.a tot stand was gekomen, werd Theo alsnog uitgebreid in het zonnetje gezet. Theo was op 01-03-2014 reeds 12,5 lid van het EMK. Op 01-09-2001 startte hij daar destijds zijn zangcarrière. Voor de huldiging werd Theo nog spontaan toegezongen door de aanwezige leden. Het blijkt maar weer dat een foutje zo gemaakt wordt en dat dit nog steeds menselijk is. En Theo? Die nam het gelukkig laconiek op en kon er wel om lachen. “Er zijn ergere dingen”, aldus Theo. De procedure rondom de jubilarissen is inmiddels aangescherpt J


Gezellige nieuwjaarsbijeenkomst

Geplaatst 6 jan. 2015 14:31 door Webmaster EMK   6 jan. 2015 14:32 bijgewerkt ]
Maandagavond 5 januari was de nieuwjaarsbijeenkomst van het EMK. Maar liefst 127 personen, (leden met al dan niet met hun echtgenotes/partners) waren aanwezig. De locatie was dit jaar ’t Jagersnest in Ermelo, een prima plek voor een dergelijke happening. Bij binnenkomst ontving een ieder, tegen een kleine vergoeding, drie munten waarmee de eerste dorst gelest kon worden. Vervolgens kon een ieder loten kopen voor de grote loterij.

Nadat iedereen een plekje had gevonden, werd de avond geopend door de voorzitter Arnold Wijnsma. Hierbij blikte hij o.a. terug naar het afgelopen EMK-jaar. Daarna was de gastvrouw van ’t Jagersnest aan de beurt. Zij nodigde de aanwezigen uit om deel  te nemen aan het buffet, bestaande uit stampotten met bijbehorend vlees en aansluitend een toetje. Nadat alle magen waren gevuld werden er 3 jubilarissen in het zonnetje gezet. Jan van IJzendoorn, die maar liefst 40 jaar lid is van het EMK, Bertus van de Velden en Gert Schuurman, beiden 12,5 jaar lid. Niet veel later schreden een vijftal “nonnen” de zaal binnen om vol overgave een (soort van) levenslied te zingen, om vervolgens de zaal weer huppelend te verlaten.

Nu was het de beurt aan de loterijcommissie. Maar liefst 26 mooie prijzen waren er te winnen met een grote loterij. Diverse sponsoren hadden hiervoor de nodige prijzen beschikbaar gesteld. De hoofdprijs was een lang weekend of midweek in het appartement van Willem en Ina Ros in Callantsoog. De gelukkige winnaar was Gerard Visser. Hoewel na de loterij de eerste gasten alweer vertrokken, bleef het nog lange tijd gezellig. Het EMK kan terugkijken op een geslaagde en gezellige nieuwjaarsbijeenkomst.