Nieuwsarchief‎ > ‎

Archief 2014

Terugblik 2014

Geplaatst 29 dec. 2014 16:00 door Webmaster EMK   29 dec. 2014 16:48 bijgewerkt ]
Een druk jaar met veel optredens, de bloemen- en plantenmarkt, een koorreisje, zang coaching en een prachtig kerstconcert.

April was een maand met maar liefst 3 optredens. Achtereenvolgend was er een samenzang met ouderen, de paaszang en werd medewerking verleend aan een middagdienst in de Immanuelkerk die geheel in het teken stond van Koningsdag.

De zaterdag voor Moederdag in mei is het al jaren een traditie dat de mannen van het EMK een spectaculaire bloemen- en plantenmarkt organiseren, midden in het centrum van Ermelo in de Enk. Ook dit jaar weer een succes.

Het zangseizoen 2013-2014 werd in juli afgesloten met een koorreisje. Een zeer geslaagde dag met diverse korte optredens van het EMK. De dag werd afgesloten met een diner in Biddinghuizen (Flevonice). 

Na het zomerreces was er nog een koor- en samenzang in de opstandingskerk op

’s Heeren Loo, speciaal voor hun cliënten, waarbij het erg duidelijk was dat zowel het EMK als alle aanwezigen enorm hebben genoten. 

Tussen alle optredens en oefenavonden door is het EMK ook gestart met zang coaching om hun zangprestaties op een nog hoger peil te krijgen. Een groot aantal leden werd, onder leiding van de Ermelose zangcoach Arda Konings, bijgespijkerd betreffende hun zangtechnieken. December stond in het teken van een kerstconcert en het verlenen van medewerking aan een kerstavonddienst. Het kerstconcert, in samenwerking met het Gereformeerd Kerkkoor Immanuel, was een groot succes.

Beide koren hebben prachtige liederen ten gehore gebracht, al dan niet begeleidt door de sopraan Kathelijn van Dongen, die met haar prachtige stem uiteraard ook solo zong. Alle aanwezige musici lieten een schitterend instrumentaal intermezzo horen. Tijdens dit gratis toegankelijk kerstconcert, werd gecollecteerd voor de voedselbank Harderwijk/Ermelo/Putten. De opbrengst was een bedrag van € 2036,53.

Het jaar werd afgesloten tijdens de kerstavonddienst in de Westerkerk. Deze dienst heeft het EMK een 8-tal liederen gezonden. Een mooie afsluiting van een mooi EMK-jaar.

Medewerking kerstavonddienst Westerkerk

Geplaatst 26 dec. 2014 11:37 door Webmaster EMK
Woensdag 24 december 2014 verleent het Ermelo’s MannenKoor medewerking aan de kerstavonddienst in de Westerkerk te Ermelo. Tijdens deze dienst zal het EMK een 8-tal liederen zingen. De kerstavonddienst begint om 20.00 uur. Voorganger zal zijn Christien Blom. Het EMK, onder leiding van de dirigent Wiebren Buma, wordt deze keer muzikaal begeleid door Wim Kroon, die tevens de gemeentezang zal begeleiden.

 

Prachtig kerstconcert

Geplaatst 18 dec. 2014 11:29 door Webmaster EMK   [ 26 dec. 2014 11:34 bijgewerkt ]
In een overvolle Immanuelkerk hebben het Gereformeerd Kerkkoor Immanuel (o.l.v. Fokko Bennen) en het Ermelo’s MannenKoor (o.l.v. Wiebren Buma) op dinsdagavond 16 december een prachtig kerstconcert uitgevoerd.Het programma begon met een intro van orgel, vleugel, trompet en dwarsfluit.Nadat Arnold Wijnsma (voorzitter EMK) het openingswoord had gesproken, werd gestart met een samenzang. Zeer toepasselijk werd “Komt allen tezamen” gezongen. Het Immanuelkoor opende namens de koren het concert met een 4-tal liederen. Bij enkele liederen werden zij begeleid door de sopraan Kathelijn van Dongen. Aansluitend zong Kathelijn solo “Laudate Dominum”. Met haar zuivere stem wist zij het publiek te raken. Het Ermelo’s MannenKoor vervolgde het concert. Ook zij brachten een 4-tal liederen ten gehore, waarvan “King alle Glorious” samen met de sopraan. Hierna was het de beurt aan alle aanwezige musici; Erik-Jan van der Hel (orgel), Bert Elbertsen (piano), Marten Kamminga (klein orgel), Harald Groen (dwarsfluit) en Wiebren Buma (trompet). Hoewel zij in die hoedanigheid nog nooit hadden samengespeeld, lieten zij een schitterend instrumentaal intermezzo horen.

Achtereenvolgend zong het Immanuelkoor nog een lofzang en kerstcantate, de sopraan “Flösst mein Heiland”, een aria uit het vierde deel van het Weihnachtsoratorium en het Ermelo’s MannenKoor 4 liederen waarvan “Cantique de Noël” en “Die Könige” samen met de Sopraan.   

Ter afsluiting van het kerstconcert zongen beide koren gezamenlijk “Joy to the world”

 Hoewel het kerstconcert vrij toegankelijk was voor het publiek, werd er wel een collecte gehouden. De opbrengst hiervan wordt echter volledig beschikbaar gesteld aan de voedselbank Harderwijk/Ermelo/Putten. Beide koren kunnen de voedselbank verblijden met een bedrag van € 2036,53.

 Nadat de voorzitter van het Immanuel kerkkoor (Klaas Kreuze) het sluitingswoord had gesproken en er bloemen waren overhandigd aan de soliste, dirigenten en musici, werd  nog “Ere zij God” gezongen. Deze samenzang is altijd een geweldige afsluiting van een kerstconcert. 

Het Gereformeerd Kerkkoor Immanuel en het Ermelo’s MannenKoor kunnen terugkijken op een zeer geslaagd kerstconcert.

Kerstconcert 2014

Geplaatst 2 dec. 2014 13:35 door Webmaster EMK   [ 2 dec. 2014 13:42 bijgewerkt ]
Op dinsdag 16 december 2014 geven het Gereformeerd Kerkkoor Immanuel en het Ermelo’s MannenKoor een kerstconcert. Voor het eerst in de geschiedenis treden deze koren, tijdens een kerstconcert, gezamenlijk op.

Beide koren repeteren in de Immanuelkerk. Tevens zijn enkele mannen lid van zowel het Gereformeerd Kerkkoor Immanuel als het EMK.

 

Aan het kerstconcert 2014 werken mee de sopraan Kathelijn van Dongen, Erik-Jan van der Hel (orgel), Bert Elbertsen en Marten Kamminga (piano) en Harald Groen (dwarsfluit).

Het Ermelo’s MannenKoor staat o.l.v. Wiebren Buma en het Gereformeerd Kerkkoor o.l.v. Fokko Bennen.

 

Het kerstconcert vindt plaats in de Immanuelkerk te Ermelo en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.

 

Het Immanuel kerkkoor heeft al jaren de goede gewoonte om na het kerstconcert een collecte te houden en deze te bestemmen voor een goed doel.

Dit jaar is de collecte bestemd voor de voedselbank Harderwijk/Ermelo/Putten.

Afscheid van 2 gastdames

Geplaatst 26 nov. 2014 10:53 door Webmaster EMK   [ 2 dec. 2014 13:41 bijgewerkt ]
Donderdag 20 november jl. hebben, onder het genot van koffie en gebak bij Proeverij “De Ontmoeting”, Anneke Fokkema en Willemien Kraaijenbrink afscheid genomen als gastdames van het EMK. In het bijzijn van de overige gastdames Geke, Gerda en Ina, de voorzitter Arnold Wijnsma en gastheer Bert van Panhuis werd teruggeblikt en oude herinneringen opgehaald. Anneke is bijna 25 jaar gastdame geweest en Willemien ongeveer 14 jaar.  Als dank voor hun jarenlange inzet hebben zij een attentie ontvangen van zowel hun collega gastdames als van het bestuur. Het Ermelo’s MannenKoor zal hen beiden missen. 

Ermelo’s MannenKoor is gestart met zangcoaching

Geplaatst 1 nov. 2014 13:47 door Webmaster EMK   [ 1 nov. 2014 13:47 bijgewerkt ]
Op de zaterdagen 25 oktober t/m zaterdag 15 november is het EMK gestart met zangcoaching om hun zangprestaties op een nog hoger peil te krijgen. Een groot aantal leden wordt, onder leiding van de Ermelose zangcoach Arda Konings, bijgespijkerd betreffende hun zangtechnieken.

De eerste les werd o.a. aandacht geschonken aan een juiste houding en een goede ademhaling. Veel mensen ademen verkeerd en zijn zich daarvan niet bewust. De tweede les werd er gewerkt aan de ademsteun en articulatie.De komende zaterdagen zal er nog aandacht worden geschonken aan: 


 • Trefoefeningen ( solfège) doen - om zuiver te leren horen én zingen;
 • Werken aan tekstbeleving. Een zanger moet weten waar hij/zij over zingt en dat weten over te brengen naar de toehoorders;
 • Werken aan uitstraling en presentatie;
 • Hoe bereid je je voor op een auditie; de do's en dont's.
 • Het plezier en genieten van het zingen staan daarbij, hoog in het vaandel!
 • Hou van je publiek!

Uiteraard wordt er iedere oefensessie ook gezongen, waardoor de tijd voorbij vliegt.

Leden die de eerste en tweede keer niet aanwezig waren, worden alsnog van harte uitgenodigd om deel te nemen. Het is zeker de moeite waard.  

Publiek heeft genoten

Geplaatst 30 okt. 2014 19:41 door Webmaster EMK   [ 30 okt. 2014 19:42 bijgewerkt ]
Publiek heeft genoten tijdens de koor- en muziekavond in de Opstandingskerk op ’s Heeren Loo

Woensdag 29 oktober 2014 heeft het Ermelo’s MannenKoor opgetreden in de Opstandingskerk op ’s Heeren Loo tijdens een zang- en muziekavond.

Het aanwezige publiek, waaronder veel cliënten van ’s Heeren Loo, hebben die avond genoten. Afwisselend zong het EMK en was er samenzang. Het koor zong veel bekende liederen uit hun repertoire. Ook verraste de dirigent Wiebren Buma (trompet) en de jarige pianist/organist Bert Elbertsen de aanwezigen met een gezamenlijk optreden.

Gedurende de samenzang werd het EMK gedirigeerd door een enthousiaste “gastdirigent”. Vol overgave dirigeerde hij vanuit het publiek het mannenkoor. In het begin met zijn handen en later met een dirigeerstokje welke hij van Wiebren had gekregen. Tijdens de slotzang nam de gastdirigent zelfs plaats voor het EMK. Met één handgebaar liet hij het koor opstaan, zodat deze slotzang door hen staande werd gezongen. Duidelijk was in ieder geval dat zowel het EMK als alle aanwezigen, enorm hebben genoten. 

Koor- en samenzangavond in de Opstandingskerk op ’s Heeren Loo

Geplaatst 28 sep. 2014 13:29 door Webmaster EMK   [ 28 sep. 2014 13:37 bijgewerkt ]
Woensdag, 29 oktober 2014 verleent het Ermelo’s MannenKoor, o.l.v. Wiebren Buma, medewerking aan een koor- en samenzangavond in de Opstandingskerk op   ’s Heeren Loo. 
Deze koor- en samenzang is speciaal bedoeld voor de cliënten van ’s Heeren Loo. Velen van hen laten deze avond hun zangstem horen, sommigen zingen ook mee met het mannenkoor en een enkeling neemt zelfs het dirigentenstokje over. 

Maar uiteraard is iedereen welkom.  
Er is een prachtig programma samengesteld met allemaal bekende geestelijke liederen. De begeleiding van het EMK en de samenzang is, zoals altijd, in handen van Bert Elbertsen.

We beginnen om 19.30 uur. U bent van harte welkom.

Oproep nieuwe leden: repetities Ermelo’s Mannenkoor beginnen weer

Geplaatst 11 aug. 2014 11:26 door Webmaster EMK   [ 11 aug. 2014 11:27 bijgewerkt ]
Maandag, 25 augustus 2014, beginnen de repetities van het Ermelo’s Mannenkoor weer o.l.v. Wiebren Buma. De leden gaan dan starten met de voorbereiding van ons kerstconcert (16 december 2014) in samenwerking met het Immanuel kerkkoor.

Voor het zover is, treedt het EMK op 29 oktober a.s. nog op in de Opstandingskerk te Ermelo met koor- en samenzang voor de bewoners van ’s Heerenloo.

Op 24 december a.s. verleent het EMK medewerking aan de kerstnachtdienst in de Westerkerk te Ermelo.

 

Het EMK is nog op zoek naar nieuwe leden. Jong en oud, iedereen is welkom. Lijkt het je wat om hieraan deel te nemen maar zijn er nog vragen als:

·         Ik zou best lid willen worden van een mannenkoor, maar is dat wel iets voor mij?

·         Kan ik daar wel tijd voor vrij maken?

·         Zie je er tegenop om zomaar binnen te lopen?

 

bedenk dan dat je niet de enige bent die zo denkt. Zo dachten namelijk ook veel leden voor ze bij het Ermelo’s MannenKoor kwamen.

 

Dus ……, hou je van zingen en van gezelligheid …………., dan word je van harte uitgenodigd om op een oefenavond te komen kijken en luisteren.

De repetitieavonden zijn, uitgezonderd het zomerseizoen, op maandag in de Immanuelkerk te Ermelo. We beginnen altijd om 19.45 uur. Om 21.00 uur is er een pauze en om 22.00 uur is de repetitie afgelopen.

 

Wil je eerst iets meer weten over het EMK, schroom dan niet om contact op te nemen met de voorzitter Arnold Wijnsma.

Tel. 06-55863474 of per email a.a.wijnsma@live.nl.

 

(Bron: Plus Magazin)

Zingen is echt een soort vitamine voor je lijf. Het geeft energie. 600.000 Nederlanders zijn aangesloten bij een koor(tje). Wie een uurtje heeft gezongen, heeft een sportieve work-out achter de rug, of het nou een beetje zuiver heeft geklonken of niet. Verschillende spieren in het bovenlijf, zoals die van de buik en rug, zijn daarna getraind. En de longen en ademhalingsspieren zijn beter in vorm geraakt door ademhaling vanuit de buik. Daarnaast is de hoeveelheid antiestress-hormonen en endorfinen toegenomen. Dat geeft een gelukkig gevoel en kan pijnstillend werken aldus een onderzoek van de universiteiten van Göteborg en Frankfurt. Bovendien heeft zingen in een koor een belangrijk sociaal aspect. Je hoort bij een groep, bent nodig en moet dus regelmatig op pad. Dat is goed voor je.

Volgens de Utrechtse zangpedagoge en mezzosopraan Hermien de Zwart is zingen heel gezond. Het gebeurd, volgens haar, geregeld dat mensen heel moe of mat vanuit  hun werk naar het koor komen en dat ze na een uurtje zingen weer vol energie weggaan. 

(Bericht bewerken)


Een dagje op reis

Geplaatst 19 jun. 2014 18:33 door Webmaster EMK   15 minuten geleden. bijgewerkt ]

Zaterdag 5 juli gaat het Ermelo’s MannenKoor, ter afsluiting van het seizoen

2013-2014, een dagje op reis. Een dubbeldekker zal de mannen en hun partners naar Deventer brengen, de huidige woonplaats van de dirigent Wiebren Buma. Uiteraard wordt er in Deventer gestart met koffie en koek, waarna er maar liefst in drie kerken door de aanwezige koorleden zal worden gezongen. Vervolgens kan een ieder, op eigen gelegenheid, Deventer gaan verkennen. Rond 14.30 wordt de reis, via een mooie route, vervolgd naar de Royal Music boerderij in Lemelerveld.

 

Royal Music boerderij

De eigenaar Ad Huetink wilde het liefst organist worden maar dat mocht hij niet van zijn vader. Daarom werd hij maar boer. Maar de liefde voor de orgelmuziek bleef.

In een voormalige kalverstal, bij het inmiddels in bloembollen gespecialiseerd boerenbedrijf, beschikt hij nu over een eigen concertzaal met orgel. De Willem Hendrik Zwart Hal, vernoemd naar zijn leermeester en vriend Willem Hendrik Zwart.

Behalve dat hij er zelf ongeveer 3 uur per dag op speelt, geven professionele musici regelmatig een concert in de serie Royal Music All In.

‘Orgelmuziek tussen de bloembollen' dat hadden we nog niet in dit land.

 

Na de rondleiding zal het mannenkoor, indien mogelijk, daar ook nog even zingen.

 

Dineren in Flevonice

Aansluitend zal de reis worden voortgezet naar Flevonice in Biddinghuizen.

Hoewel men zich in Flevonice uitstekend kan vermaken met een diversiteit aan activiteiten, waaronder schaatsen in de winter (ook als het niet vriest), zullen de mannen en hun partners daar gaan genieten van een diner in het sfeervolle restaurant.

Tijdens of na het diner zal de trekking van de grote loterij plaatsvinden, speciaal voor de leden en hun partners. Ook de thuisblijvers doen mee aan deze loterij. Zij hebben vooraf al loten kunnen kopen.

Na het diner rest nog de terugreis naar Ermelo waar de bus rond 21.00 uur wordt terug verwacht.

 

Bloemen- en plantenmarkt 2014 geslaagd, ondanks de regen

Geplaatst 14 mei 2014 19:35 door Webmaster EMK   14 mei 2014 19:38 bijgewerkt ]
Regen, heel veel regen viel er op zaterdag 10 mei in Ermelo en zeker op het Pauwenplein
 waar  leden van het EMK hun best deden om, traditiegetrouw, op de dag voor Moederdag zoveel mogelijk planten en bloemen aan de man/vrouw te brengen. Met humor en kwinkslagen werd getracht om de mensen juist bij hen te laten kopen. Dat moest ook wel, want specifiek op deze dag wordt er bij de bloemenwinkels, tuincentra en andere verkooppunten in Ermelo veel bloeiend goed aangeboden.

Als extra service bezorgde het mannenkoor daarom de gekochte waar gratis naar het huisadres van de koper, indien deze niet in staat bleek om dit zelf te vervoeren. Zo is er o.a. bezorgd bij De Croonenburgh en De Dillenburg. Om er voor te zorgen dat de verkopers het op deze regendag niet al te koud kregen werd er, na de koffie met heerlijke cupcakes en koeken, ook genoten van diverse kruidenbitters.

Tegen het sluiten van de markt werden de bloemen en planten nog tegen gereduceerde prijzen aangeboden. Mede dankzij de “verbouwingsopruiming” bleek dat er aan het eind van de dag, tussen alle buien door, toch nog goed was verkocht.

Nadat alles was opgeruimd en het Pauwenplein weer netjes aangeveegd, ging een ieder naar huis. Voor de kas en saamhorigheid was dit weer een zeer geslaagde bloemen- en plantenmarkt. Volgende jaar weer.

Traditionele bloemen- en plantenmarktmarkt t.b.v. het Ermelo’s MannenKoor

Geplaatst 2 mei 2014 11:36 door Webmaster EMK


Ook dit jaar organiseert het Ermelo’s MannenKoor weer een grandioze bloemen-  en plantenmarkt in het centrum van Ermelo op zaterdag 10 mei 2014.

 

Het is al jaren een traditie dat de mannen van het EMK de zaterdag voor Moederdag deze spectaculaire markt organiseren, midden in het centrum van Ermelo in de Enk.

Weliswaar wordt de concurrentie ieder jaar groter en in tijd van crisis ook heftiger, maar de mannen laten zich niet uit het veld slaan.

De inkoop, rechtstreeks van de veiling, is in volle gang en betekent een garantie voor de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen.

Een andere plezierige bijkomstigheid is dat de kerels zelfs bereid zijn de bestellingen aan huis te bezorgen, mits men uiteraard in de gemeente Ermelo woont.

Kortom, de mannen van het Ermelo’s MannenKoor maken ook dit jaar weer van de Moederdag een waar feest.

 

Plaats: Ermelo, de Enk ter hoogte van “Jonker herenmode”, vanaf  8.30 uur tot laat in de middag. De mannen gaan door tot alles op is, na 16.00 uur zelfs tegen zeer gereduceerde prijzen.

 

Veel optredens in april 2014

Geplaatst 2 mei 2014 11:30 door Webmaster EMK
Maar liefst 3 keer heeft het Ermelo’s MannenKoor opgetreden in de maand april.

 

Achtereenvolgens verzorgde het EMK op zaterdag 5 april koor- en samenzangmiddag in de Maranathakerk. Deze middag werd mede mogelijk gemaakt door uitvaartver. “De Varenhof” en is speciaal bedoeld voor ouderen uit Ermelo en omstreken die er liever ’s avonds niet meer op uit willen.

Wout en Jolanda van Veen verzorgde zang en muziek. Jelle Wiersma speelde op het harmonium en Bert Elbertsen was de begeleider van het EMK. De leiding was in handen van Wiebren Buma. Het programma bestond uit mooie koormuziek en veel samenzang.

Voor deze gelegenheid hebben de mannen de bewoners van de Dillenburg, de Amaniet en de IJsvogel gehaald en gebracht. Hiervoor had het koor de beschikking over personenauto’s, personenbusjes, een rolstoelbus en het treintje (golfkarretje) van de St. Recreatievervoer ouderen. Ook werden diverse ouderen door de leden opgehaald met een rolstoel en lopend naar de Maranathakerk gebracht.

 

Op 2e Paasdag, maandag 21 april, organiseerde het Ermelo’s MannenKoor de inmiddels traditionele paaszang in de Immanuelkerk te Ermelo. Mede dankzij een optreden van het, speciaal hiervoor opgerichte, Ermelo’s VrouwenKoor, was de Immanuelkerk afgeladen vol.  Het EVK bestond uit echtgenotes, partners, dochters, kleindochters en nichten van de leden. De dames hadden een aantal prachtige passliederen ingestudeerd. Tevens werd er ook samen met de mannen gezongen. Naast al het koorzang was er ook veel ruimte voor samenzang. Zowel het EMK als het EVK stond onder leiding van Wiebren Buma en Bert Elbertsen bespeelde als vaste begeleider weer de piano en het orgel. Een zeer geslaagde paaszang, gezien de vele positieve reacties na afloop. Voor herhaling vatbaar was een veel gehoorde opmerking.

Tijdens de paaszang werd een collecte gehouden voor een goed doel waar leden van het EMK bij betrokken zijn. Dit jaar werd de opbrengst besteed aan de stichting K.L.I.M.

(Kinderen en jongeren (in een) Landelijke omgeving (krijgen) Individuele aandacht (en)Mogelijkheden tot ontwikkeling). Maar liefst € 1500,00 werd er opgehaald, een prachtig resultaat.

 

Zondag 27 april werkte het EMK mee aan de middagdienst in de Immanuelkerk te Ermelo. De dienst stond geheel in het teken van Koningsdag. 
I.v.m. de vakantie van onze vaste dirigent Wiebren Buma stond het EMK deze zondag o.l.v. Henk van 't Veer. Onze vaste begeleider Bert Elbertsen was ook nu van de partij en hij begeleidde tevens de gemeentezang.

Bloemen- en plantenmarktmarkt

Geplaatst 29 apr. 2014 16:06 door Webmaster EMK   29 apr. 2014 16:30 bijgewerkt ]

Traditionele bloemen- en plantenmarktmarkt t.b.v. het

Ermelo’s MannenKoor

 

Ook dit jaar organiseert het Ermelo’s MannenKoor weer een grandioze bloemen-  en plantenmarkt in het centrum van Ermelo op zaterdag 10 mei 2014.

 

Het is al jaren een traditie dat de mannen van het EMK de zaterdag voor Moederdag deze spectaculaire markt organiseren, midden in het centrum van Ermelo in de Enk.

Weliswaar wordt de concurrentie ieder jaar groter en in tijd van crisis ook heftiger, maar de mannen laten zich niet uit het veld slaan.

De inkoop, rechtstreeks van de veiling, is in volle gang en betekent een garantie voor de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen.

Een andere plezierige bijkomstigheid is dat de kerels zelfs bereid zijn de bestellingen aan huis te bezorgen, mits men uiteraard in de gemeente Ermelo woont.

Kortom, de mannen van het Ermelo’s MannenKoor maken ook dit jaar weer van de Moederdag een waar feest.

 

Plaats: Ermelo, de Enk ter hoogte van “Jonker herenmode”, vanaf  8.30 uur tot laat in de middag. De mannen gaan door tot alles op is, na 16.00 uur zelfs tegen zeer gereduceerde prijzen.

 

 

 

Koningsdag

Geplaatst 23 apr. 2014 19:37 door Webmaster EMK   25 apr. 2014 14:41 bijgewerkt ]
A.s. zondag, 27 april werkt het EMK mee aan de middagdienst in de Immanuelkerk te Ermelo.
De dienst staat geheel in het teken van Koningsdag. Voorganger is ds. P.M.J. Hoogstrate.
I.v.m. de vakantie van onze vaste dirigent Wiebren Buma staat het EMK deze zondag o.l.v. Henk van 't Veer.
Onze vaste begeleider Bert Elbertsen is uiteraard ook nu van de partij en hij begeleidt tevens de gemeentezang.
Aanvang: 17.00 uur. U bent van harte welkom.

Paaszang

Geplaatst 6 apr. 2014 13:43 door Webmaster EMK   25 apr. 2014 16:56 bijgewerkt ]
 
2e Paasdag, maandag 21 april 2014, organiseert het Ermelo’s Mannenkoor de traditionele paaszang in de Immanuelkerk te Ermelo.De aanvang van deze paaszang is 10.00 uur en vanaf 09.30 uur is de kerkzaal geopend.

De voorganger is ds. Doetie Atema.Het Ermelo’s Mannenkoor staat onder leiding van Wiebren Buma en de vaste begeleider Bert Elbertsen bespeelt het orgel en piano.Dit jaar wordt medewerking verleend door een vrouwenkoor samengesteld uit de echtgenotes, dochters, kleindochters en nichten van de leden van het EMK.

De dames hebben, eveneens o.l.v. Wiebren Buma, een aantal prachtige paasliederen ingestudeerd, die zij ten gehore brengen. Uiteraard zullen zij ook samen met de mannen zingen.

Naast koorzang is er veel ruimte voor samenzang.

 De toegang is gratis.

 Het is een goede gewoonte om tijdens deze paaszang te collecteren voor een goed doel waar EMK leden bij betrokken zijn. 


De opbrengst van de collecte wordt dit jaar besteed aan Stichting K.L.I.M.

Kinderen en jongeren (in een)
Landelijke omgeving (krijgen)
Individuele aandacht (en)
Mogelijkheden tot ontwikkeling

 

U bent van harte welkom.

 

Samenzang voor de Ouderen

Geplaatst 28 dec. 2013 12:34 door Webmaster EMK   2 apr. 2014 16:00 bijgewerkt ]

Het Ermelo’s Mannenkoor o.l.v. Wiebren Buma, organiseert op zaterdag

 5 april 2014 een koor- en samenzangmiddag

M.m.v. Wout en Jolanda van Veen: zang en muziek

Jelle Wiersma: orgel

Begeleider EMK: Bert Elbertsen

Plaats: Maranathakerk te Ermelo

Aanvang: 15.00 uur

 

Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door uitvaartver. “De Varenhof” en is speciaal bedoeld voor ouderen die er liever ’s avonds niet meer op uit willen.

 

Maar uiteraard is iedereen welkom.

 

We hebben een programma samengesteld met veel mooie koormuziek en er is uiteraard samenzang.

Ook gaan we deze middag even terug naar de tijd dat er thuis nog rondom het harmonium gezongen werd.

De mannen van het Ermelo’s Mannenkoor halen en brengen de bewoners van De Dillenburg, De Amaniet en De IJsvogel.

Het koor heeft de beschikking over personenauto’s, personenbusjes, een rolstoelbus en het treintje (golfkarretje) van de St. Recreatievervoer ouderen.

Mocht u niemand hebben om met u mee te gaan of kan men u niet brengen, bel dan 06-55863474 en dan regelen wij vervoer voor u.

 

Zaterdag, 5 april 2014 15.00 uur in de Maranathakerk te Ermelo

 

Kerstavonddienst

Geplaatst 10 dec. 2013 15:10 door Webmaster EMK   10 dec. 2013 15:11 bijgewerkt ]
Op dinsdag, 24 december 2013 verleent het EMK medewerking aan de Kerstavonddienst 
in de Maranathakerk te Ermelo.

Voorganger: ds P. van Winden  EMK o.l.v. Wiebren Buma Begeleiding: Wim Kroon  Aanvang: 21.30 uur.

)

Medewerking kerstavonddienst Westerkerk

Geplaatst 26 dec. 2014 11:37 door Webmaster EMK
Woensdag 24 december 2014 verleent het Ermelo’s MannenKoor medewerking aan de kerstavonddienst in de Westerkerk te Ermelo. Tijdens deze dienst zal het EMK een 8-tal liederen zingen. De kerstavonddienst begint om 20.00 uur. Voorganger zal zijn Christien Blom. Het EMK, onder leiding van de dirigent Wiebren Buma, wordt deze keer muzikaal begeleid door Wim Kroon, die tevens de gemeentezang zal begeleiden.

 

Prachtig kerstconcert

Geplaatst 18 dec. 2014 11:29 door Webmaster EMK   26 dec. 2014 11:34 bijgewerkt ]
In een overvolle Immanuelkerk hebben het Gereformeerd Kerkkoor Immanuel (o.l.v. Fokko Bennen) en het Ermelo’s MannenKoor (o.l.v. Wiebren Buma) op dinsdagavond 16 december een prachtig kerstconcert uitgevoerd.Het programma begon met een intro van orgel, vleugel, trompet en dwarsfluit.Nadat Arnold Wijnsma (voorzitter EMK) het openingswoord had gesproken, werd gestart met een samenzang. Zeer toepasselijk werd “Komt allen tezamen” gezongen. Het Immanuelkoor opende namens de koren het concert met een 4-tal liederen. Bij enkele liederen werden zij begeleid door de sopraan Kathelijn van Dongen. Aansluitend zong Kathelijn solo “Laudate Dominum”. Met haar zuivere stem wist zij het publiek te raken. Het Ermelo’s MannenKoor vervolgde het concert. Ook zij brachten een 4-tal liederen ten gehore, waarvan “King alle Glorious” samen met de sopraan. Hierna was het de beurt aan alle aanwezige musici; Erik-Jan van der Hel (orgel), Bert Elbertsen (piano), Marten Kamminga (klein orgel), Harald Groen (dwarsfluit) en Wiebren Buma (trompet). Hoewel zij in die hoedanigheid nog nooit hadden samengespeeld, lieten zij een schitterend instrumentaal intermezzo horen.

Achtereenvolgend zong het Immanuelkoor nog een lofzang en kerstcantate, de sopraan “Flösst mein Heiland”, een aria uit het vierde deel van het Weihnachtsoratorium en het Ermelo’s MannenKoor 4 liederen waarvan “Cantique de Noël” en “Die Könige” samen met de Sopraan.   

Ter afsluiting van het kerstconcert zongen beide koren gezamenlijk “Joy to the world”

 Hoewel het kerstconcert vrij toegankelijk was voor het publiek, werd er wel een collecte gehouden. De opbrengst hiervan wordt echter volledig beschikbaar gesteld aan de voedselbank Harderwijk/Ermelo/Putten. Beide koren kunnen de voedselbank verblijden met een bedrag van € 2036,53.

 Nadat de voorzitter van het Immanuel kerkkoor (Klaas Kreuze) het sluitingswoord had gesproken en er bloemen waren overhandigd aan de soliste, dirigenten en musici, werd  nog “Ere zij God” gezongen. Deze samenzang is altijd een geweldige afsluiting van een kerstconcert. 

Het Gereformeerd Kerkkoor Immanuel en het Ermelo’s MannenKoor kunnen terugkijken op een zeer geslaagd kerstconcert.

Kerstconcert 2014

Geplaatst 2 dec. 2014 13:35 door Webmaster EMK   2 dec. 2014 13:42 bijgewerkt ]
Op dinsdag 16 december 2014 geven het Gereformeerd Kerkkoor Immanuel en het Ermelo’s MannenKoor een kerstconcert. Voor het eerst in de geschiedenis treden deze koren, tijdens een kerstconcert, gezamenlijk op.

Beide koren repeteren in de Immanuelkerk. Tevens zijn enkele mannen lid van zowel het Gereformeerd Kerkkoor Immanuel als het EMK.

 

Aan het kerstconcert 2014 werken mee de sopraan Kathelijn van Dongen, Erik-Jan van der Hel (orgel), Bert Elbertsen en Marten Kamminga (piano) en Harald Groen (dwarsfluit).

Het Ermelo’s MannenKoor staat o.l.v. Wiebren Buma en het Gereformeerd Kerkkoor o.l.v. Fokko Bennen.

 

Het kerstconcert vindt plaats in de Immanuelkerk te Ermelo en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.

 

Het Immanuel kerkkoor heeft al jaren de goede gewoonte om na het kerstconcert een collecte te houden en deze te bestemmen voor een goed doel.

Dit jaar is de collecte bestemd voor de voedselbank Harderwijk/Ermelo/Putten.

Afscheid van 2 gastdames

Geplaatst 26 nov. 2014 10:53 door Webmaster EMK   2 dec. 2014 13:41 bijgewerkt ]
Donderdag 20 november jl. hebben, onder het genot van koffie en gebak bij Proeverij “De Ontmoeting”, Anneke Fokkema en Willemien Kraaijenbrink afscheid genomen als gastdames van het EMK. In het bijzijn van de overige gastdames Geke, Gerda en Ina, de voorzitter Arnold Wijnsma en gastheer Bert van Panhuis werd teruggeblikt en oude herinneringen opgehaald. Anneke is bijna 25 jaar gastdame geweest en Willemien ongeveer 14 jaar.  Als dank voor hun jarenlange inzet hebben zij een attentie ontvangen van zowel hun collega gastdames als van het bestuur. Het Ermelo’s MannenKoor zal hen beiden missen. 

Ermelo’s MannenKoor is gestart met zangcoaching

Geplaatst 1 nov. 2014 13:47 door Webmaster EMK   1 nov. 2014 13:47 bijgewerkt ]
Op de zaterdagen 25 oktober t/m zaterdag 15 november is het EMK gestart met zangcoaching om hun zangprestaties op een nog hoger peil te krijgen. Een groot aantal leden wordt, onder leiding van de Ermelose zangcoach Arda Konings, bijgespijkerd betreffende hun zangtechnieken.

De eerste les werd o.a. aandacht geschonken aan een juiste houding en een goede ademhaling. Veel mensen ademen verkeerd en zijn zich daarvan niet bewust. De tweede les werd er gewerkt aan de ademsteun en articulatie.De komende zaterdagen zal er nog aandacht worden geschonken aan: 


 • Trefoefeningen ( solfège) doen - om zuiver te leren horen én zingen;
 • Werken aan tekstbeleving. Een zanger moet weten waar hij/zij over zingt en dat weten over te brengen naar de toehoorders;
 • Werken aan uitstraling en presentatie;
 • Hoe bereid je je voor op een auditie; de do's en dont's.
 • Het plezier en genieten van het zingen staan daarbij, hoog in het vaandel!
 • Hou van je publiek!

Uiteraard wordt er iedere oefensessie ook gezongen, waardoor de tijd voorbij vliegt.

Leden die de eerste en tweede keer niet aanwezig waren, worden alsnog van harte uitgenodigd om deel te nemen. Het is zeker de moeite waard.  

Publiek heeft genoten

Geplaatst 30 okt. 2014 19:41 door Webmaster EMK   30 okt. 2014 19:42 bijgewerkt ]
Publiek heeft genoten tijdens de koor- en muziekavond in de Opstandingskerk op ’s Heeren Loo

Woensdag 29 oktober 2014 heeft het Ermelo’s MannenKoor opgetreden in de Opstandingskerk op ’s Heeren Loo tijdens een zang- en muziekavond.

Het aanwezige publiek, waaronder veel cliënten van ’s Heeren Loo, hebben die avond genoten. Afwisselend zong het EMK en was er samenzang. Het koor zong veel bekende liederen uit hun repertoire. Ook verraste de dirigent Wiebren Buma (trompet) en de jarige pianist/organist Bert Elbertsen de aanwezigen met een gezamenlijk optreden.

Gedurende de samenzang werd het EMK gedirigeerd door een enthousiaste “gastdirigent”. Vol overgave dirigeerde hij vanuit het publiek het mannenkoor. In het begin met zijn handen en later met een dirigeerstokje welke hij van Wiebren had gekregen. Tijdens de slotzang nam de gastdirigent zelfs plaats voor het EMK. Met één handgebaar liet hij het koor opstaan, zodat deze slotzang door hen staande werd gezongen. Duidelijk was in ieder geval dat zowel het EMK als alle aanwezigen, enorm hebben genoten. 

Koor- en samenzangavond in de Opstandingskerk op ’s Heeren Loo

Geplaatst 28 sep. 2014 13:29 door Webmaster EMK   28 sep. 2014 13:37 bijgewerkt ]
Woensdag, 29 oktober 2014 verleent het Ermelo’s MannenKoor, o.l.v. Wiebren Buma, medewerking aan een koor- en samenzangavond in de Opstandingskerk op   ’s Heeren Loo. 
Deze koor- en samenzang is speciaal bedoeld voor de cliënten van ’s Heeren Loo. Velen van hen laten deze avond hun zangstem horen, sommigen zingen ook mee met het mannenkoor en een enkeling neemt zelfs het dirigentenstokje over. 

Maar uiteraard is iedereen welkom.  
Er is een prachtig programma samengesteld met allemaal bekende geestelijke liederen. De begeleiding van het EMK en de samenzang is, zoals altijd, in handen van Bert Elbertsen.

We beginnen om 19.30 uur. U bent van harte welkom.

Oproep nieuwe leden: repetities Ermelo’s Mannenkoor beginnen weer

Geplaatst 11 aug. 2014 11:26 door Webmaster EMK   11 aug. 2014 11:27 bijgewerkt ]
Maandag, 25 augustus 2014, beginnen de repetities van het Ermelo’s Mannenkoor weer o.l.v. Wiebren Buma. De leden gaan dan starten met de voorbereiding van ons kerstconcert (16 december 2014) in samenwerking met het Immanuel kerkkoor.

Voor het zover is, treedt het EMK op 29 oktober a.s. nog op in de Opstandingskerk te Ermelo met koor- en samenzang voor de bewoners van ’s Heerenloo.

Op 24 december a.s. verleent het EMK medewerking aan de kerstnachtdienst in de Westerkerk te Ermelo.

 

Het EMK is nog op zoek naar nieuwe leden. Jong en oud, iedereen is welkom. Lijkt het je wat om hieraan deel te nemen maar zijn er nog vragen als:

·         Ik zou best lid willen worden van een mannenkoor, maar is dat wel iets voor mij?

·         Kan ik daar wel tijd voor vrij maken?

·         Zie je er tegenop om zomaar binnen te lopen?

 

bedenk dan dat je niet de enige bent die zo denkt. Zo dachten namelijk ook veel leden voor ze bij het Ermelo’s MannenKoor kwamen.

 

Dus ……, hou je van zingen en van gezelligheid …………., dan word je van harte uitgenodigd om op een oefenavond te komen kijken en luisteren.

De repetitieavonden zijn, uitgezonderd het zomerseizoen, op maandag in de Immanuelkerk te Ermelo. We beginnen altijd om 19.45 uur. Om 21.00 uur is er een pauze en om 22.00 uur is de repetitie afgelopen.

 

Wil je eerst iets meer weten over het EMK, schroom dan niet om contact op te nemen met de voorzitter Arnold Wijnsma.

Tel. 06-55863474 of per email a.a.wijnsma@live.nl.

 

(Bron: Plus Magazin)

Zingen is echt een soort vitamine voor je lijf. Het geeft energie. 600.000 Nederlanders zijn aangesloten bij een koor(tje). Wie een uurtje heeft gezongen, heeft een sportieve work-out achter de rug, of het nou een beetje zuiver heeft geklonken of niet. Verschillende spieren in het bovenlijf, zoals die van de buik en rug, zijn daarna getraind. En de longen en ademhalingsspieren zijn beter in vorm geraakt door ademhaling vanuit de buik. Daarnaast is de hoeveelheid antiestress-hormonen en endorfinen toegenomen. Dat geeft een gelukkig gevoel en kan pijnstillend werken aldus een onderzoek van de universiteiten van Göteborg en Frankfurt. Bovendien heeft zingen in een koor een belangrijk sociaal aspect. Je hoort bij een groep, bent nodig en moet dus regelmatig op pad. Dat is goed voor je.

Volgens de Utrechtse zangpedagoge en mezzosopraan Hermien de Zwart is zingen heel gezond. Het gebeurd, volgens haar, geregeld dat mensen heel moe of mat vanuit  hun werk naar het koor komen en dat ze na een uurtje zingen weer vol energie weggaan. 


Een dagje op reis

Geplaatst 19 jun. 2014 18:33 door Webmaster EMK   34 minuten geleden. bijgewerkt ]

Zaterdag 5 juli gaat het Ermelo’s MannenKoor, ter afsluiting van het seizoen

2013-2014, een dagje op reis. Een dubbeldekker zal de mannen en hun partners naar Deventer brengen, de huidige woonplaats van de dirigent Wiebren Buma. Uiteraard wordt er in Deventer gestart met koffie en koek, waarna er maar liefst in drie kerken door de aanwezige koorleden zal worden gezongen. Vervolgens kan een ieder, op eigen gelegenheid, Deventer gaan verkennen. Rond 14.30 wordt de reis, via een mooie route, vervolgd naar de Royal Music boerderij in Lemelerveld.

 

Royal Music boerderij

De eigenaar Ad Huetink wilde het liefst organist worden maar dat mocht hij niet van zijn vader. Daarom werd hij maar boer. Maar de liefde voor de orgelmuziek bleef.

In een voormalige kalverstal, bij het inmiddels in bloembollen gespecialiseerd boerenbedrijf, beschikt hij nu over een eigen concertzaal met orgel. De Willem Hendrik Zwart Hal, vernoemd naar zijn leermeester en vriend Willem Hendrik Zwart.

Behalve dat hij er zelf ongeveer 3 uur per dag op speelt, geven professionele musici regelmatig een concert in de serie Royal Music All In.

‘Orgelmuziek tussen de bloembollen' dat hadden we nog niet in dit land.

 

Na de rondleiding zal het mannenkoor, indien mogelijk, daar ook nog even zingen.

 

Dineren in Flevonice

Aansluitend zal de reis worden voortgezet naar Flevonice in Biddinghuizen.

Hoewel men zich in Flevonice uitstekend kan vermaken met een diversiteit aan activiteiten, waaronder schaatsen in de winter (ook als het niet vriest), zullen de mannen en hun partners daar gaan genieten van een diner in het sfeervolle restaurant.

Tijdens of na het diner zal de trekking van de grote loterij plaatsvinden, speciaal voor de leden en hun partners. Ook de thuisblijvers doen mee aan deze loterij. Zij hebben vooraf al loten kunnen kopen.

Na het diner rest nog de terugreis naar Ermelo waar de bus rond 21.00 uur wordt terug verwacht.

 

Bloemen- en plantenmarkt 2014 geslaagd, ondanks de regen

Geplaatst 14 mei 2014 19:35 door Webmaster EMK   14 mei 2014 19:38 bijgewerkt ]
Regen, heel veel regen viel er op zaterdag 10 mei in Ermelo en zeker op het Pauwenplein
 waar  leden van het EMK hun best deden om, traditiegetrouw, op de dag voor Moederdag zoveel mogelijk planten en bloemen aan de man/vrouw te brengen. Met humor en kwinkslagen werd getracht om de mensen juist bij hen te laten kopen. Dat moest ook wel, want specifiek op deze dag wordt er bij de bloemenwinkels, tuincentra en andere verkooppunten in Ermelo veel bloeiend goed aangeboden.

Als extra service bezorgde het mannenkoor daarom de gekochte waar gratis naar het huisadres van de koper, indien deze niet in staat bleek om dit zelf te vervoeren. Zo is er o.a. bezorgd bij De Croonenburgh en De Dillenburg. Om er voor te zorgen dat de verkopers het op deze regendag niet al te koud kregen werd er, na de koffie met heerlijke cupcakes en koeken, ook genoten van diverse kruidenbitters.

Tegen het sluiten van de markt werden de bloemen en planten nog tegen gereduceerde prijzen aangeboden. Mede dankzij de “verbouwingsopruiming” bleek dat er aan het eind van de dag, tussen alle buien door, toch nog goed was verkocht.

Nadat alles was opgeruimd en het Pauwenplein weer netjes aangeveegd, ging een ieder naar huis. Voor de kas en saamhorigheid was dit weer een zeer geslaagde bloemen- en plantenmarkt. Volgende jaar weer.

Traditionele bloemen- en plantenmarktmarkt t.b.v. het Ermelo’s MannenKoor

Geplaatst 2 mei 2014 11:36 door Webmaster EMK


Ook dit jaar organiseert het Ermelo’s MannenKoor weer een grandioze bloemen-  en plantenmarkt in het centrum van Ermelo op zaterdag 10 mei 2014.

 

Het is al jaren een traditie dat de mannen van het EMK de zaterdag voor Moederdag deze spectaculaire markt organiseren, midden in het centrum van Ermelo in de Enk.

Weliswaar wordt de concurrentie ieder jaar groter en in tijd van crisis ook heftiger, maar de mannen laten zich niet uit het veld slaan.

De inkoop, rechtstreeks van de veiling, is in volle gang en betekent een garantie voor de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen.

Een andere plezierige bijkomstigheid is dat de kerels zelfs bereid zijn de bestellingen aan huis te bezorgen, mits men uiteraard in de gemeente Ermelo woont.

Kortom, de mannen van het Ermelo’s MannenKoor maken ook dit jaar weer van de Moederdag een waar feest.

 

Plaats: Ermelo, de Enk ter hoogte van “Jonker herenmode”, vanaf  8.30 uur tot laat in de middag. De mannen gaan door tot alles op is, na 16.00 uur zelfs tegen zeer gereduceerde prijzen.

 

Veel optredens in april 2014

Geplaatst 2 mei 2014 11:30 door Webmaster EMK
Maar liefst 3 keer heeft het Ermelo’s MannenKoor opgetreden in de maand april.

 

Achtereenvolgens verzorgde het EMK op zaterdag 5 april koor- en samenzangmiddag in de Maranathakerk. Deze middag werd mede mogelijk gemaakt door uitvaartver. “De Varenhof” en is speciaal bedoeld voor ouderen uit Ermelo en omstreken die er liever ’s avonds niet meer op uit willen.

Wout en Jolanda van Veen verzorgde zang en muziek. Jelle Wiersma speelde op het harmonium en Bert Elbertsen was de begeleider van het EMK. De leiding was in handen van Wiebren Buma. Het programma bestond uit mooie koormuziek en veel samenzang.

Voor deze gelegenheid hebben de mannen de bewoners van de Dillenburg, de Amaniet en de IJsvogel gehaald en gebracht. Hiervoor had het koor de beschikking over personenauto’s, personenbusjes, een rolstoelbus en het treintje (golfkarretje) van de St. Recreatievervoer ouderen. Ook werden diverse ouderen door de leden opgehaald met een rolstoel en lopend naar de Maranathakerk gebracht.

 

Op 2e Paasdag, maandag 21 april, organiseerde het Ermelo’s MannenKoor de inmiddels traditionele paaszang in de Immanuelkerk te Ermelo. Mede dankzij een optreden van het, speciaal hiervoor opgerichte, Ermelo’s VrouwenKoor, was de Immanuelkerk afgeladen vol.  Het EVK bestond uit echtgenotes, partners, dochters, kleindochters en nichten van de leden. De dames hadden een aantal prachtige passliederen ingestudeerd. Tevens werd er ook samen met de mannen gezongen. Naast al het koorzang was er ook veel ruimte voor samenzang. Zowel het EMK als het EVK stond onder leiding van Wiebren Buma en Bert Elbertsen bespeelde als vaste begeleider weer de piano en het orgel. Een zeer geslaagde paaszang, gezien de vele positieve reacties na afloop. Voor herhaling vatbaar was een veel gehoorde opmerking.

Tijdens de paaszang werd een collecte gehouden voor een goed doel waar leden van het EMK bij betrokken zijn. Dit jaar werd de opbrengst besteed aan de stichting K.L.I.M.

(Kinderen en jongeren (in een) Landelijke omgeving (krijgen) Individuele aandacht (en)Mogelijkheden tot ontwikkeling). Maar liefst € 1500,00 werd er opgehaald, een prachtig resultaat.

 

Zondag 27 april werkte het EMK mee aan de middagdienst in de Immanuelkerk te Ermelo. De dienst stond geheel in het teken van Koningsdag. 
I.v.m. de vakantie van onze vaste dirigent Wiebren Buma stond het EMK deze zondag o.l.v. Henk van 't Veer. Onze vaste begeleider Bert Elbertsen was ook nu van de partij en hij begeleidde tevens de gemeentezang.

Bloemen- en plantenmarktmarkt

Geplaatst 29 apr. 2014 16:06 door Webmaster EMK   29 apr. 2014 16:30 bijgewerkt ]

Traditionele bloemen- en plantenmarktmarkt t.b.v. het

Ermelo’s MannenKoor

 

Ook dit jaar organiseert het Ermelo’s MannenKoor weer een grandioze bloemen-  en plantenmarkt in het centrum van Ermelo op zaterdag 10 mei 2014.

 

Het is al jaren een traditie dat de mannen van het EMK de zaterdag voor Moederdag deze spectaculaire markt organiseren, midden in het centrum van Ermelo in de Enk.

Weliswaar wordt de concurrentie ieder jaar groter en in tijd van crisis ook heftiger, maar de mannen laten zich niet uit het veld slaan.

De inkoop, rechtstreeks van de veiling, is in volle gang en betekent een garantie voor de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen.

Een andere plezierige bijkomstigheid is dat de kerels zelfs bereid zijn de bestellingen aan huis te bezorgen, mits men uiteraard in de gemeente Ermelo woont.

Kortom, de mannen van het Ermelo’s MannenKoor maken ook dit jaar weer van de Moederdag een waar feest.

 

Plaats: Ermelo, de Enk ter hoogte van “Jonker herenmode”, vanaf  8.30 uur tot laat in de middag. De mannen gaan door tot alles op is, na 16.00 uur zelfs tegen zeer gereduceerde prijzen.

 

 

 

Koningsdag

Geplaatst 23 apr. 2014 19:37 door Webmaster EMK   25 apr. 2014 14:41 bijgewerkt ]
A.s. zondag, 27 april werkt het EMK mee aan de middagdienst in de Immanuelkerk te Ermelo.
De dienst staat geheel in het teken van Koningsdag. Voorganger is ds. P.M.J. Hoogstrate.
I.v.m. de vakantie van onze vaste dirigent Wiebren Buma staat het EMK deze zondag o.l.v. Henk van 't Veer.
Onze vaste begeleider Bert Elbertsen is uiteraard ook nu van de partij en hij begeleidt tevens de gemeentezang.
Aanvang: 17.00 uur. U bent van harte welkom.

Paaszang

Geplaatst 6 apr. 2014 13:43 door Webmaster EMK   25 apr. 2014 16:56 bijgewerkt ]
 
2e Paasdag, maandag 21 april 2014, organiseert het Ermelo’s Mannenkoor de traditionele paaszang in de Immanuelkerk te Ermelo.De aanvang van deze paaszang is 10.00 uur en vanaf 09.30 uur is de kerkzaal geopend.

De voorganger is ds. Doetie Atema.Het Ermelo’s Mannenkoor staat onder leiding van Wiebren Buma en de vaste begeleider Bert Elbertsen bespeelt het orgel en piano.Dit jaar wordt medewerking verleend door een vrouwenkoor samengesteld uit de echtgenotes, dochters, kleindochters en nichten van de leden van het EMK.

De dames hebben, eveneens o.l.v. Wiebren Buma, een aantal prachtige paasliederen ingestudeerd, die zij ten gehore brengen. Uiteraard zullen zij ook samen met de mannen zingen.

Naast koorzang is er veel ruimte voor samenzang.

 De toegang is gratis.

 Het is een goede gewoonte om tijdens deze paaszang te collecteren voor een goed doel waar EMK leden bij betrokken zijn. 


De opbrengst van de collecte wordt dit jaar besteed aan Stichting K.L.I.M.

Kinderen en jongeren (in een)
Landelijke omgeving (krijgen)
Individuele aandacht (en)
Mogelijkheden tot ontwikkeling

 

U bent van harte welkom.