Nieuwsarchief‎ > ‎

Archief 2012


Geplaatst 6 dec. 2012 21:32 door Webmaster EMK   31 dec. 2012 16:11 bijgewerkt ]

Nog een tweetal optredens in 2012 (volkskerstzang in de Bilt en kerstnachtdienst in de Westerkerk te Ermelo) en dan kan het Ermelo’s MannenKoor zich opmaken voor het jubileumjaar 2013. Hoewel de officiële datum pas 7 december zal zijn, wordt vanaf 7 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie, een start gemaakt met het 40-jarig jubileum. Een jaar met veel optredens, een koorreis en uiteraard een jubileumconcert. Alle data betreffende de optredens/activiteiten zijn duidelijk beschreven in de agenda 2013 op deze website.


7 december 2013

40 jaarNajaarsconcert Ermelo’s MannenKoor

Geplaatst 9 okt. 2012 18:34 door Webmaster EMK   7 dec. 2012 20:08 bijgewerkt ]

ERMELO, zaterdag 17 november organiseert het Ermelo’s MannenKoor een najaarsconcert in de Immanuelkerk, Stationsstraat 137 te Ermelo. Het repertoire voor deze avond is met zorg gekozen en is door het koor, onder leiding van dirigent Wiebren Buma, vol overgave ingestudeerd. Samen met het Longinuskwintet hoopt het EMK een mooi concert te kunnen presenteren. Het Longinuskwintet is een blaaskwintet in de klassieke bezetting bestaande uit fluit, hobo, klarinet, hoorn, fagot. 


De toegang is 7,50 euro en 6,00 euro voor donateurs. In de pauze wordt, op vertoon van het toegangsbewijs, een gratis consumptie verstrekt.

De aanvang van het galaconcert is 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de kerkzaal geopend.

De muzikale begeleider Bert Elbertsen bespeelt het orgel en piano. De presentatie is in handen van Gera Sinte Maartensdijk.EMK organiseert weer de jaarlijkse bloemenmarkt op 12 mei 2012

Geplaatst 24 apr. 2012 20:51 door Webmaster EMK   7 nov. 2012 17:13 bijgewerkt ]
Onze opkopers zijn inmiddels volop in actie om de meest verse, mooie
en geliefde bloemen, planten en bloemstukjes te verzamelen. 
Alles komt straks rechtstreeks van de veiling, het beloofd weer een 
geweldig spektakel te worden. 
Het EMK zal het PAUWENPLEIN, het hart van Ermelo, weer omtoveren 
tot een waar bloemenfestijn. vrolijke klanken zullen klinken, geschreeuw 
zal schallen over het publiek. 
De bloemenweelde zal hartgrondig worden aangeprijsd. 
Het beloofd ook dit jaar weer een mooi feest te worden, een hoogtepunt 
in onze activiteiten om onze kas extra inkomsten te bezorgen. 
Mocht je niet kunnen op ZATERDAG 12 MEI a.s. jammer maar niet erg, 
het is altijd mogelijk een bestelling doorgeven, desnoods brengen we 
hem thuis. We doen veel voor onze clubkas. 
We hopen echt weer op een prachtige dag, mooi weer, veel gezelligheid, 
veel publiciteit voor het koor en opnieuw een mooie opbrengst. 

Collecte paaszang EMK 2012

Geplaatst 18 apr. 2012 13:41 door Webmaster EMK   18 apr. 2012 13:45 bijgewerkt ]

De opbrengst van de collecte tijdens de paaszang, georganiseerd door het Ermelo’s MannenKoor op

paasmaandag 09 april, heeft het mooie bedrag van € 717,00 opgebracht.Arnold Wijnsma en Gert Schuurman hebben dit bedrag op maandag 16 april overhandigdaan de werkgroep “Zorgen voor kansen” van GGz Centraal landgoed Veldwijk.Namens deze werkgroep nam de voorzitter Harma van de Brake de cheque in ontvangst.Zij liet weten dat dit bedrag zal worden besteed aan de wensen die in de maand juli 2012 in de wensboom 2012 zullen worden gehangen. Een geweldige opsteker voor de werkgroep, daar er nu nog meer wensen kunnen worden ingewilligd. 


Afscheid van Jan Vosselman

Geplaatst 8 apr. 2012 22:14 door Webmaster EMK   9 apr. 2012 12:37 bijgewerkt ]
Op de afgelopen ledenvergadering hebben de koorleden afscheid genomen van hun voorzitter Jan Vosselman.

Jan werd in 2008 gevraagd om voorzitter te worden. Hij wilde dat wel doen maar dan voor een jaar. Dat zijn dus 4 jaar geworden.

Jan heeft gedurende die 4 jaar op zijn geheel eigen wijze leiding gegeven aan het Ermelo’s Mannenkoor.

Het koor heeft hem bedankt met een hartelijk applaus en een fles gevuld met een drankje uit de Schotse hooglanden.

Inmiddels heeft Arnold Wijnsma de voorzittershamer van hem overgenomen.

Jan nogmaals heel veel dank voor alles wat je voor het koor hebt gedaan.


Paaszang Ermelo’s MannenKoor :

Geplaatst 26 mrt. 2012 18:15 door Webmaster EMK   8 apr. 2012 22:29 bijgewerkt ]

Paasmaandag 09 april organiseert het Ermelo’s MannenKoor een paaszang in de
Immanuelkerk te Ermelo. De toegang is gratis. Er zal echter wel een collecte worden gehouden voor een goed doel.

De opbrengst van de collecte wordt dit jaar besteed aan de werkgroep “Zorgen voor kansen” van GGz Centraal landgoed Veldwijk.
De aanvang van deze traditionele paaszang is 10.00 uur en vanaf 09.30 uur is de kerkzaal geopend. De voorganger is ds. A. Haaima.
Het Ermelo’s MannenKoor staat onder leiding van Wiebren Buma en de vaste begeleider Bert Elbertsen bespeelt het orgel en piano.

Zorgen voor kansen
De werkgroep Zorgen voor kansen zet zich in voor cliënten, familie en medewerkers van GGz Centraal landgoed Veldwijk en bewoners van Ermelo en omgeving om verbinding tussen deze groepen te bereiken. Dit willen zij bereiken door verbindingen te leggen tussen mensen en organisaties. Hiervoor zijn inmiddels de werkgroepen Talenten gezocht! en Doe een wens opgestart.

Talenten gezocht!
Via een talentenbureau delen mensen hun talent met (andere) cliënten, patiënten en bewoners van het landgoed Veldwijk. Het kan gaan om een leuke hobby, een bijzondere verzameling of om mensen die beschikken over een bepaalde vaardigheid.


Doe een wens
Sinds augustus 2008 is de werkgroep Doe een wens gestart. Cliënten, patiënten en bewoners die langdurig op Veldwijk verblijven, kunnen hun wens in een daarvoor speciale wensboom hangen. Samen met de mensen die hun talent willen inzetten, spant de werkgroep zich in om zoveel mogelijk wensen te vervullen. Inmiddels kan de werkgroep al terugzien op 2 geslaagde jaren, waarin de wensboom een succes bleek
.

Koor- & Samenzangavond

Geplaatst 1 feb. 2012 16:59 door Webmaster EMK   27 mrt. 2012 20:43 bijgewerkt ]

                                                     

Na een zeer drukke decembermaand met maar liefst 4 optredens, organiseert het Ermelo’s MannenKoor alweer voor de derde keer een “Koor- & samenzangavond” in de Oude Kerk aan de Kerkbrink te Ermelo. De aanvang is 20.00 uur en de zaal zal open zijn vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. Er zal echter wel een collecte worden gehouden vanwege de gemaakte onkosten.


Voorgaande jaren bleek deze avond een dusdanig succes, dat het ook dit jaar weer op de agenda van het Ermelo’s MannenKoor (EMK) is geplaatst. Het veelal Nederlandstalige repertoire, de samenzang en de gastoptredens zijn de juiste ingrediënten voor een enthousiast en tevreden publiek.


Ook dit optreden zal het EMK weer overwegend bekende Nederlandstalige liederen zingen uit hun repertoire en is er veel ruimte voor samenzang. De leiding van het Ermelo’s MannenKoor is in handen van Wiebren Buma en Bert Elbertsen verzorgt de muzikale begeleiding op orgel en/of piano.

Leon Koppelman (www.leonkoppelman.nl) zal deze avond opluisteren met zijn panfluit, in samenwerking met de euponiumspeler Gerd Wensink (www.gerdwensink.nl).

De presentatie deze avond wordt verzorgd door Chiel Sinte Maartensdijk.

In memoriam:Ton Meeuwsen.

Geplaatst 13 jan. 2012 20:26 door Webmaster EMK   1 feb. 2012 16:56 bijgewerkt ]
Wij zullen Ton, met zijn krachtige basstem en
  
vooral het vele werk dat hij jarenlang achter 
de schermen voor zijn EMK deed, missen. Wij 
wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen   
Gods kracht toe bij dit verlies.                       

    31 Juli 1942 - 6 Januari 2012