Nieuwsarchief‎ > ‎

Archief 2010

Kerstconcert in Kerkelijk Centrum
 
Ermelo, 6 dec. 2010 -
 
Zaterdag 18 december geeft het Ermelo’s MannenKoor een kerstconcert in het Kerkelijk Centrum aan Jeugdkant 14.
Het koor brengt zowel bekende als nieuwe kerstliederen ten gehore en staat onder leiding van Wiebren Buma. Het orgel en de piano worden bespeeld door Erik-Jan van der Hel. Een kerstconcert dat extra wordt opgeluisterd door trompettiste Daniëlle Egberts en harpiste Saskia Kingma.

Het concert begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de kerkzaal geopend. De toegang is 5 euro.

Daniëlle Egberts en Saskia Kingma

Daniëlle Egberts heeft gestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam bij Peter Masseurs, solo trompettist van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Na het behalen van haar solistendiploma werkte ze als freelance musicus bij gerenommeerde orkesten zoals o.a. het Koninklijk Concertgebouw Orkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Radio Filharmonisch Orkest. Ook heeft zij geremplaçeerd bij diverse ensembles zoals o.a. het Nederlands Kamer Orkest, Het Radio Kamer Orkest en het Asko Ensemble.

Harpiste Saskia Kingma studeerde aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Edward Witsenburg. Meteen na haar eindexamen Uitvoerend Musicus werd zij aangesteld als harpiste bij het huidige Orkest van het Oosten in Enschede. Met dit orkest trad zij diverse malen als soliste op met o.a. de Dansen van Claude Debussy. Ook speelde zij in diverse orkesten zoals het Radio Philharmonisch Orkest,het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Ook in kamermuziekverband verleende zij haar medewerking aan cd-, radio- en televisieopnames. Saskia Kingma is als hoofdvakdocente Harp aan Codarts (het Rotterdams Conservatorium) verbonden.

Daniëlle Egberts en Saskia Kingma vormen een veelzijdig duo.


Overleg muziek- en zangverenigingen
 
Ermelo, 25 november 2010 -
 
Op initiatief van het Ermelo’s MannenKoor is er op woensdag 24 november een gezamenlijk overleg geweest tussen diverse Ermelose muziek- en zangverenigingen. Doel was om te bezien of de agenda’s, betreffende alle optredens in Ermelo, vooraf onderling beter kunnen worden afgestemd.

Maar liefst 6 concerten werden er gelijktijdig in Ermelo gehouden op 30 oktober van dit jaar. Voor Gert Schuurman (Public Relations) van het Ermelo’s MannenKoor was dit de aanleiding om alle, bij hem bekende, muziek- en zangverenigingen van Ermelo uit te nodigen voor een gezamenlijk overleg om te bezien of dit in de toekomst wellicht beter kan worden afgestemd en bewaakt.
 
In totaal 9 verenigingen gaven aan zijn verzoek gehoor. Tevens was het Servicepunt Amateurkunst Noordwest Veluwe (SAK) voor dit overleg uitgenodigd. Het SAK had in een eerder gesprek met Gert al aangeboden om een bewakende rol te kunnen en willen spelen. Unaniem werd tijdens het gezamenlijk overleg door alle aanwezigen besloten om gebruik te maken van de aangeboden diensten door SAK.
Uiteraard werden er nog meer punten behandeld. Zo zullen de aanwezige verenigingen allen een link van de andere verenigingen aanbrengen op hun eigen website. Ook gaat men elkaar, via mail, attenderen op komende concerten. Tot slot werden nog enkele tips uitgewisseld voor het (mogelijk) verkrijgen van subsidies en om de CD verkoop te stimuleren.
 
Na afloop verklaarden alle aanwezigen dat dit overleg als zeer nuttig is ervaren. Het SAK zal in de toekomst opnieuw een dergelijk overleg organiseren.
 

 
Nieuwe website Ermelo's MannenKoor
 
Ermelo, 1 nov. 2010 -
 
Tijdens en na de zomervakantie van 2010 hebben twee leden van het Ermelo’s MannenKoor (EMK) zich erg druk gemaakt om te komen tot een nieuwe website.
 
Na diverse onderlinge besprekingen hebben Huub Hess en Gert Schuurman hun voorstel hiertoe bij het bestuur neergelegd. Na akkoord zijn zij gestart om hun ontwerp gestalte te geven. Huub heeft zich bezig gehouden met de structuur, de bouw en met de eerste testen. Gert droeg zorg voor de inhoud van diverse nieuwe pagina's en voor het uitvoeren van de gebruikerstest.
Al met al een forse klus van enkele maanden doorlooptijd. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een website waar, volgens beide heren, het EMK mee voor de dag kan komen.
Waarom een nieuwe website?
Hiervoor zijn diverse redenen, waaronder behoefte aan meer functionaliteit en flexibiliteit, 'echte' afscherming van de Ledenpagina, meer en betere onderhoudsmogelijkheden en een moderner uiterlijk.
 
De website heeft een totale metamorfose ondergaan en heeft een nagenoeg geheel andere indeling. Daarnaast zijn er nieuwe pagina's toegevoegd, zoals een verbeterde sponsorpagina en een pagina toegespitst op pers en media. Voor de laatste categorie is er de zgn. Mediakit met 'hapklare brokken' voor kranten en/of websites.
 
Kortom, een verfrissende nieuwe website die gezien mag worden.
 

 
Geslaagd Galaconcert Ermelo’s MannenKoor
 
Ermelo, 31 okt. 2010 -
 
Ondanks het feit dat er op 30 oktober maar liefst 5 muziek- en zangverenigingen gelijktijdig in Ermelo een concert/uitvoering gaven, zat de Immanuelkerk tijdens het Galaconcert van het Ermelo’s MannenKoor nagenoeg vol.
 
Een enthousiast publiek liet na afloop van het concert weten enorm te hebben genoten van de nieuw ingestudeerde liederen van het EMK, de internationale concertzanger Pieter Vis die diverse bas/bariton partijen zong, de twee jongenssopranen Werner van Manen en Marijn Eigenhuis van het Kampen Boys Choir en het instrumentale intermezzo door Bert Elbertsen. Vooral het laatste lied “Battle hymn of the Republic” van het avondvullende programma, dat door koor en solisten gezamenlijk werd uitgevoerd, werd gewaardeerd met een enorm en langdurig applaus.

Het Ermelo’s MannenKoor stond ook deze keer onder leiding van Wiebren Buma en was Bert Elbertsen weer de vaste begeleider op orgel en piano.
 

 
Galaconcert Ermelo’s MannenKoor
 
Ermelo, 14 okt. 2010 -
 
Zaterdag 30 oktober organiseert het Ermelo’s MannenKoor een galaconcert in de Immanuelkerk, Stationsstraat 137 te Ermelo.  

Dit galaconcert krijgt een extra dimensie omdat er medewerking wordt verleend door de internationale concertzanger Pieter Vis (bas-bariton) en de jongenssopranen Werner van Manen en Marijn Eigenhuis van het Kampen Boys Choir. Het Ermelo’s MannenKoor zal dit concert veel nieuwe liederen ten gehore brengen waaronder “Aria en Priesterkoor” en “Chor der Priester”.

De toegang is 10 euro en 8,50 euro voor donateurs. In de pauze wordt, op vertoon van het toegangsbewijs, een gratis consumptie verstrekt. De aanvang van het galaconcert is 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de kerkzaal geopend.

Het Ermelo’s MannenKoor staat onder leiding van Wiebren Buma en de vaste begeleider Bert Elbertsen bespeelt het orgel en piano.
 

 
Ermelo's MannenKoor gestart met nieuw seizoen
 
Ermelo, 14 sept.2010 -
 
Het EMK is sinds 30 augustus weer gestart met zijn nieuwe seizoen. Zo'n 85 leden zijn druk aan het oefenen met diverse liederen, welke tijdens het galaconcert op 30 oktober beluisterd kunnen worden.

Het Ermelo’s MannenKoor heeft een rijke geschiedenis sinds de oprichting op 7 december 1973. Het koor verleent al meer dan vijfendertig jaar medewerking aan allerlei concerten, zangavonden en (kerk)diensten en geeft jaarlijks o.a. een paas-, gala- en kerstconcert. Het EMK kenmerkt zich door een veelzijdig en breed georiënteerd repertoire zoals geestelijke en nationale liederen, maar ook Engelse, Duitse, Latijnse en Russische koormuziek. Daarnaast werken van Beethoven, Mozart, Schubert, Händel, etc. Ook negrospirituals behoren tot het repertoire. In vele plaatsen in Nederland en daarbuiten vormt het, door de manier en inhoud van hun zingen, een graag gehoord mannenkoor.

Het koor repeteert (het zomerseizoen uitgezonderd) iedere maandagavond van 19:45 tot 22:00 uur in het plaatselijk buurtcentrum “De Leemkuul”. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
 

 
Ermelo’s MannenKoor op de avondmarkt
 
Ermelo, 8 aug. 2010 -
 
Om de clubkas te spekken was het Ermelo’s MannenKoor ook dit jaar weer vertegenwoordigd met een kraam op de avondmarkt te Ermelo.
 
Daar verkochten zij speelgoed, was er een rad van avontuur met leuke prijzen en waren er speciale kortingsbonnen van enkele plaatselijke middenstanders te koop voor € 1,00 per bon. Met deze kortingsbonnen worden bij deze middenstanders leuke kortingen verstrekt.
  

Veel bezoekers wisten de stand van het Ermelo’s MannenKoor te vinden, welke kon worden aangetroffen op de locatie Pauwenplein/Stationsstraat. Volgens hen is een bezoek aan de kraam van het Ermelo’s MannenKoor zeker de moeite waard geweest.

 

 Bloemenmarkt ondanks regen groot succes
 
Ermelo, 21 mei 2010 -

Zaterdag 8 mei, de dag voor moederdag, heeft het Ermelo's MannenKoor weer zijn bloemen- en plantenmarkt georganiseerd.

Hoewel de verkoop in de ochtend enigszins tegenviel vanwege het slechte weer, klaarde het in de middag op en werd er vervolgens goed verkocht. Aan het eind van de middag waren er nog amper bloemen over. De coördinator van deze bloemen- en plantenmarkt, Willem Ros, liet tijdens de wekelijkse oefenavond van het koor dan ook weten dat de nettowinst bijna een evenaring was van vorig jaar. Een groot succes dus.
 
Tijdens een interview met het Ermelo's weekblad hebben Willem Ros en Gert Schuurman al hun uiterste best gedaan om de bloemen- en plantenmarkt aan te prijzen. "Kerels helpen kerels". Onder die noemer staan mannen van het Ermelo's Mannenkoor hun geslachtsgenoten met raad en daad bij op de bloemen- en planten markt, liet Willem weten.
 
Gert gaf aan dat het EMK er dit jaar iets extra's van ging maken met enkele leuke acties. Een aantal dames van de vereniging Groei & Bloei, afdeling Ermelo/Putten, had namelijk diverse aansprekende bloemstukken gemaakt voor de verkoop. In het stuk was de laatste cd van het EMK, "Wees stil en luister", kunstig verwerkt. Daarnaast werd de cd ook los te koop aangeboden voor tien euro. Dit bedrag was inclusief een waardebon van 2, 50 euro die kon worden ingeruild voor korting op een bloemetje of plantje.
 
Wie bovendien ter plekke besloot donateur te worden van het mannenkoor voor vijftien euro per jaar, kreeg eveneens 2,50 euro korting. Willem verzekerde nog dat de bloemen- en plantenmarkt altijd een hoogtepunt is voor de leden van het koor. "Het is altijd extra gezellig met die mannen achter de kraam. Bijna alle leden van ons koor willen ook graag meedoen. We hebben zelfs een wachtlijst."
 
Het was al weer voor de twaalfde keer dat het EMK op het Pauwenplein stond met de verkoop van voorjaarsplanten en -bloemen om de clubkas te spekken. Al die jaren is Willem Ros de grote animator van dit geheel. Chapeau.
 


 
EMK organiseert grote bloemen- en plantenmarkt
 
Ermelo, 20 april 2010 -
 
Op zaterdag 8 mei, de dag vóór moederdag, organiseert het Ermelo's MannenKoor weer een grote bloemen- en plantenmarkt. 

Vanaf 08.30 uur is men welkom bij onze kraam op het Pauwenplein. Evenals voorgaande jaren zal er weer een groot assortiment aanwezig zijn. 
Dit jaar heeft het EMK twee speciale acties in petto. Wie namelijk de  CD "Wees stil en luister" (prijs € 10,00) koopt aan de kraam, krijgt een korting van € 2,50 op de bloemen/planten. Ook is het mogelijk om de CD verweven in een bloemstuk te kopen. 

Wie ter plekke besluit om donateur te worden van het EMK (jaarlijkse bijdrage minimaal € 15,00) krijgt eveneens € 2,50 korting op de aan te schaffen bloemen/planten. Mocht men echter twee jaar of langer donateur worden van het EMK, dan krijgt men maar liefst € 5,00 korting op de bloemen/planten.
 

 
Paaszang Ermelo's MannenKoor
 
Ermelo, 16 maart 2010 -
 
Paasmaandag 5 april organiseert het Ermelo's MannenKoor een Paaszang in de Immanuכlkerk te Ermelo. 

Het Christelijk Vocaal Ensemble Vaya con Dios uit Putten verleent zijn medewerking. De toegang is weer gratis. Er zal wel een collecte worden gehouden voor een goed doel van de stichting "The Well", opgericht door Henk en Henny Jansen uit Putten. Deze stichting zal de opbrengst van de collecte geheel besteden aan een voedselproject in Debre Zeit Ethiopië. 
De aanvang van deze traditionele Paaszang is 10.00 uur en vanaf 09.30 uur is de kerkzaal geopend. De voorganger is Ds. Joz. A. de Koeijer uit Ermelo. Het Ermelo's MannenKoor staat onder leiding van Wiebren Buma en de vaste begeleider Bert Elbertsen bespeelt het orgel en piano.
De collecte bestemd voor "The Well Foundation" t.b.v. een voedselproject in Debre Zeit Ethiopië.

Het Christelijk Vocaal Ensemble Vaya con Dios werd in november 1998 opgericht en is ontstaan uit het jeugdkoor De Zuiderzangertjes. Het ensemble telt op dit moment twaalf enthousiaste jonge vrouwen die het een uitdaging vinden om verschillende stijlen te zingen. Het repertoire van Vaya con Dios bestaat uit voornamelijk drie- en vierstemmige stukken en is zeer divers. 

Stichting The Well is in 2003 opgericht. Na het beכindigen van hun zakelijke activiteiten in 1996 zijn ze zich gaan inzetten voor mensen in nood, met name in Ethiopiכ. De doelstelling van The Well is om structurele hulp te bieden, zodat de mensen een zelfstandig en menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Deze structurele hulp bieden zij op 4 gebieden die integraal op elkaar wordt afgestemd: infrastructuur, gezondheidszorg, educatie en inkomensontwikkeling. Omdat een groot deel van de bevolking uit kleine boeren bestaat, is er veel aandacht voor het stimuleren van landbouw en veeteelt. Hiervoor zijn trainingscentra opgezet waar de kleine boeren geschoold worden op het gebied van veeteelt en landbouw. De overheid heeft voor elk trainingscentrum drie leraren gratis beschikbaar gesteld die de theoretische lessen geven, terwijl de medewerkers van The Well op de trainingscentra laten zien hoe ze in de praktijk om moeten gaan met het kweken van groenten, het houden van bijen en legkippen, koeien, fruitbomen enz. enz.
 

 
Koor- & samenzangavond groot succes
 
Ermelo, 27 februari 2010 -

De door het Ermelo's MannenKoor georganiseerde "Koor- & samenzangavond" in de Oude Kerk aan de Kerkbrink te Ermelo, is één groot succes geworden. Dankzij de nodige inspanningen door diverse leden is er vooraf veel PR aandacht geschonken aan deze zangavond. Posters, flyers, krantenartikelen en informatie op diverse websites hebben er mede voor gezorgd dat de kerk tot aan de nok toe was gevuld. Tot de laatste minuut voor de aanvang van het concert moesten er stoelen worden bijgeplaatst.

Zeer gewaardeerd werd het Nederlandstalige repertoire van het Ermelo's MannenKoor, afgewisseld met het prachtige trompetspel van het bekende trompetduo Arjan & Edith Post. Ook de bezoekers mochten tijdens het programma met regelmaat zingen, hetgeen bijzonder in de smaak viel.

Uit de vele reacties die het bestuur en diverse leden van het koor hebben ontvangen, mag worden gezegd dat de zangavond zeer geslaagd is te noemen. "Ontzettend genoten en voor herhaling vatbaar" was een veelgehoorde reactie.

De leiding van het Ermelo's MannenKoor was in handen van Wiebren Buma en Bert Elbertsen verzorgde de muzikale begeleiding op orgel en piano.
 

 
Koor- en Samenzangavond EMK
 
Ermelo, 12 februari 2010 -

Het Ermelo’s MannenKoor organiseert zaterdag 27 februari een “Koor- & samenzangavond” in de Oude Kerk aan de Kerkbrink te Ermelo. Aanvang 20.00 uur en de zaal zal open zijn vanaf 19:30 uur; de toegang is gratis. Er zal echter wel een collecte worden gehouden vanwege de gemaakte onkosten.

Deze avond zal het EMK een 9-tal veelal bekende Nederlandstalige liederen zingen uit hun repertoire. Ook de aanwezige bezoekers kunnen hun stemmen strelen. Van hen worden ook de nodige zangkwaliteiten verwacht. De leiding van het Ermelo’s MannenKoor is in handen van Wiebren Buma en Bert Elbertsen verzorgt de muzikale begeleiding op orgel en/of piano.

Tevens zal het bekende trompetduo Arjan & Edith Post zijn medewerking verlenen. Het duo geeft veel concerten met met bekende organisten en pianisten. Zoals André van Vliet, Johan Bredewout, Harm Hoeve, Martin Mans, Wim Magré Gezinus Veldman, Sander van Marion.
Zij hebben een aantal cd’s gemaakt met o.a. Klaas Jan Mulder en André van Vliet. Naast de soloconcerten verleent het trompetduo vaak zijn medewerking aan koorconcerten, cd en tv opnames. Het repertoire dat zij spelen is breed en varieert van barokconcerten, geestelijke muziek tot musical en filmmuziek.