Nieuwsarchief‎ > ‎

Archief 2005

Adventconcert Ermelo’s MannenKoor

Ermelo, 4 december 2005

Op zaterdag 17 december a.s. organiseert het Ermelo’s MannenKoor zijn traditionele kerstconcert in de Immanuכlkerk te Ermelo.

Onder leiding van dirigent Wiebren Buma hebben de Ermelose mannen een gevarieerd en verrassend repertoire ingestudeerd. Naast de orgel en pianobegeleiding en improvisaties van Bert Elbertsen zal medewerking worden verleend door de trompettisten Harold van Buren en Leo Harmsen. Met de samenzang zullen de aanwezigen ook hun bijdrage aan het concert kunnen geven.
De presentatie wordt dit jaar verzorgd door mevrouw Arda Konings.

Het concert in de Immanuכlkerk, Stationsstraat 136 te Ermelo begint om 20.00 uur. De kerkzaal is open vanaf 19.30 uur. 
De toegangsprijs voor dit concert bedraagt € 5,00, voor donateurs € 4,00. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Jonker Herenmode, De Enk 1 en bij J.Folkers, Tabak en Wenskaarten, De Enk 37 en indien nog voorradig voor aanvang van het concert bij de kerkzaal.
 

 
Subsidie voor het Ermelo’s Mannenkoor

Ermelo, 1 november 2005

Prins Bernard CultuurfondsHet Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft aan het Ermelo’s MannenKoor 
in verband met de aanschaf van een concertpodium een subsidie toegekend 
van € 2.000.

Als gevolg van de groei van het koor bood het huidige podium onvoldoende ruimte aan de koorleden, terwijl ook de veiligheid te wensen over liet. Het huidige podium was dan ook hoognodig aan vervanging toe. Mede door de subsidie is het koor nu is staat op korte termijn de plannen voor een nieuw podium te verwezenlijken.


Sterdienst

Ermelo, 5 september 2005

Zondag 11 september a.s verleent het Ermelo’s MannenKoor medewerking aan een bijzondere avonddienst die om 17.00 uur in de Immanuכlkerk, Stationsstraat 137 te Ermelo wordt gehouden.

Thema van de dienst is : “11 september, Begin van het Einde ?

Voorganger is Ds. J.Eschbach uit Amersfoort. Het Ermelo’s MannenKoor staat onder leiding van Wiebren Buma. De vaste begeleider van het koor, Bert Elbertsen bespeelt het orgel en de piano.


Ermelo’s MannenKoor heet nieuwe leden van harte welkom!

Ermelo, 4 september 2005

Na het zomerreces is het Ermelo’s MannenKoor weer met de repetities begonnen.

Het ruim honderd leden tellende koor heeft nog altijd plaats voor enthousiaste zangers, die de gelederen willen komen versterken. Naast diverse optredens in Ermelo en naaste omgeving wordt er wekelijks op maandagavond van kwart voor acht tot tien uur gerepeteerd in cultureel - sociaal centrum de Leemkuul in de Eksterstraat.

Hebt u belangstelling komt u gerust naar genoemd centrum om eens een repetitieavond op maandagavond bij te wonen. U kunt dan kennismaken met het repertoire en ervaren dat prestatie en gezelligheid uitstekend samen gaan.

U bent van harte welkom!


Imponerend zomerconcert

Ermelo, 5 juli 2005

Op zaterdag 2 juli jl. heeft het Ermelo's MannenKoor mogen deelnemen aan het zomerconcert dat door de plaatselijke muziekvereniging O (efening) L (eidt) T (ot) O (ntwikkeling) uit Loenen (Gld ) werd georganiseerd. Geןnspireerd door een grote publieke belangstelling, de fraaie entourage bij en om het kasteel ter Horst en  de hoge kwaliteit van het harmonieorkest, werd het een imponerende happening.

Het is traditie, dat bovengenoemde muziekvereniging, bestaande uit een drumfanfare en een harmonieorkest (wat een weelde!) voor het zomerreces een concert verzorgt. Deze keer viel het Ermelo's MannenKoor de eer te beurt een bijdrage aan de avond te leveren. Al eerder die week op donderdagavond werd in het dorpshuis van Loenen samen met het harmonieorkest de generale repetitie uitgevoerd. Ondanks de afwezigheid van reeds vakantievierende koorleden was er op zaterdagavond met ruim 60 mannen een voldoende aantal aanwezig om voor een representatief koor te zorgen. 

Voor de pauze zong het Ermelo's MannenKoor onder leiding van Wiebren Buma en met ondersteuning van vaste begeleider Bert Elbertsen op de piano, een vijftal voor het koor bekende liederen, waarbij  "Jacob's Ladder " voor een hoogtepunt en veel waardering van het publiek zorgde. Na de pauze liet het harmonieorkest horen over grote muzikale talenten te beschikken en voor het koor was het een feest samen met hen de door het koor ingestuurde stukken uit te voeren met als onbetwiste topper als slot "Pomp and Circumstance " van Edward Elgar.

De reacties van het publiek na afloop waren enthousiast en lovend en als het aan de Loenenaren ligt komt het koor volgend jaar weer op bezoek. Voor het zover is krijgen we evenwel een reprise van dit concert door koor en orkest op Ermelose bodem. Over datum, tijd en plaats wordt nog onderhandeld.
Een evenement evenwel om naar uit te kijken.


Imponerend zomerconcert

Ermelo, 5 juli 2005

Op zaterdag 2 juli jl. heeft het Ermelo's MannenKoor mogen deelnemen aan het zomerconcert dat door de plaatselijke muziekvereniging O (efening) L (eidt) T (ot) O (ntwikkeling) uit Loenen (Gld ) werd georganiseerd. Geןnspireerd door een grote publieke belangstelling, de fraaie entourage bij en om het kasteel ter Horst en  de hoge kwaliteit van het harmonieorkest, werd het een imponerende happening.

Het is traditie, dat bovengenoemde muziekvereniging, bestaande uit een drumfanfare en een harmonieorkest (wat een weelde!) voor het zomerreces een concert verzorgt. Deze keer viel het Ermelo's MannenKoor de eer te beurt een bijdrage aan de avond te leveren. Al eerder die week op donderdagavond werd in het dorpshuis van Loenen samen met het harmonieorkest de generale repetitie uitgevoerd. Ondanks de afwezigheid van reeds vakantievierende koorleden was er op zaterdagavond met ruim 60 mannen een voldoende aantal aanwezig om voor een representatief koor te zorgen. 

Voor de pauze zong het Ermelo's MannenKoor onder leiding van Wiebren Buma en met ondersteuning van vaste begeleider Bert Elbertsen op de piano, een vijftal voor het koor bekende liederen, waarbij  "Jacob's Ladder " voor een hoogtepunt en veel waardering van het publiek zorgde. Na de pauze liet het harmonieorkest horen over grote muzikale talenten te beschikken en voor het koor was het een feest samen met hen de door het koor ingestuurde stukken uit te voeren met als onbetwiste topper als slot "Pomp and Circumstance " van Edward Elgar.

De reacties van het publiek na afloop waren enthousiast en lovend en als het aan de Loenenaren ligt komt het koor volgend jaar weer op bezoek. Voor het zover is krijgen we evenwel een reprise van dit concert door koor en orkest op Ermelose bodem. Over datum, tijd en plaats wordt nog onderhandeld.
Een evenement evenwel om naar uit te kijken.


Succesvolle koorreis naar Duitsland

Ermelo, 24 mei 2005

Tijdens de koorreis, ter afsluiting van de viering van het dertig–jarig bestaan van het Ermelo’s MannenKoor, door het oosten van Duitsland, heeft het koor eveneens een bezoek gebracht aan het voormalig concentratiekamp Buchenwald. Een bezoek dat veel indruk op het gezelschap heeft achtergelaten. Ter nagedachtenis aan de velen die er hun leven hebben gelaten, werd er namens het mannenkoor een krans gelegd. Aan het slot van de plechtigheid werd door het koor het lied:  “Heer ik kom tot u, hoor naar mijn gebed“ gezongen.

In de Sloszkirche in Wittenberg en de Peterskirche te Leipzig werden zgn. inloopconcerten gegeven. Op 1e Pinkstermorgen werd medewerking verleend aan een kerkdienst in de Reglerkirche in Erfurt.

Het koor kijkt terug op een succesvolle tournee en gezellige reis.


Koorreis Ermelo’s MannenKoor

Ermelo, 7 mei 2005

Ter afsluiting van het 30 – jarig jubileum maakt  het Ermelo’s MannenKoor van 11 mei t/m 16 mei 2005 een reis door het prachtige Thuringerwald in het oosten van Duitsland.
Thema voor deze reis luidt : in de voetsporen van Luther en Bach. Naast voormalig concentratiekamp Buchenwald zal  het koor  o.a een bezoek brengen aan de steden Wittenberg , Weimar, Erfurt en Leipzig.

Tijdens de reis zullen er een drietal optredens plaatsvinden, die allemaal een verschillend karakter zullen hebben. Op vrijdag 13 mei a.s. wordt er een lunchconcert verzorgd  in de Sloszkirche in Wittenberg. Op zaterdag 14 mei a.s. wordt een middagconcert in de Peterskirche in Leipzig gegeven, terwijl tenslotte op 1e  Pinksterdag medewerking wordt verleend aan de morgendienst in de Reglerkirche in Erfurt. Het koor zal onder leiding staan van dirigent Wiebren Buma en vaste begeleider Bert Elbertsen zorgt voor de instrumentale ondersteuning.

Maandagavond, 16 mei a.s., tweede pinksterdag, zullen de koorleden vergezeld van hun partners weer op de thuisbasis in Ermelo terug zijn.


Oranje Concert

Ermelo, 10 april 2005

Aan de vooravond van koninginnedag op vrijdagavond 29 april a.s. organiseert  het Ermelo’s MannenKoor onder leiding van Wiebren Buma een oranje concert. Dit concert wordt gehouden in Sociaal Cultureel Centrum “De Dialoog “ en begint om 20.15 uur.

Speciale medewerking wordt verleend door pianist  Ido Keekstra uit Zeewolde en het gerenommeerde   “Achterhoeks Vocaal Kwartet “. Het repertoire van dit kwartet kan worden samengevat “van ( licht ) klassiek tot bardershop en van negro – spiritual tot volksmuziek “ met veel aandacht voor het Nederlandse Lied.
De presentatie van deze avond wordt verzorgd door mevrouw Bernadien Hamhuis – Kampman.

De zaal van de “De Dialoog “zal om  19.45 uur open zijn.
Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij “Grand Cafe Peacock’s “ Stationstraat 143 tijdens de openingsuren en aan de kassa van “De Dialoog “op donderdag van 11.00 – 20.00 uur en voor aanvang van het concert aan de zaal. 


Opbrengst kollekte Paaszangdienst

Ermelo, 28 maart 2005

De tijdens de paaszangdienst van het Ermelo’s Mannenkoor gehouden kollekte heeft het prachtige bedrag opgeleverd van € 1250. Namens de stichting Paulus Mission, voor de kinderen  in Roemenie, en de Stichting S.N.S. Hulp Oost Europa ten behoeve van een tehuis voor verstandelijk en lichamelijk gahandicapte kinderen in Chernovitz ( Oekraine ) worden alle gulle gevers hartelijk bedankt!


Paaszangdienst Ermelo’s MannenKoor

Ermelo, 14 maart 2005

Op 28 maart a.s., tweede Paasdag, organiseert het Ermelo’s MannenKoor onder leiding van dirigent Wiebren Buma, de traditionele Paaszangdienst.

Aan de zangdienst zullen naast vaste begeleider Bert Elbertsen tevens de Veluwsche Sanghertjes onder leiding van Gijs Evers en Harold van Buren ( trompet ) hun medewerking verlenen. De algehele leiding van de paaszangdienst is in handen van ds. M.M. den Hollander.

De zangdienst vindt plaats in de Immanuelkerk, Stationsstraat 137 te Ermelo en vangt aan om 10.00 uur. De kerkzaal is open vanaf 09.30 uur. Iedereen is van harte welkom! De toegang is gratis. Tijdens de dienst wordt er ייn collecte gehouden, waarvan 50% van de opbrengst ten goede zal komen aan een tehuis voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in Chernovitz, Oekraine, een project dat geadopteerd is door het Ermelo’s MannenKoor. De andere helft van de opbrengst is bestemd voor de Stichting Paulus Mission uit Ermelo voor het schoolproject in Bacau, Roemenie.

Na afloop van de zangdienst is er onder het genot van koffie of thee gelegenheid voor ontmoeting.