Koor‎ > ‎Bestuur‎ > ‎Ereleden‎ > ‎

Piet Hazewinkel

Piet was in 1973 zeer nauw betrokken bij de oprichting van het Ermelo’s MannenKoor, waarvan hij maar liefst 28 jaar onafgebroken lid is geweest. Hij was 85 jaar toen hij zijn lidmaatschap beëindigde. Gedurende zijn actieve zangperiode heeft hij zeer veel werk verzet voor het koor en is hij tevens lange tijd secretaris geweest. Om die reden is Piet in 2006 benoemd tot erelid van het EMK.

Bekend van Piet zijn de bestuursvergaderingen die ’s avonds werden gehouden tijdens een voetbalwedstrijd op TV. Samen met de toenmalige voorzitter Bob Dolstra werd de vergadering dan door hem en Bob geschorst om de wedstrijd te bekijken, waardoor het die avond altijd laat werd eer de vergadering was afgelopen.

Piet is het EMK altijd blijven volgen. In januari 2013 liet hij, middels een brief, nog weten dat het EMK de burgemeester weer als beschermheer moest vragen. “Doe je best, want het is goed voor het koor” schreef hij o.a..