Koor‎ > ‎Bestuur‎ > ‎

Ereleden

Volgens het huishoudelijk reglement van het Ermelo’s MannenKoor is een erelid een

 “Gewezen (actief) lid van het koor die, wegens buitengewone verdiensten

jegens het koor, als zodanig door de algemene ledenvergadering is benoemd.”

 

Het Ermelo’s MannenKoor kent een drietal ereleden.

 

Meindert de Boer  29-01-2012 U

Bob Dolstra  05-02-2012 U

Piet Hazewinkel 28-07-2015 U