Koor

Het Ermelo's MannenKoor 

 
Het Ermelo's MannenKoor (EMK) is een vereniging met een christelijke grondslag met een ledental tussen 70 en 80 mannen. Het koor kenmerkt zich door een veelzijdig en breed georiënteerd repertoire. Geestelijke en nationale liederen, maar ook Engelse, Duitse, Latijnse en Russische koormuziek. Daarnaast werken van Beethoven, Mozart, Schubert, Händel, etc. Ook negrospirituals behoren tot het repertoire.

 

Het Ermelo's MannenKoor verleent al 45 jaar zijn medewerking aan kerkdiensten en concerten en is een graag geziene muzikale gast in vele plaatsen in de regio en in Nederland. Het koor heeft een rijke geschiedenis met jaarlijks terugkerende concerten, waaronder de paaszang op 2e paasdagmorgen en een najaars-, gala- of kerstconcert.


De wekelijkse repetities vinden plaats op de maandagavond en met zekere regelmaat organiseert het koor een concert of ander optreden. Er bestaat een grote verbondenheid tussen de koorleden en dat is o.a. wat het Ermelo’s MannenKoor zo uniek maakt.
De vereniging hoopt nog vele jaren op plezierige en ontspannen wijze te kunnen voortbestaan en dat zich  
met regelmaat nieuwe koorleden komen aanmelden.
 
Nadere details over het Ermelo's MannenKoor staan beschreven op de volgende subpagina's: