אשר ארליך

אשר ארליך   (1952-1878)

תחום פעילות: חלוץ, מחנך, מינהל ציבורי
עלה ארצה בשנת 1904 לאחר שרות בצבא הרוסי, פעילות ציונית וסמינר למורים בראשית העליה השניה. 
בארץ החל ללמד בביה"ס בכפר תבור,כמחליפו של יוסף ויתקין. בראותו את המצב במושבה, יצא בקריאה לפועלי העליה השניה, לבוא למושבה. כיבוש העבודה במושבה היה לו למטרה ראשונה וניתנת להשגה.
פעילותו החינוכית, יחד עם העבודה העברית והשמירה העברית חידשו את פני כפר תבור. 
בתקופת מלחמת העולם הראשונה ורדיפות ניל"י, נאסר ע"י התורכים בטבריה. הוא נחשד כחבר ה"שומר", כי שמו הוחלף בטעות עם שבתאי ארליך (חבר ה"שומר"), עונה קשות, נשפט והוגלה לתורכיה. לאחר המלחמה חזר לטבריה, ביסס בעיר את החינוך העברי, היה הכוח המניע להקמת השכונה העברית החדשה "קרית שמואל" ולתכנונה כשכונת גנים מודרנית. גם דאג שהבניה תבוצע ע"י אנשי "גדוד העבודה". מאוחר יותר עקר לירושלים והיה פעיל בהסתדרות המורים הארצית. בית הספר ארליך בטבריה נקרא על שמו.
Comments