תרגיל חירום מחוזי 23.2.2015
זה הטופס ,למחנכים גם בקישור: http://goo.gl/tVs2Ge

תלמידים יקרים על מנת להשתתף בתרגיל נא להיכנס לאתר כיתה שלכם.


הודעות מארליךמשהו טוב קורה בארליך...
שבוע הגלישה בטוחה
בין התאריכים 8.2-12.2

http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/peiluyot_letalmidim.aspx