פעולות בשברים

 יישומונים

 תרגול בכייף סרטונים

שברים בעיגולים

 http://chalal.net/zshalem/shvarimMifgash1.swf 
 
Comments