מספרים עשרוניים

 יישומונים

 תרגול בכייף סרטונים
 בניית מספרים


 
השבר העשרוני-הגדרה  -  כיתה ה        

       השבר העשרוני -כיתה ה                                                    
   
   

Comments