מצולעים וגופים


 יישומונים

 תרגול בכייף  סרטונים  
 בניית גופים מקוביות

   גופים מקוביות
בניית גופים מקוביות

 
   גופים מקוביות
 נפח תיבה

     תיבות
 פריסות של מנסרות      מנסרות

 בניית מצולעים
על לוחות מסמרים

לוח מסמרים 2

שורת מלבנים

    מצולעיםComments