דף משימות- גלילאו גליליי

גלילאו גליליי היה פיזיקאי, אסטרונום, מתמטיקאי ופילוסוף איטלקי .

קראו את קטע המידע המצורף והשיבו :

1.  גלילאו תרם לשכלול הטלסקופ - ציינו את ארבעת התגליות שחשף באמצעות הטלסקופ.
2.  גלילאו תרם מספר המצאות ופיתוחים טכנולוגיים- ציינו את המכשיר שפיתח המוזכר בקטע המידע.
3.  ספרו "הדיאלוג על שתי שיטות העולם הגדולות"  שיצא לאור בשנת 1632
     דן בשלושה נושאים עיקריים- ציינו  אותם .
4.  מדוע התנגדה הכנסייה לפרסום הספר ולאחר פרסומו הועמד גלילאו גליליי למשפט ונאסר ?
5. חוו דעתכם - מהי כוונת המשפט "ואף על-פי-כן, נוע תנוע" (המיוחס לגלילאו, אותו הכריז בסוף משפטו).  

  לחצו כאן -   גלילאו גליליי  .
Comments