d-sfira

        סיכום  הנושא :    שיטות ספירה                 


   בשפת  החשבון – יש עשר  ספרות :    9  ,  8  ,  7  ,  6  ,  5  ,  4  ,  3  ,  2  ,  1  ,  0
   * מהספרות מרכיבים  מספרים – טבעיים, שליליים, שלמים, שברים ....
                                                    חד-ספרתיים, דו-ספרתיים, תלת-ספרתיים ....
      מהמספרים, הפעולות  והסימנים בונים תרגילים ופסוקים מתמטיים.

  בשפה  העברית - יש   22   אותיות : א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, כ ,ל, מ ,נ , ס, ע, פ , צ, ק, ר, ש, ת
  ל- 5 מהן יש סימן נוסף כאות סופית:                                        ך   , ם , ן ,         ף , ץ 

 * מהאותיות מרכיבים מילים ומהן מרכיבים משפטים ומהם מרכיבים טקסט (סיפור, שיר...)-המכלול  יוצר        שפה.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שימושים  נוספים והשילוב  בין  שפת  החשבון  והשפה  הדבורה  (עברית) :

* גימטרייה – סכום הערך המספרי של האותיות במילה
                   [כאשר הכוונה לערך מספרי של אות או מילה יש לסמן ' (גרש)    או " (גרשיים)].
    הנומרולוגיה- עוסקת בחקר המשמעות הסודית של המספרים  
    מחשבון נומרולוגי:  http://www.zolo.co.il/numerology/yournum.htm
    (הקלידו את שמכם וקבלו ניתוח אישיותכם). 

אחדות              עשרות              מאות 
א 1        י 10       ק 100
ב 2        כ 20       ר  200
ג 3        ל 30       ש 300
ד 4        מ 40       ת 400
ה 5        נ 50
ו 6        ס 60
ז 7        ע 70
ח 8        פ 80
ט 9        צ 90       


* ליצירת מדרג/רצף/סדר :
   - רצף הכיתות בבית-הספר מכיתה א' ועד י"ב , י"ג-י"ד (כתה- א'1,  כתה- א'2 ...)
   - סדר הסעיפים במבחן/עבודה... 1 א , 1 ב , 1 ג  ...  או  א1 ,  א2...
                                                      

* ארגון הזמן :
לוח השנה העברי- מניין  השנים  מאז בריאת העולם   (עד היום  ה'תשע"ג – 5773 שנים) .
בלוח השנה העברי – החודש הוא משך הזמן שבו מקיף הירח את כדור הארץ.
זמן זה נמשך 29 יום,    12  שעות, 44 דקות ו- 2.86 שניות .
פתרון מתמטי-"עגלו" חודש  ל-29 יום (כ"ט)  וחודש הבא ל-30 יום (ל')  לסירוגין
והתפתחה שיטה מדויקת על-פיה מעברים 7 שנים בכל מחזור של 19 שנה (גו"ח אדז"ט כלומר השנה השלישית, שישית, שמינית, השנה ה-11, 14, 17 ו- 19) כדי להשוות את הלוח העברי ללוח הלועזי.
בשנה מעוברת נוסף חודש בין שבט לאדר המכונה אדר א' (או "אדר ראשון") וחודש אדר הרגיל הופך
לחודש אדר ב' (או "אדר שני") ובו נחגג פורים.
לוח השנה האזרחי (לועזי) – מניין  השנים (בערך) מיום הולדת ישו (עד היום 2012  שנים).
בלוח השנה האזרחי- השנה, שנת השמש היא משך הזמן שבו מקיף כדור הארץ את השמש.
הקפה זו נמשכת 365 ימים,   5 שעות,   48 דקות  ו- 46 שניות . 
פתרון מתמטי – חודש אחד 30 יום וחודש הבא 31 יום לסירוגין (יוצאים מן הכלל: יולי ואוגוסט שניהם 31 יום ופברואר 28 יום) 
וכל שנה רביעית היא שנה 'מעוברת' בה נוסף יום לחודש פברואר והוא בן 29 יום כדי להשוות בין שנת השמש ולוח השנה הלועזי.


* ארגון ימי החודש על-פי שבועות   יוצר  סדרות  המסייעות  בעזרת חישובים מתמטיים לארגן ולתכנן את הזמן- עתיד ועבר
 - כל שורה יוצרת סדרה חשבונית עולה/יורדת ב-1.
- כל טור יוצר סדרה חשבונית עולה/יורדת ב-7. 
- "אלכסון" אחד יוצר סדרה חשבונית עולה/יורדת ב-8,
  "אלכסון" שני יוצר סדרה חשבונית עולה/יורדת ב-6.


* שיטות ספירה נוספות 
           (לחץ כאן)

                                                                                                                              
                                                                     כל  הזכויות שמורות
                                           כתבה, ליקטה וערכה – עדינה עובד – בי"ס  ארליך, טבריה                                   

Comments