General

Sistema de Gestió de la Qualitat

Des de l’any 2003 el nostre Centre està certificat en el sistema de gestió de la qualitat.

Actualment estem amb la norma internacional UNE-EN-ISO 9001:2015.

Per la gestió del sistema de la qualitat, s'han identificat els processos associats a la seva gestió i la interrelació entre tots ells, mitjançant el disseny i la representació gràfica d'un MAPA DE PROCESOS.

Aquest sistema de gestió de la qualitat és aplicable a tots els departaments i personal de l’Àrea de la Formació No Reglada