Des de fa uns anys, l'escola rep el suport de l'Obra social de La Caixa a través del Programa CaixaProinfància. Aquest és un programa que s'adreça a nens i adolescents d'entre 0 i 16 anys de famílies en situació de pobresa o vulnerabilitat social. Els objectius del Programa són els següents:
  1. Afavorir el desenvolupament de les competències dels infants i els adolescents i la seva família que permetin millorar-ne els processos d'integració social i autonomia.
  2. Promoure el desenvolupament social i educatiu de la infància i l'adolescència en el context familiar, escolar i social.
  3. Desenvolupar i implementar un model d'acció social i educativa integral que contribueixi a millorar les oportunitats de desenvolupament social i educatiu de la infància i les famílies.
  4. Contribuir a sensibilitzar i mobilitzar la societat en l'eradicació de la pobresa infantil.

Gràcies a aquest Programa alguns alumnes de l'escola disposen d'unes hores extraescolars de reforç i seguiment educatiu a les tardes per tal d'ajudar-los a portar al dia el curs escolar, d'altres poden participar en activitats extraescolars esportives i culturals i, fins i tot, alguns alumnes poden rebre suport psicològic i logopèdic, i també hi cap la possibilitat de rebre algun ajut per a equipament escolar.

En una conjuntura com l'actual valorem molt positivament la contribució que fa l'Obra Social de La Caixa perquè  nens i nenes, nois i noies amb situacions de vulnerabilitat puguin gaudir de recursos suplementaris que permetin millorar la seva educació.