HORARIS
Educació infantil i Primària
Matí: 9:00 a 13:00
Tarda: 15:00 a 17:00
Amb un marge de 15 minuts per deixar i recollir l’alumne tant al matí com a la tarda.

Educació Secundària Obligatòria
Matí: 8:00 a 13:30 (Un dia a la setmana entren a les 9:00)
Tarda: 15:00 a 17:00 (Els dimecres i els divendres a la tarda no hi ha classe)

Batxillerat
Matí: 8:00 a 14:30 (amb variacions segons el curs)
Tarda: 15:00 a 17:00 (Els dimecres i divendres a la tarda no hi ha classe)


Cicle Formatiu de Grau Mitjà "Tècnic en gestió administrativa"
Primer curs:
              Matí: 8:00 a 13:30
              Tarda: Dimarts i dijous de 15:00 a17:00

Segon curs:
              De dilluns a dijous de 15:00 a 19:30
              Divendres de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00

PPA - Preparació Prova d'Accés a Grau Superior
Matí: de 9:00 a 13:30.

Formació no reglada
Programa SEFED: de 8:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.

Programes de Qualificació Professional Inicial: de 16:00 a 20:00 hores de dilluns a divendres.
­- Auxiliar administratiu
­- Auxiliar d’electricitat i lampisteria
­- Auxiliar d’automoció

Programa PIRMI: de 16:00 a 18:00 hores de dimarts a dijous.
Cursos ocupacionals: horari variable, segons la durada del curs.
Cursos formació permanent: horari variable, segons la durada del curs.

SERVEIS

Menjador
Per a tots els alumnes. Menjar elaborat en la cuina del centre. Sala de descans i activitats d’esbarjo per a alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària.

Guarderia
Matí: 7:45 a 8:45 (l'entrada dels alumnes s'efectuarà només fins a les 8:30).
Tarda: 17:00 a 18:00 de la tarda.

Mediateca
Espai per a l’estudi, la recerca o, simplement, per fer els deures (individualment, en grup o amb els pares). Els usuaris compten amb la presència del mediatecari que els pot ajudar en el que necessitin.