Correu‎ > ‎5. Tasques‎ > ‎

Contactes

La zona de contactes és una d'agenda que agrupa les adreces de correu dels nostres amics. Si hem enviat un correu a algú, Gmail l'afegeix automàticament als contactes. Podem editar-los, afegir telèfons i altres anotacions.

També podem crear grups de contactes, i assignar-los un nom, de forma que en enviar un correu a aquest grup, el rebran tots els contactes que en formen part.


Recomanacions
  • Si hem enviat un correu a algú de fóra del nostre domini, Google l'afegeix als contactes col·locant com a nom el correu electrònic. Podem editar aquests contactes per tal de posar-hi un nom més descriptiu.
  • Si formeu part d'un grup de treball (treball cooperatiu, projecte, treball d'investigació...) i heu d'enviar missatges sovint a un grup d'usuaris, creeu un grup i utilitzeu-lo.
  • Si disposeu de mòbil, podeu sincronitzar els vostres contactes per tal de tenir la informació sempre actualitzada.