Correu‎ > ‎4. Personalització‎ > ‎

Afegir signatura

Signar els nostres correus és un bon costum. La signatura automàtica ens estalviarà la feina de haver-ho de fer per a cada un. A la signatura hi escrivim el nostre nom i cognom, i l'adreça de correu electrònic. Moltes persones afegeixen també alguna frase o cita que els agradi especialment i que els defineixi, o fins i tot algun dibuixet elaborat únicament amb símbols i caràcters del teclat (ASCII-art).


Recomanacions
  • Si ets un alumne, afegeix a la signatura el teu nom i cognom, la teva classe i la teva adreça electrònica. Pots afegir un enllaç a la web de l'escola, al bloc de la teva classe...
  • No afegeixis imatges ni animacions a la signatura. És molt més net i ràpid utilitzar una signatura només de text.
  • No és convenient que la signatura ocupi més de 4 o 5 línies de text.
  • No donis mai informació privada: telefon, adreça...