Correu‎ > ‎

Correu avançat

Cercar missatges

Podem utilitzar el quadre de cerca de missatges per buscar correus per l'assumpte, pel nom de qui l'envia, per alguna paraula del cos del missatge... La cerca afectarà a tots els correus, estiguin a la satafa d'entrada, arxivats, en una etiqueta... Si tot i així no localitzem el missatge, podem definir molt millor les opcions de cerca amb l'enllaç Mostra les opcions de cerca.


Labs

Els labs són petits ginys que afegeixen funcionalitats al nostre correu. Per instal·lar-los, aneu a la configuració del correu, i marqueu la pestanya Labs. Allà habiliteu els que us sigui necessari. 

Podeu començar per provar els següents:
  • "Respon a tots" per defecte: Feu que "Respon a tots" sigui la vostra opció predeterminada per respondre als missatges de correu electrònic.
  • Estil de text per defecte: Preferiu Times New Roman a Arial, o potser text gran o text petit, als correus que envieu? Activeu aquesta eina, aneu a la pestanya "General" de la pàgina "Configuració" i canvieu el text per defecte per satisfer les vostres preferències.
  • Etiquetes imbricades: Ordeneu el vostre correu en una jerarquia d'etiquetes per facilitar-vos-en la gestió. Afegiu barres (/) per etiquetar noms entre els quals vulgueu establir una relació d'herència. Per exemple, si voleu una etiqueta que es digui "Casa" amb dues etiquetes secundàries amb el títol "Nens" i "Compres", creeu les tres etiquetes següents: Casa, Casa/Nens i Casa/Compres. (Ideal per organitzar els correus que rebem de profes o alumnes per classe, grup, nivell...).
  • Inserció d'imatges: Permet inserir imatges al cos del missatge. Podeu penjar i inserir fitxers d'imatge al vostre equip o bé inserir imatges per URL. Aquesta eina no funcionarà si fora de línia està activat. (Si la imatges és gran, es preferible enviar-la com un fitxer annexat).
  • Respostes predefinides: Correu electrònic per als ganduls de debò. Deseu els missatges més habituals i envieu-los més endavant mitjançant el botó situat al costat del formulari de redacció. També podeu enviar correus electrònics automàticament mitjançant filtres. (Ideal per donar respostes predefinides als correus d'alumnes).
Ets un Ninja del Correu?

Hi ha moltes tasques més a fer amb el correu electrònic. Vols ser un veritable mestre Ninja dels e-mails?
Llegeix les suggerències i trucs de Gmail Ninja i posa'ls en pràctica!
Properament... Filtres, Gestió de contactes