Empreses‎ > ‎Serveis a les empreses‎ > ‎

Resposabilitat Social Empresarial

Conceptes claus per implementar la RSE

 

Compromís:

 

La direcció de l'Organització ha de tenir el convenciment del camí pres i ha de ser capaç d'involucrar a tot el seu personal darrere d'aquesta visió, així com influir positivament en els seus proveïdors i tots els seus col·laboradors. .

 

Sentit comú:

 

En tant que aquest procés és voluntari, s'ha de buscar amb imaginació, originalitat i positivisme, quines accions s'han de prendre - trobar i aprofitar oportunitats - que resultin en benefici dels col·laboradors, contemplant els objectius generals que implica l'RSE.

 

Diàleg:

 

El diàleg és fonamental per conèixer les reals necessitats dels treballadors, de la comunitat, de l'entorn ambiental, per tal de donar solucions reals a necessitats reals.

 

Coneixement:

 

No es pot tenir una proposta de RSE sense conèixer com afecta, impacta a l'Organització en els diferents àmbits considerats (a nivell intern, en la comunitat, en el medi ambient, etc.). Cal conèixer la pròpia empresa des de una nova òptica.

 

Registres:

 

S'ha de procurar portar al paper registres de tot el que es fa pel que fa a RSE, això permet transmetre èxits, avaluar resultats d'accions preses, i plantejar-se objectius de millora.

 

Comunicació:

 

És clau comunicar a totes les parts el compromís amb l'RSE, d'aquesta manera s'involucra a altres agents de la comunitat, es pot difondre èxits, es transmet  confiança, es millora la imatge de l'organització, i es guanya en simpatia i empatia