Calendari d'exàmens de setembre

Proves extraordinàries setembre 2016


Divendres, 2

Dilluns, 5

8 a 9:30

Català
Plàstica, Dibuix tècnic
Francès 4t ESO i Batx

Castellà
Socials, Història Batx
Informàtica 4t ESO

9:30 a 11

Matemàtiques
Música
Ciències del Món???

Anglès
Química
Educació Física

11 a 11:30

DESCANS

11:30 a 13

Naturals
Física-Química 4t ESO
Física Batx
Economia d'Empresa
Psicologia i Sociologia
Filosofia

Biologia-Geologia 4t ESO
Biologia Batx
Tecnologia, Tecnologia ind
Llatí 4t ESO i Batx
Religió