Calendari d'exàmens de setembre

Proves extraordinàries setembre 2017Dilluns 4

Dimarts 5

8 a 9:30

Català

Plàstica, Dibuix tècnic

Francès 4t ESO i Batx

Castellà

Socials, Història batx.

Informàtica 4t ESO

9:30 a 11:00

Matemàtiques

Música

Ciències del Món C.

Anglès

Química

Ed. Física

Descans

11:30 a 13:00

Naturals

Física-química 4t ESO

Física batx.

Economia d'empresa/Economia

Psicologia i Sociologia

Filosofia

Biologia-geologia 4t ESO

Biologia batx.

Tecnologia, Tecnologia ind.

Llatí 4t ESO i batx.

Religió