Ιστορικά κτίρια των Χανίων

Η ιστοσελίδα  δημιουργήθηκε  για το μάθημά της Ερευνητικής Εργασίας της Α Τάξης  του ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου για το Β Εξάμηνο του σχολικού έτους 2011-2012

Ιστορικά κτίρια των Χανίων

Στο πέρασμα του χρόνου, των διαφόρων εθνών και πολιτισμών, τα δημιουργήματα των ανθρώπων σφραγίζουν την παρουσία τους στο χώρο άλλα και στην ιστορία ενός τόπου.

Στη Κρήτη και ιδιαίτερα στα Χανιά το πέρασμα λαών, πολιτισμών και η ιστορία αυτών, αποτυπώνεται με το πιο γλαφυρό τρόπο μέσα από τα κτίρια που σώζονται μέχρι τις μέρες μας.Ιστορικές Περιόδοι

 • Προϊστορική και Ελληνιστική περίοδος (3.000 – 69π.Χ.)
 • Α' Βυζαντινή Περίοδος (330-824.μ.Χ)
 • Αραβοκρατία (824 -961 μ.Χ)
 • Β' Βυζαντινή Περίοδος (961 - 1204 μ.Χ)
 • Ενετοκρατία (1204-1669)
 • Πρώιμη τουρκοκρατία (1645 – 1831)
 • Αιγυπτιοκρατία (1831 – 1841)
 • Ύστερη τουρκοκρατία (1841 – 1898)
 • Κρητική Πολιτεία (1898 – 1913)
 • Νεότερά Χρόνια
 • Ρωμαϊκή Περίοδος (69 π.Χ - 330 μ.Χ)