ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุณาติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนได้ที่นี่

หลักสูตรทั้งหมดของภาควิชาติดตามข่าวสารภาควิชา

 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประสงค์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญา/เอก เข้าศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 ดังนี้ปริญญาโท1.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  (โครงการปกติ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 25572.สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ปริญญาเอก1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557รายละเอียดโปรด คลิกที่นี่
  Posted Sep 19, 2014, 12:50 AM by TUChE Gradstudies
 • ผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 3 โครงการเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการสอบคัดเลือกได้ทีนี่
  Posted Sep 11, 2014, 8:08 PM by TUChE Gradstudies
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

งานประชุมวิชาการที่น่าสนใจ

 • TIChE 2014 งานประชุมวิชาการ TIChE 2014 ปีนี้ จัดที่เชียงใหม่ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557สนใจรายละเอียด คลิกที่นี่
  Posted Jul 27, 2014, 12:15 AM by TUChE Gradstudies
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

ทุนการศึกษาและทุนวิจัย

 • ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อไปสู่การตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอทุนได้ตามลิงค์นี้ คลิกที่นี่
  Posted Sep 19, 2014, 12:23 AM by TUChE Gradstudies
 • ฝ่ายวิจัยคณะฯ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ผู้สนใจสมัครขอรับทุนให้จัดส่งใบสมัครพร้อมด้วยสำเนารวม ๘ ไปยังหน่วยวิจัย งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้จากเอกสารที่แนบมานี้
  Posted Aug 17, 2014, 6:12 PM by TUChE Gradstudies
 • ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา กำหนดส่ง 15 ส.ค. (ให้ภาควิชาฯ) หน่วยวิจัยคณะเปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์  ระดับบัณฑิตศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๗ อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่สนใจขอทุนขอให้ส่งให้กับคุณเยาวลักษณ์ภายในวันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๗ เพื่อให้ภาควิชาฯ จัดลำดับส่งให้หน่วยวิจัย คณะต่อไป เอกสารแนบ: รายละเอียดประกอบการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์  ระดับบัณฑิตศึกษา   
  Posted Jul 27, 2014, 12:12 AM by TUChE Gradstudies
 • ทุนจากภาควิชา ภาควิชาฯ มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนปริญญาโท วิศวกรรมเคมี ปีละ 4-6 ทุน สนใจโปรดติดต่อภาควิชา
  Posted Jul 25, 2014, 6:01 AM by TUChE Gradstudies
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »

กิจกรรมของบัณฑิตศึกษา

 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ แข่งขันกีฬาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2557 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ แข่งขันกีฬา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 กันยายน 2557  คลิกที่นี่
  Posted Sep 19, 2014, 1:04 AM by TUChE Gradstudies
 • ภาควิชาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ ภาควิชาฯ จัดงานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องเข้าร่วมพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 1 และ 2 ก.ค. 57 ที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และพิธีซ้อมใหญ่ในวันที่ 3 ก.ค. 57 โครงการบัณฑิตศึกษาขอแสดงความยินดีกับทุกคนและขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป
  Posted Aug 1, 2014, 6:41 AM by TUChE Gradstudies
 • ปลูกต้นไม้ 22 มิ.ย. 56 ธรรมศาสตร์รักษ์โลก นักศึกษาปริญญาโท โครงการเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณาจารย์ทั้งในภาควิชาและนอกภาควิชา ร่วมกันปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ธรรมศาสตร์จะร่มรื่นก็คราวนี้แหละ
  Posted Aug 1, 2014, 6:42 AM by TUChE Gradstudies
 • นักศึกษาไปเยี่ยมชมโรงงาน นักศึกษาไปเยี่ยมชมโรงงานในวิชาสัมมนา ภาคฤดูร้อน 
  Posted Jul 26, 2014, 7:44 PM by TUChE Gradstudies
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »