Timeregistrering

I forprosjektbudsjettet har Memoar forplikta seg til ein betydeleg eigeninnsats. 
Det er desse timane som skal registrerast her. 
Fakturerte timar skal registrerast i timeliste som skal ligge ved faktura til prosjektet, og skal IKKJE registrrast her. 

  • Dokumentsjon på Memoar sin avtalte  eigeninnsats finn du her
  • Dokumentasjon på Memoar sin timeinnsats i prosjektet pr. 11/12 finn du her 

Fakturaadresse er: Prosjekt Vendepunkt 1975, v/ Bjørn Enes, Nordbøveien 16, 5009 Bergen. 

Prosjektkontonr: 2801.41.98174 

Epost prosjektleiar:  bjorn@enes.no 
Viser 25 artikler
DatePersonHoursDescription
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
DatePersonHoursDescription
 Bjørn  Prosjektforslag  
17. august 2015 Bjørn  Prosjektskildring 
17. august 2015 Bjørn  3,5 Prosjektskildring  
18. august 2015 Bjørn  Prosjektskildring  
21. august 2015 Bjørn  Samarbeidsforslag 
24. august 2015 Bjørn  Prosjektskildring 
25. august 2015 Bjørn  Prosejktskildring  
26. august 2015 Bjørn  Webpublisering av Industri 3:0 
27. august 2015 Bjørn  2,5 Korrespondanse 
27. august 2015 Bjørn  Prosjektpresentasjon PPT 
27. august 2015 Bjørn  Prosejktpresentasjon og etterarbeid styremøtet Memoar  
31. august 2015 Bjørn  7,5 Prosjektskildring og -presentasjon  
1. september 2015 Bjørn  7,5 Osloreise - møter IE og NEG 
2. september 2015 Bjørn  Søknad - Norsk Kulturråd  
2. september 2015 Bjørn  prosjektweb 
4. september 2015 Bjørn  5,5 Produskjon av avisartikkel / blogg om prosjektet  
4. september 2015 Bjørn  Bank-kø for etablering av prosjektkonto  
8. september 2015 Bjørn  Start utvikling av kurs for minnesamlarar  
10. september 2015 Bjørn  Facebook promotering av Vendepunkt 1975 
12. september 2015 Bjørn  4,5 Utvikling av prosjektweb  
14. september 2015 Bjørn  Supplering av utstyr - (testing i anna prosjekt) 
17. september 2015 Bjørn  2,5 Nettverk (IE, NGE, Østfold, Tekstun.) 
17. september 2015 Bjørn  Minnekurs 
18. september 2015 Bjørn  Avtalar Oslo og Moss 
21. september 2015 Bjørn  1,5 Møte AJFinne - om intervjuserie  
Viser 25 artikler